Udgivet d.

1,2 km bevægelsessti indviet på Søndervangskolen

Skole+

Skole+ kampagnen viser vejen til, hvordan landets folkeskoler kan optimere de eksisterende fysiske rammer, så de får bedre faciliteter til idræt og bevægelse og giver flere børn og voksne lyst til at være aktive i både skoletid og fritid.

Indvielse af Bevægelsesstien

D. 24. oktober blev den nye 1,2 km lange bevægelsesti indviet på Søndervangskolen. Bevægelsesstien er en del af Skole+, og er med sine varierede aktivitetszoner med til at gøre bevægelse til en integreret del af undervisningen på skolen.

Udover at blive benyttet af skolens elever er bevægelsesstien også vigtig for lokalområdets sammenhængskraft, hvor det er projektets vision at åbne skolen op for omverdenen. Et samarbejde med lokale foreninger er allerede i gang og med den nye bevægelsessti er skolens gangarealer blevet et åbent og aktivt fællesareal for hele området.

Indvielse af Indskolingen

Sammen med bevægelsesstien blev skolens nye indskolingsafdeling også indviet. Den renoverede indskolingsafdeling understøtter Søndervangsskolens pædagogiske og didaktiske praksis.

Det overordnede fokus i indskolingen har været, at skabe stamlokaler med plads til differentierede undervisningsaktiviteter så som individuel fordybelse, formidling, bevægelse og diskussion og samtale. Stamlokalerne er opdelt i to afdelinger. Et rum til individuelt og gruppeorienteret arbejde – og et mindre rum til formidling og bevægelse.

Ved at lave en omstrukturering af klassetrin og omrokering af skolens klasselokaler er det blevet muligt at øge hvert stamlokales areal med 50%.