Udgivet d.

De unge skal selvfølgelig være med

Når der skal skabes størst mulig sammenhæng mellem børn og unges hverdagsliv, læring og fysiske rammer, skal vi selvfølgelig have eksperterne med; de unge selv. Vi hører tit, at unge ”stemmer med fødderne”, og når vi skal skabe attraktive undervisnings- og fritidsmiljøer, som rent faktisk skal bruges aktivt og ofte, skal vi selvfølgelig gøre det sammen med de unge.

I NERD søger vi at skabe et særligt dialogrum i samvær og samskabelse med de unge, gennem en række forskellige tilgange. Det gør vi for at give de unge en mulighed for selv at sætte ord og billeder på, hvad der er på spil i deres liv, og hvad der betyder noget for dem i forhold til aktiviteter og muligheder i de fysiske rammer, der udgør deres livsverden og læringsarenaer.

DEN ÅBNE SAMTALE
En af vores metoder er Walk&Talk, som tager udgangspunkt i den kontekstualiseret, men åbne samtale. Gennem en række tematiserede spørgsmål drøfter vi mange af de emner, der skal give retning for en skole og et ungemiljø. Samtalerne spænder fra filosofiske begreber som “fællesskab” eller “forskelligheder”, til helt konkrete behov og ønsker i deres lokale kontekst. Igennem disse samtaler, får vi indblik i mange af de detaljer i deres hverdag, som vi ellers let overser, men som har stor betydning for deres oplevelse deres miljø: ”Vi vil jo bare gerne være sammen, men der er ikke plads til os” eller ”Bænkene skal stå overfor hinanden, så vi kan se hinanden, når vi taler sammen”.

PÅ TUR I ÆSTETIKKEN
Det kan være svært at forestille sig noget andet end det man kender, før end man har set det. Derfor benytter vi os af metoder til at kortlægge de unges æstetiske og perceptuelle præferencer, gennem brug af større billedarkiver. Her kan vi sammen med de unge undersøge stemninger, objekter, æstetik og designløsninger, og samtidig få et konkret indblik i, hvilke rumlige præferencer som den enkelte gruppe af unge, finder særlig stor værdi ved.

DE UNGE GIVER FORM OG RETNING
NERDs ungeinddragelsemetoder bidrager til både form og retning i de tidlige projektfaser, og skaber samtidig et kvalificeret grundlag for det konkrete projekt, indretning og ibrugtagning. Metoderne sikrer en reel og kontinuerlig inddragelse af de unge og skaber en stærk sammenhæng mellem de unges liv, deres læring og de fysiske rammer.

#co-design #læringsrum #ungeliv #inklusion

Udgivet d.

Vi skal lave Generationernes Hus i Nivå

NERD architects skal sammen med totalrådgiver C. F. Møller Architects, GPP Arkitekter og AFRY tegne Generationernes Hus i Nivå, Danmark

Kommunens store investering i Fremtidens Bymidte i Nivå med blandt andet en helt ny skole skal tegnes af et team bestående af C.F. Møller Architects (totalrådgiver), GPP Arkitekter, NERD architects og AFRY.

De kommende år investerer Fredensborg Kommune op mod ½ mia. kr. i realiseringen af visionen for Fremtidens Bymidte i Nivå. Det er et uhyre komplekst projekt, som kræver stor faglig ekspertise at gennemføre. Den ekspertise har C.F. Møller Architects, der efter udbud har vundet opgaven som totalrådgiver på Generationernes Hus sammen med GPP Arkitekter, NERD Architects og AFRY.

