Profil

For os er form og indhold to uadskillelige størrelser; Derfor leverer vi ikke arkitektur uden indhold, eller indhold uden arkitektur.

Profil

Den største hindring hen imod gode resultater er ofte kundens og arkitektens manglende evne til at tale et fælles sprog. Hos NERD architects designer vi et samarbejde i stedet for at diktere løsninger. Sammen med bygherre, brugere og øvrige samarbejdspartnere identificerer vi centrale spørgsmål og behov så vi med en kollektiv forståelse kan vurdere et arkitektonisk forslag.
Som følge af et behov for øget fleksibilitet og plads til ændringer, bygger meget moderne arkitektur på en forældet version af fleksibilitets-begrebet hvor “one size fits all.” Løftet om en blank tavle hvor enhver form for aktivitet kan foregå, har alt for ofte resulteret i en steril og uvedkommende arkitektur. En arkitektur som intentionelt skal kunne alt men ender med intet at kunne.
NERD Architects søger hen imod at skabe rum for afgrænsede aktiviteter, som på deres egne betingelser understøtter muligheden for udvikling. Med en stor rumlig differentiering bliver det muligt for forskellige aktiviteter at supplere hinanden således at kollisioner mellem forskellige rumlige behov ofte kan resultere i overraskende potentialer.