Udgivet d.

Ny skole i Brande – vundet!

NERD har sammen med NCC Danmark, GPP Arkitekter, byMunch by- og landskabsdesign og Sloth Møller Rådgivende Ingeniører vundet totalentreprisekonkurrencen om en ny skole i Brande.

Projektet omfatter opførelse af en ny skole disponeret omkring et fælles læringslandskab med to spor i indskoling og mellemtrin, fire spor i udskoling, afdeling for børn og unge med særlige behov, multisal, musisk område, SFO og klub. Hertil knyttes en række af byens funktioner; fællesbibliotek, borgerservice, lokalhistorisk arkiv, musikskole, dagplejefaciliteter og sundhedsafsnit med tandpleje og sundhedsplejerske. I alt godt 10.000 m2 nybyggeri.

Den egentlige rigdom og ressource i skoler er det liv, som børnene tilfører. Derfor er ambitionen med den nye skole i Brande at skabe fremtidens læringsunivers, hvor børns udvikling og trivsel er i centrum, så liv og læring kan blomstre i skolens læringslandskab. Det gør vi ved at have fokus på, hvordan vi skaber fysiske læringsrum, som ikke kun tager højde for pædagogiske og organisatoriske visioner, men også fokuserer på hvordan vi laver rum, der understøtter børns udviklings- og læringspræferencer. Første skridt i den proces er at anerkende, at børn er forskellige og derfor også behøver forskellige rum for at understøtte disse meget varierende læringspræferencer.

Samtidig skal den nye skole åbne sig mod omgivelserne og fungere som byens hus – et sted, der signalerer åbenhed og imødekommenhed overfor nærmiljøet. Et sted, der tilfører Brande nye kulturtilbud og muligheder. Vi skal skabe et hus, der lever over hele dagen og som inviterer indenfor.

Selve skolen skal opleves som en identitetsmarkør for området, og skal udnytte den særlige placering i byparken til at skabe et levende og indbydende hus for både skolens elever og lokalsamfundet. Midt i byparken, byens grønne oase, vil den nye skole flette sig sammen med landskabet og Brande Hallerne og derved give et løft til hele området, hvor huset vil tone frem som samlingspunkt for læring, kultur og sport i Brande.

Kombinationen af skole, kultur og sport samlet i byens park er helt unik. Placeringen og det ambitiøse program er med til at skabe et sted, hvor folk færdes på tværs af alder og køn – et åndehul og mødested i byen. Det er projektets intention at bevare og styrke dette grønne frirum og skabe rum og rammer, der lever over hele dagen og året. Projektet arbejder derfor bevidst med at bevare de eksisterende træer på grunden, i det omfang det er muligt, og skabe attraktive grønne frirum, som både skole og by kan få gavn af.

Projektet tager desuden afsæt i de bevægelsesmønstre, der findes på stedet i dag, og stierne på tværs af området er bevaret og udbygget, så der skabes liv og tryghed. Passager og stier skaber en åbenhed samtidig med, at de binder parken sammen. Det sikrer et godt flow og man kan ankomme til skolen og kulturhuset fra flere sider.

Samvirket mellem projektets mange forskellige funktioner, brugere, lære- og væresteder, natur, kultur og arkitektur skaber tilsammen langt større effekt end blot summen af de enkelte tiltag hver for sig. Som begreb kaldes det synergi – og derfor kalder vi byens nye skole for Synergien.