”Det er vigtigt for byrådet, at den nye bymidte realiseres, så det opfylder så mange af borgernes ønsker som muligt. Og så skal ønskerne integreres i en spændende arkitektonisk ramme med maksimal bæredygtighed. Vi skal have en Nivå bymidte, der både ses som et stort aktiv for borgerne i Nivå, men som også tiltrækker folk udefra. På den baggrund har vi valgt C.F. Møller Architects, som har stor erfaring med tilsvarende komplekse byggeprojekter både i Danmark og Internationalt og som samtidig kan sikre en markant arkitektur”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

”Det er med stolthed og stor glæde, at vi modtager den spændende og vigtige opgave med at udvikle ”Generationernes Hus. Det er en vaskeægte drømmeopgave, hvor alle vores dygtige team-kompetencer kommer i spil. Her får vi mulighed for at bidrage med sammenhængende arkitektoniske løsninger på det by-strategiske, det læringsfunktionelle, det bæredygtige og det tryghedsskabende i det nye område. Det vil samlet set give Nivå en ny bymæssig kerne og arkitektonisk identitet. ”, siger Lone Wiggers, arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects.

Generationernes Hus har et budget på 470 mio. kr. og omfatter en ny skole med idrætshal og SFO, en svømmehal, et plejecenter og renovering og udvidelse af bibliotek/kulturhus. Bygningerne forventes at stå færdige i midten af 2025 og svømmehallen i 2026.

Om Generationernes Hus i Nivå

Generationernes Hus udfordrer de institutionelle rammer for skolebyggerier ved at integrere øvrige offentlige funktioner for alle byens borgere, og ved at stå som urbane markører for Nivås bymidte, der giver en ny central identitet til bydelen. Ved at samle centrale, offentlige funktioner i Generationernes Hus, bliver der skabt liv og møder mellem alle byens generationer fra morgen til aften.

Forankret i by og landskab

Skolens læringsområder består af lige dele bygning og landskab med udendørs arealer, der understøtter leg, bevægelse, naturfag og madlavning, som alle er faciliteter, der er åbne for byens øvrige borgere. For at sikre liv på alle sider af Generationernes Hus er bygningerne uden for- og bagside, og med indgange fra alle sider. Bygningerne ligger som en klynge med en åben struktur af torve, pladser og stier, der forbinder alle funktionerne, og åbner i retningen af både byen og den uspolerede natur, som ligger tæt på Nivås bymidte hvor Generationernes Hus er placeret.

For at forankre Generationernes Hus i Nivå bliver det dels opført i tegl, som både skaber en sammenhæng med byens eksisterende bygninger og med de nedlagte teglværker, der kendetegner byens historie. For at skabe variation og blødhed til teglbyggeriet bliver træ anvendt i overgange mellem uderum og husene, sammen med glaspartier i stueetager, der styrker oplevelsen af tryghed, når man passerer bygningerne.

Bedste forslag ud af tre

Ud af i alt 16 teams, der søgte om at blive prækvalificeret til opgaven, blev tre udvalgt til at afgive bud på løsningen. De tre udvalgte hold:

  • C.F. Møller Danmark, med GPP Arkitekter, NERD Architects og AFRY (Vinder)
  • Rambøll Danmark, med JJW Arkitekter, COBE, samt Læringsekspert Malou Juelskjær og Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker,    som konsulenter
  • Tegnestuen Vandkunsten, med DOMINIA Rådgivende ingeniører, RUM og Kragh & Berglund
Udgivet d.

NERD søger arkitektpraktikanter i København og Aarhus til foråret 2022

NERD udvikler arkitektur og rum, der fremmer børn og unges nysgerrighed, kreativitet og motivation. Vi designer bygninger man ikke vil hjem fra. Bygninger der udfordrer og aktiverer børn og unges kroppe og sanser. Læringsmiljøer hvor det er svært at fejle og let at lykkes. Med andre ord: vi designer fremtidens uddannelsesinstitutioner.

Så har du lyst til at få ansvar og være med til at forbedre de fysiske rammer på landets uddannelsesinstitutioner? Perfekt! For vi søger nemlig lige nu arkitektpraktikant til vores kontorer i København og Aarhus.

Som praktikant hos NERD vil du få et stort ansvar og være med i projekternes mange opgaver og faser. Praktikopholdet er en del af din uddannelse og udvikling, og du vil derfor få mulighed for at tilrettelægge dine arbejdsopgaver, så de understøtter netop dine interesser og dit faglige fokus. Du vil have mulighed for at arbejde med fx konkurrencer, indretning, brugerprocesser, om- og tilbygningsopgaver samt design af møbler og specialinventar.

