Udgivet d.

”Homo Futura – 7 kompetencer til en bedre fremtid” af Camilla Mehlsen

I Camilla Mehlsens nyudgivelse ”Homo Futura” stiller hun skarpt på et af tidens helt store spørgsmål: “hvilke evner, kompetencer og færdigheder skal vores børn og unge besidde, for at kunne trives både personligt, socialt og professionelt i en digital fremtid præget af globale kriser, kompleksitet og allestedsnærværende afbrydelsesteknologier”?

Det er også nogle af de spørgsmål, som vi i NERD architects er meget optaget af og engageret i at finde svar på, i vores arbejde med at udvikle, designe og bygge læringsmiljøer og uddannelsesarkitektur. Derfor har det været en ære, at få lov til at bidrage til bogen med perspektiver på, hvordan skolen vil se ud i fremtiden, hvis den skal afspejle det samfund den er en del af, og klæde de kommende generationer på til at kunne trives både personligt, socialt og professionelt i et samfund under radikal forandring.

Mehlsen opstiller i alt 7 nøglekompetencer hun på baggrund af et stort researcharbejde mener, vil være afgørende at skolen bygger både undervisningens indhold, form og mål på baggrund af – de 7 K’er.

  1. Koncentration
  2. Kommunikation
  3. Kollaboration
  4. Kritisk tænkning
  5. Kreativitet
  6. Kuriositet
  7. Karakterdannelse

Bogen giver læseren en brugbar og konkret indsigt i fremtidens kompetencer, uddannelsestendenser og den nye digitale verden. Bogen indeholder gode råd, modeller og cases til inspiration. De 7 K’er giver læseren en strategisk retning for, hvordan vi kan handle, hvis vi vil være med til at påvirke udviklingen – for os selv, for unge generationer og for kloden.

Du kan læse mere om bogen på Mehlsen Media: http://www.mehlsenmedia.dk/homo-futura

Bogen kan købes i landets boghandlere eller direkte hos Dafolo

”Også længe før internettet har mennesket taget teknologier i brug for at forbedre, optimere og kvalificere sig selv. Men det 21. århundredes teknologi vil radikalt udvikle og forandre mennesket., og det bliver ikke bare som vores forlængede arm, men også en forandring af vores indre, generiske liv.

– Camilla Mehlsen, Homo Futura

Udgivet d.

Vi søger nye lejere til vores kontor i Aarhus

Leder din virksomhed efter nye kontorlokaler i Aarhus C med gode tilkørselsmuligheder og central beliggenhed?

Vi søger lige nu ny lejere til vores kontor på Balticagade i Aarhus C. Arealet består af 140 m2 med udsigt over indre havn, DOKK1 og domkirken. Til kontorpladsen hører også fællesarealer bestående af køkken, toilet, møderum, kantineområde og en stor terrasse, der deles med os i NERD architects. Der er plads til i alt 12 arbejdspladser.

Lokalerne ligger i et ombygget kornlager på ”mellemarmen”. Her bliver I en del af et mangfoldigt og levende erhvervsområde, hvor nytænkende og kreative virksomheder på tværs af brancher bor side om side med kraner, krydstogtskibe og havmåger.

Kontakt Martin her, hvis du vil høre mere om mulighederne for at leje kontorplads hos os.

Læs mere om kontoret her

Udgivet d.

”Vanebruddets rum” ny artikel af partner Kasper Kjeldgaard Stoltz

Artikel om det pædagogiske læringscenter i magasinet ”læringscenteret” nr. 4, 2020

Vi har i NERD efterhånden designet en del pædagogiske læringscentrer rundt om iDanmark. Nu har partner Kasper Kjeldgaard Stoltz skrevet en artikel i det nye nummer af “Læringscenteret” udgivet af Pædagogisk LæringscenterForening.

