Udgivet d.

NERD på inspirationstur

I NERD brænder vi for at udvikle arkitektur og rum, der fremmer nysgerrighed, kreativitet og motivation. I mange af vores projekter fungerer skolen som flerbrugerhus med stærk kobling til kultur, fritid og lokalsamfund. Derfor har vi været på inspirationstur, for at se nærmere på nogle af de steder, der kan noget andet og særligt, og høre om deres erfaringer.

Sports- & Kulturcampus i Gellerup (SHL, Transform m.fl.)

Nicolai for Børn (Dorte Mandrup)

Nicolai for Børn (Dorte Mandrup)

Nicolai for Børn (Dorte Mandrup)

Nicolai for Børn (Dorte Mandrup)

Nicolai for Børn (Dorte Mandrup)

Udgivet d.

NERD architects søger praktikanter til foråret 2024

Har du lyst til at være med til at tegne de fysiske rammer for fremtidens uddannelsesinstitutioner? Vi søger lige nu arkitektpraktikanter til vores kontorer i København og Aarhus.

Vi tilbyder ansvar og alsidighed

Som praktikant hos NERD vil du få et stort ansvar og mulighed for at være med i projekternes mange opgaver og faser. Du får en varieret hverdag med høj faglighed, hvor dit engagement og dine ideer værdsættes. Vi har en social, engageret og kreativ virksomhedskultur, frokostordning og løbende faglige arrangementer, såsom Nørdernes Klub og studietur to gange årligt.

Praktikopholdet er en del af din uddannelse og udvikling, og du vil derfor få mulighed for at tilrettelægge dine arbejdsopgaver, så de understøtter netop dine interesser og dit faglige fokus.

Bliv en del af et interdisciplinært kollektiv

NERD architects udvikler og designer bygninger og rum til leg og læring, og ser os selv som et interdisciplinært kollektiv af specialister i læringsarkitektur, som arbejder helhedsorienteret og innovativt i spændingsfeltet mellem pædagogik og arkitektur.

Vi arbejder for, at vi i samskabende processer kan træffe beslutninger på et solidt grundlag baseret på viden og erfaring om leg og læring – og brænder for at udvikle arkitektur og rum, der fremmer nysgerrighed, kreativitet og motivation for leg og læring.

Det er vores mission at bidrage til en bedre verden, båret af nysgerrighed, ansvarlighed og handlekraft – én bygning ad gangen.

Ansøgning

Vi går en spændende tid i møde med mange nye projekter, og vi håber, at du har lyst til at være en del af vores team.

Send os din ansøgning til job@nerdarchitects.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Udgivet d.

Mød Kathrine Iversen

Vi er meget begejstrede over at kunne fortælle, at Kathrine Iversen er blevet en del af NERD. Kathrine indgår i teamet som – endnu – en nørdet og kompetent proceskonsulent og med et særligt speciale i inddragelse af børn og unge.

”For mig er koblingen mellem det arkitektoniske og det pædagogiske et meget interessant felt at arbejde i. Det er spændende, hvordan NERD arbejder med at skabe rum, der er pædagogiske medspillere i hverdagen og med at kode rummene, så de understøtter den pædagogiske aktivitet. Som en del af NERD vil jeg bidrage til at skabe differentierede og inkluderende læringsmiljøer med plads til, at børn og unge er forskellige og lærer forskelligt”.

Kathrine kommer fra UngiAarhus, hvor hun igennem 10 år har arbejdet som projektmedarbejder, lærer i ungdomsskolen samt tovholder for Børne- og Ungebyrådet i Aarhus. De sidste fire år har Kathrine stået for indretnings- og udsmykningsprocesser af fritids- og læringsmiljøer og for samskabelsesprocesser med lærere, pædagoger, børn og unge. Og så står Kathrine, sammen med en tidligere kollega, bag bogen ”Attraktive Fritidsmiljøer – skab sammenhæng mellem rum og pædagogik”, der netop er udgivet af UngiAarhus. I bogen beskrives, hvordan man gennem inddragende processer med børn, unge og medarbejdere kan omsatte idéer, visioner og drømme til praktiske løsninger, indretninger og udsmykningsprojekter.

”I indretningsprocesser er samarbejde, ejerskab, inddragelse og medbestemmelse vigtige pejlemærker, og det er helt essentielt, at vi skaber lærings- og fritidsmiljøer, hvor ledere, medarbejdere, børn og unge føler medbestemmelse og er aktive medskabere af miljøerne og rummene – og ikke bare brugere”.

Vi glæder os over at have fået Kathrine på holdet og til, at hun med sin pædagogiske baggrund og erfaringer samt procesmetoder og tilgang skal bidrage til at understøtte NERDs projekter med et særligt fokus på inddragelse af børn og unge.