Lyder det som noget for dig? Så er du velkommen til at kigge forbi vores kontorer i Kødbyen i København, eller på havnen i Aarhus til en kop kaffe eller sende os din ansøgning direkte. Vi går en spændende tid i møde med mange nye projekter, og vi håber, at du har lyst til at være en del af vores team.

Vi glæder os til at høre fra dig, så send dit CV og din portfolio til job@nerdarchitects.dk med emnet: “Praktik – forår 2022”.

Udgivet d.

NERD er prækvalificeret til Generationernes hus i Nivå

NERD er sammen med C. F Møller, GPP arkitekter og Afry blandt de tre teams der er blevet udvalgt til Fredensborgs Kommunes konkurrence om Generationernes hus i Nivå.

En tryg og levende bymidte

Selvom Nivå ligger godt placeret ved både vand og skov, er den nuværende bymidte præget af tomme butikslokaler og meget lidt liv, da ikke alle borgere er trygge ved at færdes der. Derfor har kommunen vedtaget en strategisk byudviklingsplan ”Fremtidens Nivå bymidte – tættere på”, hvor fokus er på at Nivå bymidte får fornyet kraft. Centralt i den plan skal et storstilet kombinationsbyggeri finde sted; et ”Generationernes Hus”, bestående af både en skole, et bibliotek og kulturhus, en SFO, et plejecenter, en idrætshal, en svømmehal samt levende byrum og indbydende grønne arealer. Til sammen skal de skabe en multifunktionel og levende bymidte, hvor alle kommunens befolkningsgrupper, på tværs af alder og interesser, skal kunne finde sig til rette og mødes på tværs.

Opgaven omfatter totalrådgivning for Generationernes Hus. Med et samlet budget på 472 mio kr., kan det blive et af de største projekter i NERDs historie til dato. Vi er derfor sindssygt spændte og utroligt beæret over at være med i et af de tre udvalgte teams.

Et autentisk og eksperimenterede læringsmiljø

Hos NERD vil vi selvfølgelig være særligt optaget af projektets uddannelsesbyggeri på både brugerplan samt i et holistisk perspektiv. Vores rolle er derfor også, i samarbejde med resten af teamet, at sikre en stærk sammenhæng og synergi mellem alle projektets mange ”huse” og forskellige funktioner.

Når man vil skabe et byggeri der har så stort et fokus på at styrke forbindelsen og kontakten mellem Nivås mange befolknings- og aldersgrupper, er det afgørende at inddrage netop disse i processen. Det har kommunen i stort omfang allerede gjort gennem interessentanalyser og inddragelse gennem bl.a. workshops.
Sideløbende har Nivå skole kørt en selvstændig proces, hvor alle medarbejdere har været inddraget i at formulere en ny, ambitiøs vision for deres og elevernes fremtidige skole. En skole hvor der skal være plads til børns forskelligheder; et levende læringsbyggeri med fokus på elevernes udvikling. Hvor børnenes nysgerrighed og kreativitet driver hverdagen og undervisningen. Det kan vi kun bifalde og vi håber virkelig at det er os, der sammen med brugerne, skal omsætte denne ambition til konkrete mursten og levende læringsmiljøer.

Hvis du gerne vil vide mere om projektet, så kan du læse mere på Fredensborgs Kommunes hjemmeside:

https://www.fredensborg.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/fremtidens-nivaa-bymidte

Udgivet d.

Gratis webinar om skoleindretning

Hvilken betydning har indretningen af vores skoler for børns læring og trivsel? Hvad kan man som skole selv gøre for at forbedre de fysiske rammer og skabe mere inspirerende og inkluderende rum til vores børn og unge? Det er nogle af de spørgsmål som partner i NERD Kasper Kjeldgaard Stoltz diskuterer med PhD Valinka Suenson fra Rum & Adfærd i Gyldendals webinar-serie “lærerstreger”.

Webinaret blev sendt live tirsdag den 6. april 2021 på Gyldendals hjemmeside.

