Artium – et levende hus hvor skole og by mødes

I Brande har vi været med til at tegne en helt nyt flerbrugerhus ‘Atrium’. Stedet der både er en skole og et kultur- og borgerhus, åbner sig mod omgivelserne og fungerer som byens hus – et sted, der signalerer åbenhed og imødekommenhed overfor nærmiljøet. Et sted der bringer nye kulturtilbud og muligheder til Brande. Med andre ord: Artium er et hus, der lever over hele dagen og inviterer alle indenfor.

Fakta

Beliggenhed

Artium – skole og kulturhus
Hyvildvej 16
Brande

År

2019-21

Størrelse

10.000 m2

Type

Totalentreprisekonkurrence
+ inventarprojekt

Samarbejdspartnere/
totalentreprisekonkurrence

NCC Danmark
GPP arkitekter
byMunch by- og landskabsdesign
Sloth Møller Rådg. Ingeniører

Samarbejdspartnere/inventarprojekt

DK2

Inventarleverandør

Paustian2gether

Billeder

Fotograf Martin Schubert
NERD

Et hus der sætter mennesket først

Den egentlige rigdom og ressource i skoler er det liv børn og unge tilfører. Ambitionen med den nye skole i Brande, er at skabe læringsmiljøer, hvor børns udvikling og trivsel er i centrum, så liv og læring kan blomstre. Derfor har vi skabt et inspirerende hus, som ikke kun tager højde for pædagogiske og organisatoriske visioner, men også fokuserer på løsninger, der understøtter børns udviklings- og læringspræferencer. Første skridt i den proces er at anerkende, at børn er forskellige og derfor også behøver forskellige og varierede rum. Det har Artium!

“Vi er så tilfredse med skolen. Vi er glade for indretninger, vi er glade for møbler. Vi er glade for lyd og for lys”

Susanne Rasmussen / Skoleleder på Artium

Et levende læringslandskab

I Artium er bygning og park vævet sammen i et fabulerende læringslandskab, der bliver hele byens nye lære- og værested. Med udgangspunkt i skolens værdisæt og med inspiration fra FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, er byggeriet designet til at kunne imødekomme behovene i fremtidens samfund.

Selve skolen bliver en identitetsmarkør for området, og udnytter den særlige placering i byparken til at skabe et levende og indbydende hus for både skolens elever og lokalsamfundet. Midt i byparken, byens grønne oase, fletter bygningen sig sammen med landskabet og Brande Hallerne. Det løfter hele området og Artium toner frem som samlingspunkt for læring, kultur og sport med en række af tilbud og aktiviteter til gavn for både skolens primære brugere og det øvrige lokalsamfund. Kombinationen af skole, kultur og sport samlet i byens park er helt unik og tilfører byen et ny åndehul og mødested. Placeringen og den ambitiøse vision, er med til at skabe et mangfoldigt og levende hus, hvor folk mødes på tværs af alder og køn, og inspireres af hinanden

Projektet har omfattet opførelse af en ny skole disponeret omkring et fælles læringslandskab med to spor i indskoling og mellemtrin, fire spor i udskoling, afdeling for børn og unge med særlige behov, personalefaciliteter, administration, multisal, musisk område, SFO og klub. Hertil er knyttet en række af byens funktioner; fællesbibliotek, borgerservice, politi, lokalhistorisk arkiv, musikskole, dagplejefaciliteter og sundhedsafsnit med tandpleje og sundhedsplejerske.

Et vibrerende hjerterum i kernen af bygningen

Centralt placeret i i det indre læringslandskab, ligger skolens hjerterum i forlængelse af biblioteket og i direkte tilknytning til skolens multisal og aktivitetsrum via fleksible foldevægge. Herfra er der god forbindelse til alle skolens afdelinger, og de tre etager er rumligt forbundet af flere dobbelt- og tredobbelthøje rum. Sammen med den store gårdhave, skaber det et lyst og rummeligt fællesareal med inspirerende, visuelle sammenhænge på kryds og tværs i bygningen, der gør det let at orientere sig og finde rundt.