”Jeg vil gerne være med til at sætte fokus på, hvordan vi kan udvide deltagelsesmulighederne og styrke bevidstheden om, at børn og unge har en væsentlig rolle i udviklingen af lærings- og fritidsmiljøer”.

Udgivet d.

NERD designer nyt modulært møbel – FLUX

Organiske former og multifunktionalitet, mødes i denne møbelserie, designet af NERD architects. I Flux smelter farver og former sammen i et modulært system, som kan kombineres på et utal af måder, og understøtte en lang række forskellige aktiviteter og arbejdssituationer.

En nytænkning af skolebordet

I NERD architects synes vi længe der har manglet et alternativ til det klassiske skolebord. Et møbel der kunne noget mere end det traditionelle bord, og samtidig kunne tilføre rummet en øget grad af stoflighed, æstetik og identitet.

Derfor har vi designet FLUX – et multifunktionelt møbel, bestående af en række moduler, der kan kombineres på forskellig vis, og derved både ændre bordets form og udtryk, og samtidig gøre det muligt, at anvende bordet til mange forskellige formål.

Form og funktion i smuk balance

FLUX er en møbelserie, der med sit originale, organiske formsprog, sin robusthed og modulérbarhed, vil tilføre ethvert læringsmiljø, uanset klassetrin, en varme og en variation som traditionelle skoleborde ikke er i stand til.

Med udgangspunkt i vores viden om elevernes behov og didaktikkens forskellige læringsaktiviteter, har vi derfor skabt et modulært og multifunktionelt siddemøbel, der uden tvivl vil tilføre ethvert klasselokale eller fællesareal æstetik og identitet.

Med sine smukke, afdæmpede farvekombinationer, skaber FLUX et roligt og behageligt undervisningsmiljø, der vil gøre rummet mere attraktivt for eleverne at opholde sig i.

Et væld af muligheder

Møbelserien består af i alt 7 forskellige moduler, der kan sammensættes på en række forskellige måder. De mange kombinationsmuligheder gør at bordet kan tilpasses det enkelte rums form og funktion, samt de behov for elevarbejdspladser, der måtte være brug for på den pågældende skole.

Serien indeholder også en cirkulær opbevaringsenhed, som er tiltænkt materialer og genstande til kreativt arbejde fx legoklodser, tuscher, centicubes, osv. Ikke kun frigiver det plads på bordet, men gør det også lettere at holde orden og ikke mindst rydde op. Opbevaringsenheden der er monteret med et låg, kan let skubbes ind under bordet når det ikke er i brug, og ubesværet flyttes rundt, da det er monteret med hjul under neden.

FLUX kan moduleres så det kan understøtte en lang række forskellige læringsaktiviteter. Sæt det sammen som et rundt bord, og du har den optimale opstilling for samtale og dialog. Eller lav en opstilling der er skabt til, at eleverne arbejder med materialer og genstande. Det kan også sammensættes, så en stor flok elever kan sidde sammen i et længere bordforløb. Denne opstilling fungerer godt til oplæg og præsentationer, hvor der er brug for, at alle elever er samlet ét sted.

Bordpladens varierende bredde og dybde giver mulighed for, at eleverne kan sidde med forskellig afstand til hinanden, der tilvejebringer en høj grad af fleksibilitet, i forhold til hvor meget bordplads den enkelte elevs arbejde kræver. Her er både plads til at arbejde med store plancher eller bare sidde med sin bærbare computer eller bog.

Modulerne kan også bruges enkeltvis og placeres op af eller ud fra en væg, og derved skabe individuelle fordybelsespladser for eleverne, der så kan samles til et større, sammenhængende møbel, når man har behov for det.

Varianter og overflader

Bordplade og stel fås i 4 unikke farver, som giver en stor variation af kombinationsmuligheder. Serien består af 7 forskellige elementer og kan købes enkeltvis eller som pakke. Bordet måler 73 cm i højden og kan fås med forskellige overflader.

For mere information om Work2split FLUX, priser og levering, kontakt venligst,

Ruben Tidemand Thode
Paustian2gether

Mobile: +45 29 84 40 10
rtt@paustian.dk

Udgivet d.

Et pædagogisk program skaber et solidt grundlag for udvikling

Når en skole står overfor at skulle foretage en større forandring af enten fysisk eller faglig karakter, er det vigtigt, at alle i institutionen er med i denne forandringsproces, hvis forandringen skal lykkes optimalt og alle skal tage ejerskab til den. For enhver form for forandring er svær. Den udfordrer vores vante måder at gøre tingene på og tvinger os til at stille spørgsmål ved vores nuværende praksisformer og grundlæggende kultur. Det arbejde gøres bedst, hvis vi gør det sammen.

