Udgivet d.

Modernisering af Hårup Skole skal udfordre den nuværende praksis for såvel lærere som elever

NERD har i tæt samarbejde med UngiAarhus, Hårup Skole og Klub udviklet en helhedsplan med et tilhørende indholdsprogram og dispositionsforslag, der skal danne grundlag en modernisering af skolens fysiske rammer.

Med et ønske om at skabe fremtidssikrede lokaler, har projektet til mål at understøtte brugernes forskellige behov og præferencer – og samtidig udfordre den klassiske didaktiske og pædagogiske tænkning for såvel lærere som elever.

Moderniseringen er et RULL-projekt, hvor der har været særligt fokus på en ny naturfaglig projektflade til indskolingen, Håndværk & Design, PLC og ungeområde, samt årgangslokaler til mellemtrin og udskoling. For at sikre at de faglige mål, elevernes individuelle læringspræferencer, skolens visioner, samt den pædagogiske og didaktiske praksis bliver understøttet i de nye miljøer er såvel ledelse som personale blevet inddraget gennem forskellige workshops og projektmøder.

Afprøvning af pædagogiske greb for den nye skole i Nye

Projektet på Hårup Skole er en mulighed for at afprøve idéer og greb forud for den nye skole i Nye, hvor man ønsker større transparens lokalerne imellem, mulighed for tværfaglige forløb, samt opdeling og differentiering af eleverne. Det har derfor været fokus på at skabe forskellige zoner og projektflader på tværs af alle lokalerne, der giver eleverne mulighed for at vælge netop det miljø, der passer til deres situation – såvel i skole- som i fritiden. Ligeledes understøtter de forskellige miljøer og arbejdsområder i højere grad end det traditionelle klasserum en differentieret og projektorienteret undervisning.

Mulighed for årgangsundervisning

For at klasserne kan samarbejde på tværs af årgangen bliver det muligt at åbne op mellem rummene og have årgangsundervisning på såvel mellemtrinnet som i udskolingen. Samtidig fremtidssikrer det lokalerne i forhold til de usikre elevtalsprognoser og ændrede forhold. For at tilgodese elevernes individuelle læringspræferencer rummer hvert klasserum differentierede læringsmiljøer, der understøtter flere forskellige læringsaktiviteter. Miljøerne møder de forskellige elever, hvor de er, og sikrer, at alle får mulighed for at udvikle sig i fagene.

Visualisering: Idé- og finværksted – med kig mod grovværksted og projektzone

Processen fremadrettet

Helhedsplanen rummer to scenarier; i overgangsperioden frem mod den nye skole i Nye vil Hårup Skole fungere som en fuld to-sporet skole, hvorefter helhedsplanen for 2023 træder i kraft med i alt 16 klasser fordelt fra 0.-9. klasse.

NERD har netop afleveret et godkendt dispositionsforslag, hvorfra projektet er videregivet til Proces Arkitekter, der er ansvarlig for projekteringen. NERD fungerer fremadrettet som konsulenter på projektet og er med til at kvalificere det fremadrettede arbejde.

Den forventede opstart for moderniseringen er ultimo 2019/primo 2020, med ibrugtagning til skolestart efter sommerferien i 2020.