Profil

Siden tegnestuens etablering i 2010 har vi udviklet et indgående kendskab til byggeriets faser – altid med en værdibaseret tilgang hvor kunden, samarbejdspartnere og brugere spiller den centrale rolle.

Profil

Den største hindring hen imod gode resultater er ofte kundens og arkitektens manglende evne til at tale et fælles sprog. Hos NERD architects designer vi et samarbejde i stedet for at diktere løsninger. Sammen med kunder, brugere og samarbejdspartnere identificerer vi centrale spørgsmål og behov så vi med en kollektiv forståelse kan vurdere et arkitektonisk forslag.
Som følge af et behov for øget fleksibilitet og plads til ændringer, bygger meget moderne arkitektur på en forældet version af fleksibilitets-begrebet hvor “one size fits all.” Løftet om en blank tavle hvor enhver form for aktivitet kan foregå, har alt for ofte resulteret i en steril og uvedkommende arkitektur. En arkitektur som intentionelt skal kunne alt men ender med intet at kunne.
NERD Architects søger hen imod at skabe rum for afgrænsede aktiviteter, som på deres egne betingelser understøtter muligheden for udvikling. Med en stor rumlig differentiering bliver det muligt for forskellige aktiviteter at supplere hinanden således at kollisioner mellem forskellige rumlige behov ofte kan resultere i overraskende potentialer.

SMAK og RUMMETS SPROG slår sig sammen og skifter navn til NERD architects

Når vi har valgt at slå os sammen, er det for at forene vores kræfter og kombinere det bedste fra to verdener; det akademiske og det arkitektoniske. Begge virksomheder har siden begyndelsen været optaget af uddannelsesarkitektur og læringsmiljøer, og altid brændt for at skabe de bedste rammer for børns leg og læring. Men fra hver vores udgangspunkt. Nu slår vi vores kompetencer og erfaringer sammen, for at stå endnu stærkere. Vi bliver en tværfaglig tegnestue der vil arbejde i alle skalaer og ender af procesessen; fra strategi og rådgivning, til konceptualisering og design, programmering og skitsering – og ikke mindst kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.
For hvis vi for alvor skal lykkes med at skabe optimale rammer for børn og unge, bliver vi også nødt til at sikre, at stedets brugere klædes på, så de forstår at udnytte de fysiske rammers muligheder og potentialer til fulde.

Men vi er også stadig alt det vi var og kan stadig alt det vi kunne – nu bare mere og bedre.

Læs mere om sammenlægningen →