En evig forandring

En læringsinstitution er altid i bevægelse. Det er den, fordi det omkringliggende samfund ændrer sig, elevsammensætningen ændrer sig, personalegruppen ændrer sig og kravene til både elever og medarbejdere ændrer sig. Samtidig fremkommer der hele tiden nye undersøgelser og forskningsresultater, der afdækker nye opgaver, muligheder og udfordringer i den danske folkeskole, som hver enkelt skole må forholde sig til og forsøge at håndtere og bidrage til løsningen af.

Godt begyndt er halvt fuldendt

Vi hjælper danske skoler med at skabe et validt og kvalificeret grundlag, når en forandring skal gennemføres, uanset om der er tale om en skole der er på vej til at blive bygget, eller en skole der allerede er i funktion. Det gør vi bl.a. ved at facilitere arbejdet mod at skabe et dokumenteret, pædagogisk grundlag, der samtænker rum og læring. For de fysiske rammer spiller en afgørende rolle for elevernes læring og trivsel, da rummene både påvirker os kropsligt, følelsesmæssigt og kognitivt. Så at udvikle sin praksis er også at udvikle sine rum, hvori denne praksis er tænkt til at skulle foregå.

Det er en alment kendt sandhed, at en grundig forberedelse af en forstående forandring og implementering af ny praksis forbedrer chancerne for at lykkedes. Derfor er udviklingen af et pædagogisk program, et godt sted at starte. Samtidig kan det være med til at fastholde et ligeligt fokus på didaktik og pædagogik og på skolens rum og rammer. Vi ser nogle gange, at man forsøger at udvikle en pædagogisk praksis men glemmer, at det kan stille andre krav til de fysiske rammer, eller omvendt foretager ændringer i skolens indretning uden at være afklaret omkring, hvad det er disse forandringer skal bidrage til i et lærings- og trivselsperspektiv.

Et er at finde ud af hvad vi som skole skal implementere, noget andet er hvordan det så skal gøres. I vores co-creationprocesser, stilladserer vi personalet og ledelsens arbejde, i at nå til enighed om, hvordan de erklærede mål kan nås.

En god måde at påbegynde arbejdet med udarbejdelsen af et pædagogisk program, er et stort kick-off, hvor hele skolens personalegruppe deltager. Her er vi sammen med Egholmskolen, hvor vi lagde ud i den store sal på kunstmuseet Arken.

Co-creation og samskabende processer

Gennem strukturerede brugerprocesser og efterfølgende analyser kan vi sammen med skolens personale definere en række principper for både form og indhold, som skolen kan planlægge og udvikle deres praksis på baggrund af. Pointen med at involvere alle skolens medarbejdere og ledelse, er at få skabt et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvor vi skal hen og hvordan vi skal komme det. En anden vigtig pointe med at designe og dokumentere et fælles, pædagogisk grundlag er en sikring af, at de tanker der er blevet tænkt og det arbejde, der er blevet gjort, ikke går tabt igen. For virkeligheden er den, at de mennesker, der arbejder på en skole, ikke er en fast og statisk størrelse. Udskiftning i personale- eller i ledelsesgruppen kan opleves som en udfordring, i forhold til at fastholde både visionen og implementeringen af nye tiltag og forandringer. Derfor er det essentielt, at forankringen er bredt funderet og samtidig er nedfældet i et program, der kan agere som både drejebog og aftaleskrift for skolens lærere og pædagoger og samtidig være et værdifuldt værktøj for skolens ledelse,

To forskellige skoler, to forskellige behov

Vi har netop færdiggjort to sådanne pædagogiske programmer. Et for Stoholm skole i Viborg og et for Egholmskolen i Vallensbæk. Fælles for de to skoler er et ønske om at udvikle deres praksis og skabe en stærk sammenhæng imellem praksis og rum. Der er begge steder tale om programmer, der forholder sig til både den daglige undervisningspraksis, skolens overordnet vision og skolens rum og fysiske rammer. Sammen med fagpersonale og ledelse har vi fået kortlagt, hvor skolens medarbejdere i særlig grad oplever, at der er behov for en videre udvikling og en tydelig sammenhæng og på den baggrund har vi fået defineret nogle klare indsatsområder.

På Egholmskolen er dette mundet ud i tre overordnede temaer, som skolen gerne vil basere deres fremtidige praksis på. ”Faglige miljøer og projektbaseret læring”, ”Medbestemmelse og elevdemokrati” og ”inkluderende læringsmiljøer”. Her har fokus været på at alle i medarbejdergruppen, når til en klar enighed om hvordan undervisningen tilrettelægges og hvordan de fysiske rammer, kan støtte op om nye former for praksis.