Artiklen handler i særlig grad om, hvordan denne nye rumtype bedst lever op til formålsparagraffen, om et sted der “understøtter skoleudviklingsinitiativer og sætter forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen”. Ikke et skolebibliotek 2.0, men et rum tænkt som udviklingslaboratorium til forbedring af de professionelles praksis og samtidig som et understøttende og alternativt læringsrum til skolens øvrige undervisningslokaler, hvor nye metoder og værktøjer kan afprøves og dokumenteres.

Artiklen kan læses her

Det pædagogiske læringscenter er ikke et bibliotek – det er et laboratorium, et læringslaboratorium for fagpersonale og ledelse, hvor der arbejdes systematisk og struktureret, med at teste og udvikle nye indsatsområder, før de rulles ud på hele skolen. / Kasper Kjeldgaard Stoltz

– Kasper Kjeldgaard Stoltz

Udgivet d.

NERD vinder om- og tilbygning af Skals Skole og Børnehus med GPP arkitekter og Orbicon

Opgaven består i en om- og tilbygning af en 2-sporet skole, samt opførelsen af en ny integreret daginstitution. Skole og institution skal forenes på skolens område og bliver til ét samlet Børnehus. Der er i processen fokus på bevægelse, bæredygtighed, udeliv og sundhed, hvor der blandt andet skal skabes et helt nyt fælles madområde, hvor alle børn og elever spiser sammen hver dag.

Ved at samle bygningerne, får både skole og daginstitution stor glæde af at dele de mange faciliteter som bl.a. bevægelsessale, værkstedslokaler og fælles samlingsrum.

Børnehuset bliver derfor et helt særligt sted som danner de fysiske rammer omkring sociale, kulturelle og faglige arrangementer, og bidrager til nye oplevelser og fællesskaber for både børn og voksne i Skals by.

Vi har taget hul på den indledende fase, hvor vi sammen med bygherren analyserer de eksisterende bygninger og drøfter visioner og drømme for Børnehuset. Alt sammen for at finde frem til en helhedsplan for stedet, som udarbejdes forud for projektets videre bearbejdning frem til indflytning i 2022/23.

Vi glæder os meget til den videre forløb og ikke mindst til samarbejdet med Viborg Kommune og vores samarbejdspartnere.

skals skole
Udgivet d.

NERD vinder opgave om bygherrerådgivning på Søborg Skole

Sammen med DK2 og Tyréns har NERD architects vundet opgaven om bygherrerådgivning på Søborg Skole, som skal gennemgå en omfattende modernisering, renovering og udbygning

Moderne læringsmiljøer og en åben skole

Søborg skole skal fremover kunne rumme 3 spor, og rammerne skal understøtte moderne læringsmiljøer, hvor fokus på samarbejde, innovation, kreativitet og kommunikation skal sikre, at børn og unge trives og motiveres for livslang og alsidig læring. Samtidigt skal skolen åbnes mere op mod omgivelserne og deles med lokalsamfundet, således af familier og borgere kan anvende skolens arealer både ude og inde efter skoletid.

Gladsaxe Kommune har udarbejdet strategiske og pædagogiske pejlemærker for Fremtidens Skole og gennemført en indledende visions- og programmeringsproces for projektet på Søborg Skole. Vi glæder os til at tage tråden op i forlængelse heraf og sætte vores kompetencer og erfaringer indenfor skoleudvikling, læringsmiljø og brugerinddragelse i spil i en nytænkning af skolens arealer, programmering af rum og områder samt den videre gennemførsel af projektet.

Den hele skoledag

I forbindelse med anlægsprojektet arbejdes der med udvikling af hele skoledagen, fagligheder og kompetencerne med henblik på at sikre helhed og sammenhæng i udviklingen af skolen.