Interviewet kan også ses på Gyldendals egen platform via linket nedenfor

https://video.gyldendal-uddannelse.dk/secret/68077079/b0718882a8770bdf3c9c80735f364479?_ga=2.64504935.950861477.1617791453-393052537.1615800362

Udgivet d.

Nyt kvarterhus skal kickstarte udviklingen i Gadehavekvarteret

NERD er, som underrådgiver til WSP, valgt som bygherrerådgiver i forbindelse med udviklingen af et nyt kvarterhus i Gadehavegård i Høje-Taastrup. Vi er allerede i fuld gang med funktions- og behovsafklaringen i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune, DFB/domea.dk, samt nogle meget engagerede brugergrupper.

Kvarterhuset bliver på mindst 1.800 m2 og opføres midt i Gadehavekvarterets nye aktivitetspark som blev indviet i 2019.

Høje Taastrup Kommune og DFB/domea.dk har en ambition om at omdanne Gadehavekvarteret til en summende vidensby fuld af kreativitet og møder på tværs af alder, køn, kultur og religion. Kvarterhuset er det åbningstræk, der skal igangsætte kvarterets forandring og lægge grundstenen for et sammenhængende netværk af uddannelsestilbud: fra folkeskolens mindste klasser, til ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, kollegieboliger og fastboende studerende.

Sammen med et nyt Campushus indgår Kvarterhuset i en ny, stærk videns-akse, der skal løbe gennem bydelen fra Høje-Taastrup Station og Høje-Taastrup Gymnasium til Teknologisk Institut.

Det er målet, at Kvarterhuset samtidig skal være det naturlige mødested for kvarterets beboere og tiltrække borgere fra hele kommunen, ved at kunne tilbyde en lang række sociale og kulturelle aktiviteter. Gadehavegårds beboere vil flytte deres beboeraktiviteter og driften til det nye kvarterhus, og derudover er det tanken, at flytte den kommunale 10. klasse (Linje 10) og aftenskolen ind i huset, når det efter forventningen står klar i 2023. Men også kvarterets foreningsliv skal nyde godt af huset, og det er derfor en del af programmeringen, at etablere både omklædningsfaciliteter og et indbydende klubmiljø. Huset får ydermere en café, der skal være det naturlige omdrejningspunkt for livet i huset og det omkringliggende kvarter. Her vil både husets faste brugere og andre borgere kunne mødes over en kop kaffe eller en bid mad og diskutere verdenssituationen, tage et spil skak eller bare læse dagens avis.

NERD rolle bliver i særligt grad, sammen med husets fremtidige brugere, at finde frem til hvad huset helt konkret skal indeholde, så det kommer flest muligt til gode og samtidig afspejler visionen for kvarteret. Derfor har vi skræddersyet en brugerproces med fokus på flerbrugerperspektivet, hvor vi har lagt særligt vægt på synergier og fællesskaber. For brugerne skal mere end blot bare bruge huset hver for sig, men også gerne berige hinanden på tværs, og udnytte de mange potentialer der ligger i at samle folk på tværs af alder, køn, kultur, interesser og religion.

Kvarterhuset finansieres af Realdania, Høje Taastrup kommune og DFB via støtte fra Landsbyggefonden.

Fakta

Beliggenhed

Gadehavekvarteret, Høje-Taastrup Kommune

År

2021

Anlægssum

45 mio. kr.

Bygherre:

DFB/Domea.dk
Høje-Taastrup Kommune

Type

Bygherrerådgivning, brugerproces, behovsafklaring

Udgivet d.

NERD har vundet kæmpe 4-årig rammeaftale med Egedal kommune

Sammen med et fantastisk hold bestående af Juul & Nielsen A/S, EKJ CONSULTING ENGINEERS AS, RUBOW arkitekter og DEM – Danish Energy Management A/S, har vi netop vundet den 3-årige rammeaftale for et strategisk partnerskab omkring udvikling og renovering af skolerne i Egedal kommune – Egedal partnerskabet

Kommunen ønsker at styrke læring, trivsel og udvikling på både skole- og dagtilbudsområdet. Skolernes fysiske rammer skal moderniseres og arealerne skal udnyttes klogere og mere multifunktionelt. Samtidig er der fokus på at øge sambrug og skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer gennem helhedsrenovering, modernisering og udbygning.