På Stoholm skole har udviklingen af det pædagogiske grundlag i særlig grad været orienteret omkring, hvordan skolen kan skabe stærkere synergier mellem skolen og lokalområdet, hvor brugerne har arbejdet med at kortlægge hvilke muligheder rum og funktioner kan skabe i forhold til lokale foreninger, idrætsfaciliteter og byen som helhed. Og der har været fokus på at skabe synergier internt i skolen og på tværs af årgange, fag mv. Der har med andre ord været fokus på en optimering af skolens kvadratmeter henimod at gøre dem attraktive både for  skolens primære brugere (lærere og elever), og samtidig bringe lokalmiljøet i spil gennem et styrket samarbejde.

Gør noget svært lidt lettere

En hver forandringsproces er svær, og uanset hvor motiverede er vi for at forbedre og udvikle vores skole, vil det stille krav til hver enkelt og til skolens personale som helhed. Et gennemarbejdet pædagogisk program, kan spille en vigtig rolle i denne forandringsproces ved at hjælpe alle til at forstå, hvor vi er på vej hen, og give alle en tryghed i, at vi arbejder i samme retning og derved kan støtte hinanden i arbejdet.

Et pædagogisk program er også et inspirationskatalog for både personale og ledelse. Et dokument man hele tiden kan vende tilbage til og inspireres af, når først udviklingen er gået i gang.

Udgivet d.

De unge skal selvfølgelig være med, når vi udvikler læringsmiljøer

Når der skal skabes størst mulig sammenhæng mellem børn og unges hverdagsliv, læring og fysiske rammer, skal vi selvfølgelig have eksperterne med; de unge selv. Vi hører tit, at unge ”stemmer med fødderne”, og når vi skal skabe attraktive undervisnings- og fritidsmiljøer, som rent faktisk skal bruges aktivt og ofte, skal vi selvfølgelig gøre det sammen med de unge.

I NERD søger vi at skabe et særligt dialogrum i samvær og samskabelse med de unge, gennem en række forskellige tilgange. Det gør vi for at give de unge en mulighed for selv at sætte ord og billeder på, hvad der er på spil i deres liv, og hvad der betyder noget for dem i forhold til aktiviteter og muligheder i de fysiske rammer, der udgør deres livsverden og læringsarenaer.

DEN ÅBNE SAMTALE
En af vores metoder er Walk&Talk, som tager udgangspunkt i den kontekstualiseret, men åbne samtale. Gennem en række tematiserede spørgsmål drøfter vi mange af de emner, der skal give retning for en skole og et ungemiljø. Samtalerne spænder fra filosofiske begreber som “fællesskab” eller “forskelligheder”, til helt konkrete behov og ønsker i deres lokale kontekst. Igennem disse samtaler, får vi indblik i mange af de detaljer i deres hverdag, som vi ellers let overser, men som har stor betydning for deres oplevelse deres miljø: ”Vi vil jo bare gerne være sammen, men der er ikke plads til os” eller ”Bænkene skal stå overfor hinanden, så vi kan se hinanden, når vi taler sammen”.

PÅ TUR I ÆSTETIKKEN
Det kan være svært at forestille sig noget andet end det man kender, før end man har set det. Derfor benytter vi os af metoder til at kortlægge de unges æstetiske og perceptuelle præferencer, gennem brug af større billedarkiver. Her kan vi sammen med de unge undersøge stemninger, objekter, æstetik og designløsninger, og samtidig få et konkret indblik i, hvilke rumlige præferencer som den enkelte gruppe af unge, finder særlig stor værdi ved.

DE UNGE GIVER FORM OG RETNING
NERDs ungeinddragelsemetoder bidrager til både form og retning i de tidlige projektfaser, og skaber samtidig et kvalificeret grundlag for det konkrete projekt, indretning og ibrugtagning. Metoderne sikrer en reel og kontinuerlig inddragelse af de unge og skaber en stærk sammenhæng mellem de unges liv, deres læring og de fysiske rammer.

#co-design #læringsrum #ungeliv #inklusion

Udgivet d.

Vi skal lave Generationernes Hus i Nivå

NERD architects skal sammen med totalrådgiver C. F. Møller Architects, GPP Arkitekter og AFRY tegne Generationernes Hus i Nivå, Danmark

Kommunens store investering i Fremtidens Bymidte i Nivå med blandt andet en helt ny skole skal tegnes af et team bestående af C.F. Møller Architects (totalrådgiver), GPP Arkitekter, NERD architects og AFRY.

De kommende år investerer Fredensborg Kommune op mod ½ mia. kr. i realiseringen af visionen for Fremtidens Bymidte i Nivå. Det er et uhyre komplekst projekt, som kræver stor faglig ekspertise at gennemføre. Den ekspertise har C.F. Møller Architects, der efter udbud har vundet opgaven som totalrådgiver på Generationernes Hus sammen med GPP Arkitekter, NERD Architects og AFRY.