Disponeringen sikrer ligeledes, at skolen kan benytte hjerterummet som et stort samlingsrum, hvor de enkelte rum og rumligheder samtidig kan benyttes hver for sig i hverdagen.

Fra skolens hjerterum er der både horisontale og vertikale kig gennem bygningskroppen. Det binder bygningen sammen og gør det let for brugeren at orientere sig. 

“Noget af det der fungerer specielt godt, er at vi har så mange huler udenfor klasserne. Det er godt at vi både kan samle børnene, og give dem en instruktion, og så sende dem ud og arbejde”

Susanne Rasmussen / Skoleleder på Artium

Biblioteket er en del af hjerterummet og let at få øje på, da selve essensen af et bibliotek; bøgerne, ikke er gemt væk i lukkede bogreoler. 

At skabe et inkluderende læringsmiljø er også et kropsligt anliggende: I basislokalerne er der et utal af siddemuligheder, som eleverne  kan bevæge sig rundt i mellem alt afhængig af behov.

Langs vinduerne kan eleverne sidde og arbejde med ryggen til resten af rummet og derved ikke blive forstyrret af de øvrige aktiviteter der foregår.

“Børnene kan godt lide at sidde og arbejde ude i små klynger, og der er mange forskellige måder at arbejde på; de kan både sidde på gulvet, og de kan sidde på stole og de kan sidde på puffer” 

Susanne Rasmussen / Skoleleder på Artium

Basislokaler med tre zoner

I tæt samarbejde med skolens personale og ledelse, er basislokalerne organiseret efter tre gennemgående zone-principper. De har alle en indbygget niche, der både bruges inde i lokalet og samtidig vender sig ud i fællesarealet. Inde i basislokalet giver nichen en god tilbagetrækningsmulighed og skaber variation, nmens der i fællesarealet umiddelbart udenfor basislokalet er etableret en gruppearbejdsplads med nær tilknytning til lokalet, hvor eleverne kan gå ud, uden at de mister kontakten til deres lærer inde i lokalet.

I stedet for en klassisk formidlingstrappe, hvor alle placeres i samme retning, er basislokalet indrettet med en vinkelformet trappe, der gør det muligt for eleverne at se og snakke med hinanden, uden at skulle vende sig. Således er trappen ikke kun velegnet i formidlingssituationer, men understøtter også diskussion og samtale mellem eleverne, og giver eleverne mulighed for at sidde på forskellige måder.

Elevarbejdspladserne i basislokalet er ligeledes differentieret, der understøtter elevernes forskellige arbejdspræferencer. En fast bordplade langs facaden giver den enkelte elev mulighed for at fordybe sig,  mens løse borde kan sammensættes i forskellige opstillinger. Et fast projektbord gør det muligt også at arbejde kreativt med mere hands-on fokuseret projekter.

De små nicher kan bruges på mange måder. Fælles er, at de giver eleverne mulighed for at trække sig tilbage fra det store fællesskab og finde ro. 

Det kan være svært at finde rundt i en stor bygning. Derfor er identitetsmarkører essentielle for bygningens brugere. Her er det et citat og to kemikalietønder i afdelingen for naturfag. 

Inspirerende fagmiljøer

I designet af faglokalerne, har vi fokuseret på at skabe en stærk faglig kodning i og omkring rummene, så fagene træder tydeligt frem for eleverne og gør det let for dem, at se fagets særegenhed og kultur. Det har vi bl.a. gjort med inspirerende citater på væggene, som inviterer til refleksion og vækker elevernes nysgerrighed. Ligeledes er rummene fyldt med didaktiske objekter og kulturelle artefakter, der alle relaterer sig til fagets vidensdiskurs og fagtraditioner.

I musiklokalet er det muligt at åbne eller aflukke dele af lokalet, hvor følsomme instrumenter eller eksterne brugeres bandopstillinger kan placeres.