Udgivet d.

NERD har vundet kæmpe 4-årig rammeaftale med Egedal kommune

Sammen med et fantastisk hold bestående af Juul & Nielsen A/S, EKJ CONSULTING ENGINEERS AS, RUBOW arkitekter og DEM – Danish Energy Management A/S, har vi netop vundet den 3-årige rammeaftale for et strategisk partnerskab omkring udvikling og renovering af skolerne i Egedal kommune – Egedal partnerskabet

Kommunen ønsker at styrke læring, trivsel og udvikling på både skole- og dagtilbudsområdet. Skolernes fysiske rammer skal moderniseres og arealerne skal udnyttes klogere og mere multifunktionelt. Samtidig er der fokus på at øge sambrug og skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer gennem helhedsrenovering, modernisering og udbygning.

Partnerskabet løber over årene 2021-2024, med en øvre ramme på op til 400 millioner kroner. Heraf er der øremærket 250 millioner kroner til at skabe kreative læringsmiljøer på de første fire af kommunens skoler.

Vi glæder os til samarbejdet med teamet omkring Egedal partnerskabet

Fakta

Beliggenhed

Egedal Kommune

År

2021-2024

Anlægssum

Ca. 400 mio. kr.

Bygherre:

Egedal Kommune

Type

Rammeaftale for strategisk partnerskab

Udgivet d.

NERD skal designe et studiemiljø i verdensklasse på DTU

DTU – Technical University of Denmark har valgt os til at designe et studie- og læringsmiljø i verdensklasse. Sammen med et stærkt team bestående af Mangor & Nagel A/S, Enemærke & Petersen a/s, Søren Jensen A/S, Bravida, RH ARKITEKTER og Exigo, skal vi ombygge, redesigne og gentænke det fysiske læringsmiljø i bygning 208. I alt 7000 kvadratmeters læringsmiljø med en anlægssum på 150 millioner kroner.

DTU vil være et eliteuniversitet i verdensklasse, og for at blive det, skal man også have et verdensklasse studie- og læringsmiljø. DTUs egen målsætning er, at bygning 208 skal være et moderne fyrtårn for læring og signalere ingeniørfaglighed fokuseret på kemi, kemiteknik og bio-engineering.

NERD er ansvarlig for, at ombygningen og redesignet sker på baggrund af den nyeste forskning indenfor læringsmiljøer i universitetsbyggeri.

Du kan læse mere om projektet her:
https://transforming.dtu.dk/Byggerier-paa-vej/Bygning-208

Vidste du i øvrigt, at der er lige så mange mennesker på DTU som der er borgere i Ringsted?

Udgivet d.

I Nørresundby går rum og læring hånd i hånd

Der er fuld gang i projektbaseret læring på Skansevejens Skole i Nørresundby. Elever, pædagoger og lærere øver sig og høster erfaringer med det, som skal kendetegne den pædagogiske hverdag og praksis i det nye Børne- og Ungeunivers.

En stor forandringsproces er sat i søen i Nørresundby og vi har fornøjelsen af at være rådgivere på et projekt, hvor der prioriteres og arbejdes med organisering, undervisning og fysiske rammer i et helhedsorienteret samspil.

Igennem det seneste år har NERD spillet en central rolle i udviklingen af en vision for en meningsfuld og sammenhængende hverdag i det kommende Børne- og Ungeunivers. En hverdag hvor undervisningen og elevernes arbejde skal være præget af  undersøgelser, eksperimenter og kreativ tænkning.
Vi har på den baggrund udviklet og beskrevet en række principper og krav til de fysiske rammer  som danner det arkitektoniske grundlag for den kommende totalentreprisekonkurrence.

Parallelt med byggeprojektet, vil der på den eksisterende skole igangsættes en række prøvehandlinger og kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger. Således kan skolens fagpersonale udvikle og opkvalificere deres praksis, mens den nye skole bliver bygget, og de vil være fagligt klædt på, når den nye skole skal tages i brug.

Børne- og Ungeuniverset er et rigtig godt eksempel på et projekt hvor udviklingen af de fysiske læringsmiljøer går hånd i hånd med udviklingen af pædagogisk og didaktisk praksis. Det mener vi er helt nødvendigt for byggeriet af fremtidens skoler.

Du kan læse mere om projektet her:
https://stigsborghavnefront.dk/nyheder?id=83

Udgivet d.