Partnerskabet løber over årene 2021-2024, med en øvre ramme på op til 400 millioner kroner. Heraf er der øremærket 250 millioner kroner til at skabe kreative læringsmiljøer på de første fire af kommunens skoler.

Vi glæder os til samarbejdet med teamet omkring Egedal partnerskabet

Fakta

Beliggenhed

Egedal Kommune

År

2021-2024

Anlægssum

Ca. 400 mio. kr.

Bygherre:

Egedal Kommune

Type

Rammeaftale for strategisk partnerskab

Udgivet d.

NERD skal designe et studiemiljø i verdensklasse på DTU

DTU – Technical University of Denmark har valgt os til at designe et studie- og læringsmiljø i verdensklasse. Sammen med et stærkt team bestående af Mangor & Nagel A/S, Enemærke & Petersen a/s, Søren Jensen A/S, Bravida, RH ARKITEKTER og Exigo, skal vi ombygge, redesigne og gentænke det fysiske læringsmiljø i bygning 208. I alt 7000 kvadratmeters læringsmiljø med en anlægssum på 150 millioner kroner.

DTU vil være et eliteuniversitet i verdensklasse, og for at blive det, skal man også have et verdensklasse studie- og læringsmiljø. DTUs egen målsætning er, at bygning 208 skal være et moderne fyrtårn for læring og signalere ingeniørfaglighed fokuseret på kemi, kemiteknik og bio-engineering.

NERD er ansvarlig for, at ombygningen og redesignet sker på baggrund af den nyeste forskning indenfor læringsmiljøer i universitetsbyggeri.

Du kan læse mere om projektet her:
https://transforming.dtu.dk/Byggerier-paa-vej/Bygning-208

Vidste du i øvrigt, at der er lige så mange mennesker på DTU som der er borgere i Ringsted?

Udgivet d.

I Nørresundby går rum og læring hånd i hånd

Der er fuld gang i projektbaseret læring på Skansevejens Skole i Nørresundby. Elever, pædagoger og lærere øver sig og høster erfaringer med det, som skal kendetegne den pædagogiske hverdag og praksis i det nye Børne- og Ungeunivers.

En stor forandringsproces er sat i søen i Nørresundby og vi har fornøjelsen af at være rådgivere på et projekt, hvor der prioriteres og arbejdes med organisering, undervisning og fysiske rammer i et helhedsorienteret samspil.

Igennem det seneste år har NERD spillet en central rolle i udviklingen af en vision for en meningsfuld og sammenhængende hverdag i det kommende Børne- og Ungeunivers. En hverdag hvor undervisningen og elevernes arbejde skal være præget af  undersøgelser, eksperimenter og kreativ tænkning.
Vi har på den baggrund udviklet og beskrevet en række principper og krav til de fysiske rammer  som danner det arkitektoniske grundlag for den kommende totalentreprisekonkurrence.

Parallelt med byggeprojektet, vil der på den eksisterende skole igangsættes en række prøvehandlinger og kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger. Således kan skolens fagpersonale udvikle og opkvalificere deres praksis, mens den nye skole bliver bygget, og de vil være fagligt klædt på, når den nye skole skal tages i brug.

Børne- og Ungeuniverset er et rigtig godt eksempel på et projekt hvor udviklingen af de fysiske læringsmiljøer går hånd i hånd med udviklingen af pædagogisk og didaktisk praksis. Det mener vi er helt nødvendigt for byggeriet af fremtidens skoler.

Du kan læse mere om projektet her:
https://stigsborghavnefront.dk/nyheder?id=83

Udgivet d.

NERD vinder fireårig rammeaftale om rådgivningsydelser for Aarhus Universitet

Vi indgår i rådgiverteamet med MOE som totalrådgiver, foruden Link Arkitektur og Anna Mette Exner. NERD deltager som rådgiver med speciale i udvikling af læringsmiljøer.