Som rådgivere på proces og programmering vil NERD gennemføre en sammenhængende proces, som har fokus på hele skoledagen, og binder pædagogisk praksis, skolens organisering og de fysiske rammer sammen i et helhedsperspektiv. Med afsæt i vision og pejlemærker for Søborg Skole vil processen sikre en tydelig rød tråd, som fastholdes gennem alle projektets faser – bl.a. ved brug af vores metoder og værktøjer til pædagogisk commissioning.

Der er afsat 180 mio. kr. til projektet, og skolen forventes at stå klar til brug primo 2025. Vi glæder os til – sammen med skolen, Gladsaxe Kommune og vores samarbejdspartnere – at bidrage til, at Søborg Skole bliver en moderne og fremtidssikret skole, hvor børn og unge klædes på til fremtiden.

Udgivet d.

2 nye børnehuse med fokus på natur og bevægelse

Silkeborg Kommune ønsker at opføre to børnehuse for børn 0-6 år i Kjellerup.

De to børnehuse skal etableres på to forskellige adresser og skal begge understøtte Silkeborg Kommunes ambition om at være Outdoor Hovedstad med en stærk samlet profil; Børn i naturen og børn i bevægelse.

Børnehusene skal defineres af tydelige og inkluderende læringsmiljøer til understøttelse af leg, læring, udvikling og generel dannelse i stærke fællesskaber for børn og voksne.

NERD architects er sammen med RUBOW arkitekter, Arne Elkjær, Hamiconsult og Gustin Landskab prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven.

Udgivet d.

Kasper Kjeldgaard Stoltz er hovedtaler på FabLearn i Italien

I sidste uge var partner Kasper Kjeldgaard Stoltz inviteret til Italien, for at give en key-note på den store FabLearn konference, der i år fandt sted på Università Politecnica delle Marche (Ancona)

The Fablearn Italy 2019, er en international konference der samler forskere, eksperter, praktikere og uddannelsespolitikere, omkring den nyeste forskning og praksis indenfor innovative læringsmiljøer, maker-kulturen, digital fabrikation og robotics.

Kasper talte om det 21. Århundredes læringsparadigme og dets konsekvenser for måden vi underviser på, og derfor også hvordan vi bliver nød til at gentænke måden vi designer og indretter skoler på.  På konferencen deltog bl.a. også Paulo Blikstein, associate professor fra Columbia University der gjorde det meget tydeligt, at vi ikke længere kan nøjes med at  bygge videre på vores uddannelsessystem og skoler, men må tænke det helt forfra, hvis formel grundskoleuddannelse stadig skal have en berettigelse i det 21. århundrede.

Oplæggene blev filmet, og når de publiceres, vil vi selvfølgelig dele dem med jer her på siden.

Udgivet d.

NERD og C.F. Møller vinder kæmpe skoleprojekt i Norge

Østfold Fylkekommune har valgt NERD og C.F. Møller i samarbejde med ÅF, til at designe Glemmen Videregående Skole (VGS).

Glemmen Videregående Skole har i dag til huse på fire forskellige lokationer i Frederikstad. Skolen skal nu samles på Traraveien, og projektet bliver derved en blanding af nedrivning, ombygning og nybyggeri på samlet 15.000 m² og med en anlægssum på over 500 millioner.
De videregående skoler i Norge svarer til vores gymnasium, men hvor mere håndværksmæssige fag fungerer side om side med designorienteret og mediebaserede fagretninger. Her gennemgår de 16-19-årige et treårigt uddannelsesforløb og kan efterfølgende vælge en overbygning på ydermere to år der kaldes ”påbygg”, hvilket efterfølgende giver adgang til universitet. Med omdannelsen af Glemmen Videregående Skole bliver det muligt for skolen at tilbyde studieretningerne Kunst, design og arkitektur, Design og Håndværk, Medier og kommunikation, IKT og medieproduktion, Teknik og Industriel produktion og Elektrofag. Ydermere skal skolen også have en afdeling for Påbygg og en tandklinik.