NERD vinder fireårig rammeaftale om rådgivningsydelser for Aarhus Universitet

Vi indgår i rådgiverteamet med MOE som totalrådgiver, foruden Link Arkitektur og Anna Mette Exner. NERD deltager som rådgiver med speciale i udvikling af læringsmiljøer.

Universitet råder over ca. 680.000 m² fordelt på 3 campusarealer og 29 øvrige lokaliteter. Universitetsparken i Aarhus har fra start haft stor bevågenhed og var allerede ved opførslen banebrydende i sin arkitektur.

Udgivet d.

Vundet! Vi skal designe en helt ny skole og fritidscenter i Gellerup.

NERD architects har sammen med DK2 bygherrerådgivning, LearningSpaces, CFBO, Norconsult og Etos vundet opgaven som bygherrerådgiver for Ny skole og Fritidscenter i Gellerup.

Skolen og fritidscenteret skal som en ny og inkluderende bydelsdynamo danne rammen om en ambitiøs og innovativ læringskultur, der på én gang inspirerer og udfordrer både hoved og hænder, skaber tryghed og bidrager aktivt til bylivet på Karen Blixens Boulevard, Inger Christensens Gade og i Byparken.

Sammen med brugere og bygherre, vil vi skabe den bedste skole og fritidscenter i Gellerup, der vil spille en afgørende rolle i målet mod at gøre Gellerupområdet til en attraktiv, tryg og oplevelsesrig bydel.

Der er en klar vision om at skabe et stærkt fællesskab mellem skole, fritid og lokalmiljø, hvor ledelse, medarbejdere og forældre arbejder tæt sammen om at skabe de bedste betingelser for alle børn og unges udvikling, læring og trivsel.

Derfor har vi sammensat et meget stærkt og tværfagligt team, der til sammen kan sikre, at Aarhus Kommune, Børn og Unge får et projekt og et forløb, hvor stor faglig viden og arkitektonisk kvalitet fastholdes i samtlige faser. Et projekt hvor pædagogik og didaktik viser vejen for indretning og arkitektur, og hvor inddragelse af lokalsamfund, brugere og interessenter bliver en rød tråd gennem hele projektforløbet.

Projektet omfatter både en indskolings- og SFO-afdeling samt en afdeling for mellemtrin, udskoling og fritidscenter. I begge afdelinger vil der være læringsarealer inde og ude til både undervisning og fritid, faglokaler, kantine, administration, støttefunktioner mv.

Den nye skole og fritidscenter udgøres af i alt 13.290 kvm, anlægsrammen er på 293 mio. kr. og projektet skal stå klart til skolestart 2025.

Du kan læse mere om projektet her https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/ny-skole-og-fritidscenter-i-gellerup-toveshoej-og-bispehaven/

Udgivet d.

NERD tilbyder aflønnet praktikforløb I efterårs-semestret 2020

NERD udvikler arkitektur, der fremmer børns nysgerrighed, kreativitet og motivation. Vi designer bygninger børn ikke vil hjem fra. Bygninger der udfordrer og aktiverer børn og unges kroppe og sanser.Læringsmiljøer hvor det er svært at fejle og let at lykkes. Med andre ord designer vi fremtidens uddannelsesinstitutioner.

Så har du lyst til at få ansvar og være med til at forbedre de fysiske rammer for børn og unge? Perfekt! For vi søger nemlig lige nu praktikant til vores kontor i Aarhus.

Som praktikant hos NERD vil du få et stort ansvar og være med i projekternes mange opgaver og faser. Praktikopholdet er en del af din uddannelse og udvikling, og du vil derfor få mulighed for at tilrettelægge dine arbejdsopgaver, så de understøtter netop dine interesser og dit faglige fokus. Hos os vil du blandt andet komme til at arbejde med konkurrencer, indretningsopgaver, brugerinvolvering og processer, om- og tilbygningsopgaver, samt design af møbler og specialinventar.

Lyder det som noget for dig? Så er du velkommen til at kigge forbi vores kontor på havnen i Aarhus til en kop kaffe eller sende os din ansøgning direkte. Vi går en spændende tid i møde med mange nye projekter, og vi håber, at du har lyst til at være en del af vores team.

Vi glæder os til at høre fra dig, så send dit CV og din portfolio til job@nerdarchitects.dk med emnet: “Praktikant, efterår 2020”.