Udgivet d.

NERD vinder kæmpe skoleprojekt i Norge

Østfold Fylkekommune har valgt NERD og C.F. Møller i samarbejde med ÅF, til at designe Glemmen Videregående Skole (VGS).

Glemmen Videregående Skole har i dag til huse på fire forskellige lokationer i Frederikstad. Skolen skal nu samles på Traraveien, og projektet bliver derved en blanding af nedrivning, ombygning og nybyggeri på samlet 15.000 m² og med en anlægssum på over 500 millioner.
De videregående skoler i Norge svarer til vores gymnasium, men hvor mere håndværksmæssige fag fungerer side om side med designorienteret og mediebaserede fagretninger. Her gennemgår de 16-19-årige et treårigt uddannelsesforløb og kan efterfølgende vælge en overbygning på ydermere to år der kaldes ”påbygg”, hvilket efterfølgende giver adgang til universitet. Med omdannelsen af Glemmen Videregående Skole bliver det muligt for skolen at tilbyde studieretningerne Kunst, design og arkitektur, Design og Håndværk, Medier og kommunikation, IKT og medieproduktion, Teknik og Industriel produktion og Elektrofag. Ydermere skal skolen også have en afdeling for Påbygg og en tandklinik.

Et visionært og toneangivende byggeri

Skolen er i de indledende faser af en proces, hvor de er ved at udvikle et helt nyt pædagogisk koncept. Et koncept hvor de bl.a. ønsker at opgive idéen om det traditionelle klasselokale, og i stedet skabe en skole der bygger på 21st century learning skills, i et mere aktivitetsbaseret læringsmiljø, hvor eleverne kan arbejde med virkelighedsnære og tværfaglige projekter. Det bliver vores primære opgave, at hjælpe dem i omsætningen af visionen til en konkret hverdagpraksis og organisering, der så kan danne grundlag for, hvordan skolen efterfølgende skal designes og til sidst bygges.

Helhedsplan i samarbejde med brugerne

Det indledende skridt i opgaveløsningen er udarbejdelsen af en helhedsplan for samlingen af Glemmen Videregående Skole på Traraveien. Her skal det defineres og besluttes, hvordan alle funktioner kan placeres og bindes sammen

Derefter skal rådgiverholdet i samarbejde med brugerne udarbejde et skitseprojekt, som er en direkte omsætning af skolens pædagogiske vision, og som samtidig har fokus på logistik, tandklinikkens behov og betragtninger i forhold til LCC (Life Cycle Cost)-beregninger.

Til sidst skal der udarbejdes et forprojekt, som bliver grundlag for et totalentrepriseudbud. Ifølge planen skal rådgiverholdet transporteres med videre på det udførende totalentreprisehold.

Vi glæder os!

Udgivet d.

Fremtidens Søborg Skole – nye læringsmiljøer

Søborg Skole i Gladsaxe Kommune skal gennemgå en omfattende modernisering, renovering og udbygning.

Skolen skal fremover kunne rumme 3 spor, og rammerne skal understøtte moderne læringsmiljøer, hvor fokus på samarbejde, innovation, kreativitet og kommunikation skal sikre, at børn og unge trives og motiveres for livslang og alsidig læring.

Gladsaxe Kommune har udarbejdet strategiske pejlemærker for Fremtidens Skole, som skal ligge til grund for projektet på Søborg Skole, og der er afsat 180 mio. kr. til projektet, som forventes klar til brug primo 2025.

Parallelt med anlægsprojektet arbejdes med udvikling af skoledagen og kompetencerne med henblik på at sikre helhed og sammenhæng i udviklingen af skolen samt at styrke samarbejdet på tværs af skolerne.

NERD er – sammen med DK2 og Tyrens – netop blevet prækvalificeret til opgaven som bygherrerådgivere på projektet, og vi satser selvfølgeligt stærkt på, at det bliver netop vores kompetencer indenfor skoleudvikling, læringsmiljø og brugerinddragelse, som skal sikre en moderne og fremtidssikret Søborg Skole, hvor børn og unge klædes på til fremtiden.

Udgivet d.

Ny institution i Tranbjerg åbner med musik på dagsordenen

Politikere, embedsmænd, rådgivere, personale og ikke mindst børnene var fredag d. 23. oktober samlet til den officielle åbning af Børnesymfonien – et nyt dagtilbud i Tranbjerg med tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper.

Glæden var stor, da rådmand Thomas Medom kunne klippe den røde snor og løfte sløret for det nye dagtilbud med særlig vægt på musik og drama, som ramme om huset. Institutionen er en af tre århusianske dagtilbud som NERD har tegnet i totalentreprisekonkurrence i samarbejde med Proces Arkitekter, ÅF og Learning Spaces med Hustømrerne som totalentreprenør.

Efter en lille koncert med Børnesymfoniens musikglade børn, var det muligt at tage en rundtur i huset, og se en seks grupper stor institution med fokus på gode læringsrum, lavt støjniveau og rum til fællesskaber. Her kunne man sammen med en begejstret personalegruppe bl.a. opleve de gode interne sammenhænge i huset og zoneinddelingen af de enkelte grupperum.

Vi ser frem til senere at kunne vise flere billeder af projektet og ønsker Aarhus Kommune tillykke med Børnesymfonien.

Transparens mellem grupperum, fællesrum og puslerum er central for udformningen af institutionen.

Med en indbygget reol skabes der rum i rummet og laves en tydelig zoneopdeling i grupperummene. Samtidig løses et stort behov for opbevaring.

Udgivet d.

NERD prækvalificeret til ny daginstitution i Horsens

NERD er sammen med JORTON, Process Arkitekter, WAD Landskabsarkitekter, HUSTØMRERNE og SWECO blevet prækvalificeret til totalentreprisekonkurrencen om opførelsen af en ny daginstitution i Bygholm Bakker nær Horsens.

Bygholm Bakker ligger naturskønt med både sø og skov lidt uden for Horsens. Det har i de senere år gjort området til et attraktivt nybyggerkvarter – og med mange nybyggere følger også mange børn. Derfor har Horsens kommune nu besluttet at bygge en daginstitution bestående af en 60 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser. I alt 150 pladser og med mulighed for udvidelse til 200-220 pladser.

Børnehaven kommer til at ligge på en ubebygget grund ved Søvej med et forventet areal på ca. 1.300 m2.

Vi ser frem til at komme med et bud på en nyskabende og moderne daginstitution, der inviterer til leg og læring både inde og ude.