”Det er vigtigt for byrådet, at den nye bymidte realiseres, så det opfylder så mange af borgernes ønsker som muligt. Og så skal ønskerne integreres i en spændende arkitektonisk ramme med maksimal bæredygtighed. Vi skal have en Nivå bymidte, der både ses som et stort aktiv for borgerne i Nivå, men som også tiltrækker folk udefra. På den baggrund har vi valgt C.F. Møller Architects, som har stor erfaring med tilsvarende komplekse byggeprojekter både i Danmark og Internationalt og som samtidig kan sikre en markant arkitektur”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

”Det er med stolthed og stor glæde, at vi modtager den spændende og vigtige opgave med at udvikle ”Generationernes Hus. Det er en vaskeægte drømmeopgave, hvor alle vores dygtige team-kompetencer kommer i spil. Her får vi mulighed for at bidrage med sammenhængende arkitektoniske løsninger på det by-strategiske, det læringsfunktionelle, det bæredygtige og det tryghedsskabende i det nye område. Det vil samlet set give Nivå en ny bymæssig kerne og arkitektonisk identitet. ”, siger Lone Wiggers, arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects.

Generationernes Hus har et budget på 470 mio. kr. og omfatter en ny skole med idrætshal og SFO, en svømmehal, et plejecenter og renovering og udvidelse af bibliotek/kulturhus. Bygningerne forventes at stå færdige i midten af 2025 og svømmehallen i 2026.

Om Generationernes Hus i Nivå

Generationernes Hus udfordrer de institutionelle rammer for skolebyggerier ved at integrere øvrige offentlige funktioner for alle byens borgere, og ved at stå som urbane markører for Nivås bymidte, der giver en ny central identitet til bydelen. Ved at samle centrale, offentlige funktioner i Generationernes Hus, bliver der skabt liv og møder mellem alle byens generationer fra morgen til aften.

Forankret i by og landskab

Skolens læringsområder består af lige dele bygning og landskab med udendørs arealer, der understøtter leg, bevægelse, naturfag og madlavning, som alle er faciliteter, der er åbne for byens øvrige borgere. For at sikre liv på alle sider af Generationernes Hus er bygningerne uden for- og bagside, og med indgange fra alle sider. Bygningerne ligger som en klynge med en åben struktur af torve, pladser og stier, der forbinder alle funktionerne, og åbner i retningen af både byen og den uspolerede natur, som ligger tæt på Nivås bymidte hvor Generationernes Hus er placeret.

For at forankre Generationernes Hus i Nivå bliver det dels opført i tegl, som både skaber en sammenhæng med byens eksisterende bygninger og med de nedlagte teglværker, der kendetegner byens historie. For at skabe variation og blødhed til teglbyggeriet bliver træ anvendt i overgange mellem uderum og husene, sammen med glaspartier i stueetager, der styrker oplevelsen af tryghed, når man passerer bygningerne.

Bedste forslag ud af tre

Ud af i alt 16 teams, der søgte om at blive prækvalificeret til opgaven, blev tre udvalgt til at afgive bud på løsningen. De tre udvalgte hold:

  • C.F. Møller Danmark, med GPP Arkitekter, NERD Architects og AFRY (Vinder)
  • Rambøll Danmark, med JJW Arkitekter, COBE, samt Læringsekspert Malou Juelskjær og Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker,    som konsulenter
  • Tegnestuen Vandkunsten, med DOMINIA Rådgivende ingeniører, RUM og Kragh & Berglund
Udgivet d.

NERD søger arkitektpraktikanter i København og Aarhus til foråret 2022

NERD udvikler arkitektur og rum, der fremmer børn og unges nysgerrighed, kreativitet og motivation. Vi designer bygninger man ikke vil hjem fra. Bygninger der udfordrer og aktiverer børn og unges kroppe og sanser. Læringsmiljøer hvor det er svært at fejle og let at lykkes. Med andre ord: vi designer fremtidens uddannelsesinstitutioner.

Så har du lyst til at få ansvar og være med til at forbedre de fysiske rammer på landets uddannelsesinstitutioner? Perfekt! For vi søger nemlig lige nu arkitektpraktikant til vores kontorer i København og Aarhus.

Som praktikant hos NERD vil du få et stort ansvar og være med i projekternes mange opgaver og faser. Praktikopholdet er en del af din uddannelse og udvikling, og du vil derfor få mulighed for at tilrettelægge dine arbejdsopgaver, så de understøtter netop dine interesser og dit faglige fokus. Du vil have mulighed for at arbejde med fx konkurrencer, indretning, brugerprocesser, om- og tilbygningsopgaver samt design af møbler og specialinventar.

Lyder det som noget for dig? Så er du velkommen til at kigge forbi vores kontorer i Kødbyen i København, eller på havnen i Aarhus til en kop kaffe eller sende os din ansøgning direkte. Vi går en spændende tid i møde med mange nye projekter, og vi håber, at du har lyst til at være en del af vores team.