Universitet råder over ca. 680.000 m² fordelt på 3 campusarealer og 29 øvrige lokaliteter. Universitetsparken i Aarhus har fra start haft stor bevågenhed og var allerede ved opførslen banebrydende i sin arkitektur.

Udgivet d.

Vundet! Vi skal designe en helt ny skole og fritidscenter i Gellerup.

NERD architects har sammen med DK2 bygherrerådgivning, LearningSpaces, CFBO, Norconsult og Etos vundet opgaven som bygherrerådgiver for Ny skole og Fritidscenter i Gellerup.

Skolen og fritidscenteret skal som en ny og inkluderende bydelsdynamo danne rammen om en ambitiøs og innovativ læringskultur, der på én gang inspirerer og udfordrer både hoved og hænder, skaber tryghed og bidrager aktivt til bylivet på Karen Blixens Boulevard, Inger Christensens Gade og i Byparken.

Sammen med brugere og bygherre, vil vi skabe den bedste skole og fritidscenter i Gellerup, der vil spille en afgørende rolle i målet mod at gøre Gellerupområdet til en attraktiv, tryg og oplevelsesrig bydel.

Der er en klar vision om at skabe et stærkt fællesskab mellem skole, fritid og lokalmiljø, hvor ledelse, medarbejdere og forældre arbejder tæt sammen om at skabe de bedste betingelser for alle børn og unges udvikling, læring og trivsel.

Derfor har vi sammensat et meget stærkt og tværfagligt team, der til sammen kan sikre, at Aarhus Kommune, Børn og Unge får et projekt og et forløb, hvor stor faglig viden og arkitektonisk kvalitet fastholdes i samtlige faser. Et projekt hvor pædagogik og didaktik viser vejen for indretning og arkitektur, og hvor inddragelse af lokalsamfund, brugere og interessenter bliver en rød tråd gennem hele projektforløbet.

Projektet omfatter både en indskolings- og SFO-afdeling samt en afdeling for mellemtrin, udskoling og fritidscenter. I begge afdelinger vil der være læringsarealer inde og ude til både undervisning og fritid, faglokaler, kantine, administration, støttefunktioner mv.

Den nye skole og fritidscenter udgøres af i alt 13.290 kvm, anlægsrammen er på 293 mio. kr. og projektet skal stå klart til skolestart 2025.

Du kan læse mere om projektet her https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/ny-skole-og-fritidscenter-i-gellerup-toveshoej-og-bispehaven/

Udgivet d.

NERD tilbyder aflønnet praktikforløb I efterårs-semestret 2020

NERD udvikler arkitektur, der fremmer børns nysgerrighed, kreativitet og motivation. Vi designer bygninger børn ikke vil hjem fra. Bygninger der udfordrer og aktiverer børn og unges kroppe og sanser.Læringsmiljøer hvor det er svært at fejle og let at lykkes. Med andre ord designer vi fremtidens uddannelsesinstitutioner.

Så har du lyst til at få ansvar og være med til at forbedre de fysiske rammer for børn og unge? Perfekt! For vi søger nemlig lige nu praktikant til vores kontor i Aarhus.

Som praktikant hos NERD vil du få et stort ansvar og være med i projekternes mange opgaver og faser. Praktikopholdet er en del af din uddannelse og udvikling, og du vil derfor få mulighed for at tilrettelægge dine arbejdsopgaver, så de understøtter netop dine interesser og dit faglige fokus. Hos os vil du blandt andet komme til at arbejde med konkurrencer, indretningsopgaver, brugerinvolvering og processer, om- og tilbygningsopgaver, samt design af møbler og specialinventar.

Lyder det som noget for dig? Så er du velkommen til at kigge forbi vores kontor på havnen i Aarhus til en kop kaffe eller sende os din ansøgning direkte. Vi går en spændende tid i møde med mange nye projekter, og vi håber, at du har lyst til at være en del af vores team.

Vi glæder os til at høre fra dig, så send dit CV og din portfolio til job@nerdarchitects.dk med emnet: “Praktikant, efterår 2020”.