Et visionært og toneangivende byggeri

Skolen er i de indledende faser af en proces, hvor de er ved at udvikle et helt nyt pædagogisk koncept. Et koncept hvor de bl.a. ønsker at opgive idéen om det traditionelle klasselokale, og i stedet skabe en skole der bygger på 21st century learning skills, i et mere aktivitetsbaseret læringsmiljø, hvor eleverne kan arbejde med virkelighedsnære og tværfaglige projekter. Det bliver vores primære opgave, at hjælpe dem i omsætningen af visionen til en konkret hverdagpraksis og organisering, der så kan danne grundlag for, hvordan skolen efterfølgende skal designes og til sidst bygges.

Helhedsplan i samarbejde med brugerne

Det indledende skridt i opgaveløsningen er udarbejdelsen af en helhedsplan for samlingen af Glemmen Videregående Skole på Traraveien. Her skal det defineres og besluttes, hvordan alle funktioner kan placeres og bindes sammen

Derefter skal rådgiverholdet i samarbejde med brugerne udarbejde et skitseprojekt, som er en direkte omsætning af skolens pædagogiske vision, og som samtidig har fokus på logistik, tandklinikkens behov og betragtninger i forhold til LCC (Life Cycle Cost)-beregninger.

Til sidst skal der udarbejdes et forprojekt, som bliver grundlag for et totalentrepriseudbud. Ifølge planen skal rådgiverholdet transporteres med videre på det udførende totalentreprisehold.

Vi glæder os!

Udgivet d.

Ny institution i Tranbjerg åbner med musik på dagsordenen

Politikere, embedsmænd, rådgivere, personale og ikke mindst børnene var fredag d. 23. oktober samlet til den officielle åbning af Børnesymfonien – et nyt dagtilbud i Tranbjerg med tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper.

Glæden var stor, da rådmand Thomas Medom kunne klippe den røde snor og løfte sløret for det nye dagtilbud med særlig vægt på musik og drama, som ramme om huset. Institutionen er en af tre århusianske dagtilbud som NERD har tegnet i totalentreprisekonkurrence i samarbejde med Proces Arkitekter, ÅF og Learning Spaces med Hustømrerne som totalentreprenør.

Efter en lille koncert med Børnesymfoniens musikglade børn, var det muligt at tage en rundtur i huset, og se en seks grupper stor institution med fokus på gode læringsrum, lavt støjniveau og rum til fællesskaber. Her kunne man sammen med en begejstret personalegruppe bl.a. opleve de gode interne sammenhænge i huset og zoneinddelingen af de enkelte grupperum.

Vi ser frem til senere at kunne vise flere billeder af projektet og ønsker Aarhus Kommune tillykke med Børnesymfonien.

Transparens mellem grupperum, fællesrum og puslerum er central for udformningen af institutionen.

Med en indbygget reol skabes der rum i rummet og laves en tydelig zoneopdeling i grupperummene. Samtidig løses et stort behov for opbevaring.

Udgivet d.

NERD prækvalificeret til ny daginstitution i Horsens

NERD er sammen med JORTON, Process Arkitekter, WAD Landskabsarkitekter, HUSTØMRERNE og SWECO blevet prækvalificeret til totalentreprisekonkurrencen om opførelsen af en ny daginstitution i Bygholm Bakker nær Horsens.

Bygholm Bakker ligger naturskønt med både sø og skov lidt uden for Horsens. Det har i de senere år gjort området til et attraktivt nybyggerkvarter – og med mange nybyggere følger også mange børn. Derfor har Horsens kommune nu besluttet at bygge en daginstitution bestående af en 60 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser. I alt 150 pladser og med mulighed for udvidelse til 200-220 pladser.

Børnehaven kommer til at ligge på en ubebygget grund ved Søvej med et forventet areal på ca. 1.300 m2.

Vi ser frem til at komme med et bud på en nyskabende og moderne daginstitution, der inviterer til leg og læring både inde og ude.