Vi glæder os til at høre fra dig, så send dit CV og din portfolio til job@nerdarchitects.dk med emnet: “Praktik – forår 2022”.

Udgivet d.

NERD er prækvalificeret til Generationernes hus i Nivå

NERD er sammen med C. F Møller, GPP arkitekter og Afry blandt de tre teams der er blevet udvalgt til Fredensborgs Kommunes konkurrence om Generationernes hus i Nivå.

En tryg og levende bymidte

Selvom Nivå ligger godt placeret ved både vand og skov, er den nuværende bymidte præget af tomme butikslokaler og meget lidt liv, da ikke alle borgere er trygge ved at færdes der. Derfor har kommunen vedtaget en strategisk byudviklingsplan ”Fremtidens Nivå bymidte – tættere på”, hvor fokus er på at Nivå bymidte får fornyet kraft. Centralt i den plan skal et storstilet kombinationsbyggeri finde sted; et ”Generationernes Hus”, bestående af både en skole, et bibliotek og kulturhus, en SFO, et plejecenter, en idrætshal, en svømmehal samt levende byrum og indbydende grønne arealer. Til sammen skal de skabe en multifunktionel og levende bymidte, hvor alle kommunens befolkningsgrupper, på tværs af alder og interesser, skal kunne finde sig til rette og mødes på tværs.

Opgaven omfatter totalrådgivning for Generationernes Hus. Med et samlet budget på 472 mio kr., kan det blive et af de største projekter i NERDs historie til dato. Vi er derfor sindssygt spændte og utroligt beæret over at være med i et af de tre udvalgte teams.

Et autentisk og eksperimenterede læringsmiljø

Hos NERD vil vi selvfølgelig være særligt optaget af projektets uddannelsesbyggeri på både brugerplan samt i et holistisk perspektiv. Vores rolle er derfor også, i samarbejde med resten af teamet, at sikre en stærk sammenhæng og synergi mellem alle projektets mange ”huse” og forskellige funktioner.

Når man vil skabe et byggeri der har så stort et fokus på at styrke forbindelsen og kontakten mellem Nivås mange befolknings- og aldersgrupper, er det afgørende at inddrage netop disse i processen. Det har kommunen i stort omfang allerede gjort gennem interessentanalyser og inddragelse gennem bl.a. workshops.
Sideløbende har Nivå skole kørt en selvstændig proces, hvor alle medarbejdere har været inddraget i at formulere en ny, ambitiøs vision for deres og elevernes fremtidige skole. En skole hvor der skal være plads til børns forskelligheder; et levende læringsbyggeri med fokus på elevernes udvikling. Hvor børnenes nysgerrighed og kreativitet driver hverdagen og undervisningen. Det kan vi kun bifalde og vi håber virkelig at det er os, der sammen med brugerne, skal omsætte denne ambition til konkrete mursten og levende læringsmiljøer.

Hvis du gerne vil vide mere om projektet, så kan du læse mere på Fredensborgs Kommunes hjemmeside:

https://www.fredensborg.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/fremtidens-nivaa-bymidte

Udgivet d.

Gratis webinar om skoleindretning

Hvilken betydning har indretningen af vores skoler for børns læring og trivsel? Hvad kan man som skole selv gøre for at forbedre de fysiske rammer og skabe mere inspirerende og inkluderende rum til vores børn og unge? Det er nogle af de spørgsmål som partner i NERD Kasper Kjeldgaard Stoltz diskuterer med PhD Valinka Suenson fra Rum & Adfærd i Gyldendals webinar-serie “lærerstreger”.

Webinaret blev sendt live tirsdag den 6. april 2021 på Gyldendals hjemmeside.

Interviewet kan også ses på Gyldendals egen platform via linket nedenfor

https://video.gyldendal-uddannelse.dk/secret/68077079/b0718882a8770bdf3c9c80735f364479?_ga=2.64504935.950861477.1617791453-393052537.1615800362

Udgivet d.

Nyt kvarterhus skal kickstarte udviklingen i Gadehavekvarteret

NERD er, som underrådgiver til WSP, valgt som bygherrerådgiver i forbindelse med udviklingen af et nyt kvarterhus i Gadehavegård i Høje-Taastrup. Vi er allerede i fuld gang med funktions- og behovsafklaringen i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune, DFB/domea.dk, samt nogle meget engagerede brugergrupper.

Kvarterhuset bliver på mindst 1.800 m2 og opføres midt i Gadehavekvarterets nye aktivitetspark som blev indviet i 2019.

