Nye rammer for Billedkunst på Mou Skole

På Mou Skole har elever og lærere fået et nyt kreativt værksted, hvor der virkelig er plads til at sætte fantasien fri og undervise flere hold på én gang

Fakta

Beliggenhed

Mou Skole
Ny Høstemarkvej 7
9280 Storvorde

År

2020

Anlægssum

650.000 kr

Type

Brugerinddragelse
Skitseforslag
Beskrivelse af specialinventar

Hos NERD skaber vi fleksibilitet med multifunktionelle og aktivitetsbaserede læringsmiljøer. Det giver en helt anden mulighed for at skabe letaflæselige rum, hvor elever og lærere, uden anstrengelser, hurtigt kan afkode rummets muligheder og læringsaktiviteter, og etablere et fælles sprog omkring hvor man gør hvad.

På Mou Skole har vi gjort netop det, med moderniseringen af deres billedkunstsområde. Ved hjælp af farver og differentieret belysning tilpasses de forskellige aktiviteters behov, i et indbydende og inspirerende værksted hvor mange elever kan arbejde samtidig og med forskellige opgaver, uden at forstyrre hinanden.

Rummet er kodet på aktivitetsformer og fagets indholdsbestemmelser og indeholder derfor tydelige zoner til formidling, fordybelse, udstilling, idégenerering, planlægning, demonstration og produktion.

”Der undervises flere klasser ad gangen uden problemer”

Lærer, Mou skole

Synlige materialer og genbrug

Stort set alt materiale og værktøj er placeret i enten åbne hylder eller skabe med glaslåger. Derved bliver det både tydeligt at se hvad rummet kan og opbevaringsformen er samtidig med til at inspirere og skabe overblik for både elever og lærere. Bemærk de store rullevogne under skabene. Her kan overskydende stof- og papirmateriale fra elevernes kreative arbejde lægges, og genbruges af andre i et senere projekt. Det betyder i praksis, at der altid er materiale lige ved hånden for alle der bruger lokalet. Og eleverne elsker at gå hen og rode i kasserne, for at se om der lige skulle være dét stykke stof de har brug for.

Foran materiale- og værktøjsskabene er to store arbejdsborde placeret. Disse bruges til produktionsarbejde, men har desuden funktion af demonstrationsbord hvor læreren kan forberede og lægge materialer og værktøj frem til brug, når eleverne skal indføres i et særligt emne eller håndværk.

Fælles formidling og samtale

I et tilstødende lokale, der samtidig er centralt placeret på skolen, er en ”formidlingsflade”indrettet – her kan en hel årgang samles til en fælles præsentation, oplæg eller diskussion. Ligesom billedkunstlokalet er også dette læringsrum fælleseje og kan bruges af alle lærere uanset fag eller trin. Lokalet er endvidere oplagt til både gruppearbejde og som idéværksted.

Skærmunderstøttet demonstrations- og idégeneringszone

Eleverne skal også opnå færdigheder i digitale udtryksformer og derfor er interaktive skærme og højtalerne en nødvendighed i et moderne billedkunstlokale. Skærmen er placeret omkring en mindre formidlingsflade og demontrationsbord. Her kan eleverne fx diskutere deres pinterest-boards når de samler inspiration, se korte film om malerteknikker og læreren kan understøtte sin formidling med et visuelt og auditivt lag.

Og hvem siger man skal sidde ved et bord når man skal tegne og male? Børn elsker at arbejde på store flader, og det er derfor lige så vigtigt med god gulvplads, som god bordplads.

Medieværkstedet

Medieværkstedet er placeret i billedkunstlokalet, med nem adgang for den øvrige skole og fungerer ikke kun som værksted i de kreative fag, men også som fælles medieværksted, når der eksempelvis skal printes og produceres plancher i de øvrige fag. Her kan elever og personale finde skæremaskiner og en 3d-printer, som tidligere blev gemt væk i et depot og derfor sjældent blev brugt.

Fordybelseszoner

Flere steder i området, er faste højborde med overhængende pendler med til at skabe fordybelsesrum, hvor eleverne kan arbejde individuelt, og finde ro i det store rum. Højbordet giver både mulighed for at sidde og stå, og imødekommer derved elevernes forskellige kropslige behov, som et almindeligt bord ikke vil kunne. Den faste montering gør det også muligt at integrere strømudtag ved hver arbejdsplads til elevernes computere. Placeringen af højborde langs væggen, sikrer samtidig en masse fri gulvplads, hvor eleverne kan brede sig og arbejde med hele kroppen.

Male-sjaskezone

I billedkunstlokalet er en male-sjaskezonen placeret i forbindelse med området til mock-ups og konstruktion. Her kan eleverne rengøre deres pensler, blande maling og andre flydende væsker. Området er placeret i den fjerneste ende af lokalet, for at undgå at malingrester slæbes unødigt over for store afstande.

”Der er nu blevet mere fokus på selve områderne i billedkunst. Her i denne zone arbejdes der med it, et andet sted er det malerområdet (ved vasken) og tegne området ved vinduerne”

Billedkunstlærer, Mou Skole

Mock-up og produktion

Billedkunstlokalet har direkte adgang til udearealer og dimensioneret så det er muligt for eleverne at trække større emner ind lokalet, som eksempelvis cykler. Et stort gulvareal kombineret med en variation af faste og løse borde gør det muligt at transformere rummet, så det kan tilpasses undervisningsforløbet og læringsaktiviteten. Her er nogle elever ved at ombygge og udsmykke deres cykel.