Udgivet d.

NERD udvikler helhedsplan for Tungelundskolen

Favrskov Kommune ønsker, at Tungelundskolen bliver en skole, hvor alle arealer er elevernes læringsrum – læringsrum, der udvikler deres evne til at navigere i den fremtid, de skal være en del af. Skolen er ombygget gennem de seneste 60 år, men understøtter ikke en nutidig undervisningsmetodik. En ny helhedsplan skal derfor danne grundlag for et videre arbejde mod at skabe en nytænkende, attraktiv og fremtidssikret folkeskole.

NERD har sammen med GRUMMESGAARD&OHRT ApS vundet tilbudskonkurrencen om bygherrerådgivning vedr. udarbejdelse af helhedsplanen for Tungelundskolen.

Med den nye helhedsplan ønsker kommunen en skole, hvor alle arealer – både inde og ude – er elevernes læringsrum. Skolen skal opfordre til leg og læring i en hverdag, der ikke er organiseret omkring klasser og klasselokaler, men i stedet omkring eleverne som aktive, samarbejdende og legende børn og unge. Gennem aktivitetsbaserede læringsmiljøer skal lærerne og eleverne have mulighed for at vælge netop det miljø, der passer til arbejdsopgaven, behov og præferencer – og på den måde understøtte skolens ønske om, at eleverne kan bevæge sig i forskellige læringszoner, der fremmer udviklingen af deres evne til problemløsning, samarbejde, fordybelse, formidling og kreativ produktion.

Som en del af helhedsplanen vil NERD udvikle indretningsprincipper for henholdsvis faglokaler og undervisnings- og fællesrum for at sikre, at lokalernes egnethed i forhold elevantal og den pædagogiske og didaktiske praksis opfyldes.

Brugerproces
I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen vil NERD facilitere brugerprocesser med repræsentanter fra skolens ledelse, skolechefen og Ejendomscentret – en bredere brugerproces afventes til projektets forslagsfase.

Tungelundskolen er en to-sporet folkeskole for 0.-9. klasse med både SFO, førskole og klubtilbud.

Gentænkning og optimering af skolens arealer

Favrskov Kommunes Ejendomscenter udarbejdede for et par år siden en arealanalyse af kommunes bygninger, der fremhævede Tungelundskolens areal som værende dårligt udnyttet, da stort set alle funktioner har sig eget areal – arealer, der tilmed er forholdsmæssigt store taget deres aktuelle anvendelse i betragtning. For at reducere kommunens driftsomkostninger på bygningsdrift og vedligehold skal helhedsplanen derfor tage højde for, hvorvidt skolens arealer kan optimeres eller udnyttes til andre formål – eller om dele af bygningerne skal nedrives. Skolens ledelse ser stor værdi i at gentænke arealerne og ønsker at bliver udfordret på, hvordan man i fremtiden kan benytte et reduceret antal lokaler og arealerne herimellem mere optimalt til varierede læringssituationer og forskelligartede aktiviteter.
For at fremtidssikre skolen og dens læringsmiljøer vil NEDR i den forbindelse tage højde for, hvordan arkitekturen kan være fleksibel i forhold til fremtidige justeringer af undervisningsmetodik, pædagogik og elevtal.