Høje Taastrup Kommune og DFB/domea.dk har en ambition om at omdanne Gadehavekvarteret til en summende vidensby fuld af kreativitet og møder på tværs af alder, køn, kultur og religion. Kvarterhuset er det åbningstræk, der skal igangsætte kvarterets forandring og lægge grundstenen for et sammenhængende netværk af uddannelsestilbud: fra folkeskolens mindste klasser, til ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, kollegieboliger og fastboende studerende.

Sammen med et nyt Campushus indgår Kvarterhuset i en ny, stærk videns-akse, der skal løbe gennem bydelen fra Høje-Taastrup Station og Høje-Taastrup Gymnasium til Teknologisk Institut.

Det er målet, at Kvarterhuset samtidig skal være det naturlige mødested for kvarterets beboere og tiltrække borgere fra hele kommunen, ved at kunne tilbyde en lang række sociale og kulturelle aktiviteter. Gadehavegårds beboere vil flytte deres beboeraktiviteter og driften til det nye kvarterhus, og derudover er det tanken, at flytte den kommunale 10. klasse (Linje 10) og aftenskolen ind i huset, når det efter forventningen står klar i 2023. Men også kvarterets foreningsliv skal nyde godt af huset, og det er derfor en del af programmeringen, at etablere både omklædningsfaciliteter og et indbydende klubmiljø. Huset får ydermere en café, der skal være det naturlige omdrejningspunkt for livet i huset og det omkringliggende kvarter. Her vil både husets faste brugere og andre borgere kunne mødes over en kop kaffe eller en bid mad og diskutere verdenssituationen, tage et spil skak eller bare læse dagens avis.

NERD rolle bliver i særligt grad, sammen med husets fremtidige brugere, at finde frem til hvad huset helt konkret skal indeholde, så det kommer flest muligt til gode og samtidig afspejler visionen for kvarteret. Derfor har vi skræddersyet en brugerproces med fokus på flerbrugerperspektivet, hvor vi har lagt særligt vægt på synergier og fællesskaber. For brugerne skal mere end blot bare bruge huset hver for sig, men også gerne berige hinanden på tværs, og udnytte de mange potentialer der ligger i at samle folk på tværs af alder, køn, kultur, interesser og religion.

Kvarterhuset finansieres af Realdania, Høje Taastrup kommune og DFB via støtte fra Landsbyggefonden.

Fakta

Beliggenhed

Gadehavekvarteret, Høje-Taastrup Kommune

År

2021

Anlægssum

45 mio. kr.

Bygherre:

DFB/Domea.dk
Høje-Taastrup Kommune

Type

Bygherrerådgivning, brugerproces, behovsafklaring

Udgivet d.

NERD har vundet kæmpe 4-årig rammeaftale med Egedal kommune

Sammen med et fantastisk hold bestående af Juul & Nielsen A/S, EKJ CONSULTING ENGINEERS AS, RUBOW arkitekter og DEM – Danish Energy Management A/S, har vi netop vundet den 3-årige rammeaftale for et strategisk partnerskab omkring udvikling og renovering af skolerne i Egedal kommune – Egedal partnerskabet

Kommunen ønsker at styrke læring, trivsel og udvikling på både skole- og dagtilbudsområdet. Skolernes fysiske rammer skal moderniseres og arealerne skal udnyttes klogere og mere multifunktionelt. Samtidig er der fokus på at øge sambrug og skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer gennem helhedsrenovering, modernisering og udbygning.

Partnerskabet løber over årene 2021-2024, med en øvre ramme på op til 400 millioner kroner. Heraf er der øremærket 250 millioner kroner til at skabe kreative læringsmiljøer på de første fire af kommunens skoler.

Vi glæder os til samarbejdet med teamet omkring Egedal partnerskabet

Fakta

Beliggenhed

Egedal Kommune

År

2021-2024

Anlægssum

Ca. 400 mio. kr.

Bygherre:

Egedal Kommune

Type

Rammeaftale for strategisk partnerskab

Udgivet d.

NERD skal designe et studiemiljø i verdensklasse på DTU

DTU – Technical University of Denmark har valgt os til at designe et studie- og læringsmiljø i verdensklasse. Sammen med et stærkt team bestående af Mangor & Nagel A/S, Enemærke & Petersen a/s, Søren Jensen A/S, Bravida, RH ARKITEKTER og Exigo, skal vi ombygge, redesigne og gentænke det fysiske læringsmiljø i bygning 208. I alt 7000 kvadratmeters læringsmiljø med en anlægssum på 150 millioner kroner.

DTU vil være et eliteuniversitet i verdensklasse, og for at blive det, skal man også have et verdensklasse studie- og læringsmiljø. DTUs egen målsætning er, at bygning 208 skal være et moderne fyrtårn for læring og signalere ingeniørfaglighed fokuseret på kemi, kemiteknik og bio-engineering.

NERD er ansvarlig for, at ombygningen og redesignet sker på baggrund af den nyeste forskning indenfor læringsmiljøer i universitetsbyggeri.

Du kan læse mere om projektet her:
https://transforming.dtu.dk/Byggerier-paa-vej/Bygning-208

Vidste du i øvrigt, at der er lige så mange mennesker på DTU som der er borgere i Ringsted?

Udgivet d.

I Nørresundby går rum og læring hånd i hånd

Der er fuld gang i projektbaseret læring på Skansevejens Skole i Nørresundby. Elever, pædagoger og lærere øver sig og høster erfaringer med det, som skal kendetegne den pædagogiske hverdag og praksis i det nye Børne- og Ungeunivers.

En stor forandringsproces er sat i søen i Nørresundby og vi har fornøjelsen af at være rådgivere på et projekt, hvor der prioriteres og arbejdes med organisering, undervisning og fysiske rammer i et helhedsorienteret samspil.

Igennem det seneste år har NERD spillet en central rolle i udviklingen af en vision for en meningsfuld og sammenhængende hverdag i det kommende Børne- og Ungeunivers. En hverdag hvor undervisningen og elevernes arbejde skal være præget af  undersøgelser, eksperimenter og kreativ tænkning.
Vi har på den baggrund udviklet og beskrevet en række principper og krav til de fysiske rammer  som danner det arkitektoniske grundlag for den kommende totalentreprisekonkurrence.

Parallelt med byggeprojektet, vil der på den eksisterende skole igangsættes en række prøvehandlinger og kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger. Således kan skolens fagpersonale udvikle og opkvalificere deres praksis, mens den nye skole bliver bygget, og de vil være fagligt klædt på, når den nye skole skal tages i brug.

Børne- og Ungeuniverset er et rigtig godt eksempel på et projekt hvor udviklingen af de fysiske læringsmiljøer går hånd i hånd med udviklingen af pædagogisk og didaktisk praksis. Det mener vi er helt nødvendigt for byggeriet af fremtidens skoler.

Du kan læse mere om projektet her:
https://stigsborghavnefront.dk/nyheder?id=83

Udgivet d.

NERD vinder fireårig rammeaftale om rådgivningsydelser for Aarhus Universitet

Vi indgår i rådgiverteamet med MOE som totalrådgiver, foruden Link Arkitektur og Anna Mette Exner. NERD deltager som rådgiver med speciale i udvikling af læringsmiljøer.

Universitet råder over ca. 680.000 m² fordelt på 3 campusarealer og 29 øvrige lokaliteter. Universitetsparken i Aarhus har fra start haft stor bevågenhed og var allerede ved opførslen banebrydende i sin arkitektur.

Udgivet d.

Vundet! Vi skal designe en helt ny skole og fritidscenter i Gellerup.

NERD architects har sammen med DK2 bygherrerådgivning, LearningSpaces, CFBO, Norconsult og Etos vundet opgaven som bygherrerådgiver for Ny skole og Fritidscenter i Gellerup.

Skolen og fritidscenteret skal som en ny og inkluderende bydelsdynamo danne rammen om en ambitiøs og innovativ læringskultur, der på én gang inspirerer og udfordrer både hoved og hænder, skaber tryghed og bidrager aktivt til bylivet på Karen Blixens Boulevard, Inger Christensens Gade og i Byparken.

Sammen med brugere og bygherre, vil vi skabe den bedste skole og fritidscenter i Gellerup, der vil spille en afgørende rolle i målet mod at gøre Gellerupområdet til en attraktiv, tryg og oplevelsesrig bydel.

Der er en klar vision om at skabe et stærkt fællesskab mellem skole, fritid og lokalmiljø, hvor ledelse, medarbejdere og forældre arbejder tæt sammen om at skabe de bedste betingelser for alle børn og unges udvikling, læring og trivsel.

Derfor har vi sammensat et meget stærkt og tværfagligt team, der til sammen kan sikre, at Aarhus Kommune, Børn og Unge får et projekt og et forløb, hvor stor faglig viden og arkitektonisk kvalitet fastholdes i samtlige faser. Et projekt hvor pædagogik og didaktik viser vejen for indretning og arkitektur, og hvor inddragelse af lokalsamfund, brugere og interessenter bliver en rød tråd gennem hele projektforløbet.

Projektet omfatter både en indskolings- og SFO-afdeling samt en afdeling for mellemtrin, udskoling og fritidscenter. I begge afdelinger vil der være læringsarealer inde og ude til både undervisning og fritid, faglokaler, kantine, administration, støttefunktioner mv.

Den nye skole og fritidscenter udgøres af i alt 13.290 kvm, anlægsrammen er på 293 mio. kr. og projektet skal stå klart til skolestart 2025.

Du kan læse mere om projektet her https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/ny-skole-og-fritidscenter-i-gellerup-toveshoej-og-bispehaven/