Nyt pædagogisk Køkken, Vodskov Skole

Med den nye indretning har Vodskov Skole fået et særligt fælleslokale, hvor det faste inventar skaber et stemningsfuldt og anderledes pædagogisk køkken. Et fællesrum hvor der både er plads til pædagogiske aktiviteter, socialt samvær og uformel leg.

Fakta

Beliggenhed

Vodskov Skole
Brorsonsnej 1
9310 Vodskov

År

2019

Type

Brugerinddragelse
Skitseforslag
Projektering af specialinventar

Spisning og madlavning er traditionelt set forbundet med hygge og hjemlighed. Det er derfor heller ikke tilfældigt, at det pædagogiske køkken er et vigtigt samlingsrum i de fleste SFO’er og indskolinger. Her mødes børn og personale i uformelle og hyggelige rammer.

Derfor er det også vigtigt at have et velfungerende køkken, hvor børn kan finde tryghed og plads til at udfolde sig i både små og store fællesskaber, hvor pædagogerne er let tilgængelige og hvor man ikke nødvendigvis behøver at være en del af legen for at opholde sig i rummet. Med andre ord: et samlingsrum med plads til alle.

På Vodskov Skole var det pædagogiske køkken tidligere placeret i fællesrummets hjørne. Her var køkkenet indrettet som en U-form, med en tydelige børne- og voksenafdeling. Denne opdeling gjorde de pædagogiske aktiviteter besværlige og skabte et skel mellem de voksne og børnene.
Rummets øvrige møblement var tydeligt institutionelt og gjorde det svært for pædagogerne at skabe et stemningsfyldt og hyggeligt fritidsmiljø.

Et inspirerende og fantasifuldt børneunivers

Med moderniseringen af det pædagogiske køkken er det et fokuspunkt at skabe et anderledes og inspirerende rum, der skiller sig ud som et markant fællesrum i indskolingsafdelingen.

Rummets indretning består primært af en stor køkkenø, hvor børn- og pædagoger kan samles om fællesaktiviteter, bage boller og drikke varm kakao, samt et stort multifunktionelt møbel, der både har integreret opbevaring og indeholder zoner til leg, formidling, bevægelse og uformelt ophold.

De tværgående skiver skaber med sine bløde kurver og forskellige højder nicher og zoner i det store rum, hvor børnene kan indgå i forskellige former for aktiviteter og samvær.

vodskov-skole-indskoling-pædagogisk-køkken-rejst-plan-01-01-01

Plads til alle

Designet tilgodeser også de børn, som har svært ved at indgå som en aktiv del af de aktiviteter og lege, der foregår i rummet. Alle børn har behov for at føle sig som en del af fællesskabet, og med de mange opholdszoner er det muligt at være tæt på aktiviteter og lege uden at man nødvendigvis behøver deltage aktivt.

Stemningsfyldt og hyggeligt

Med den nye indretning har Vodskov Skole fået et særligt fælleslokale, hvor det faste inventar og den differentierede lyssætning skaber et stemningsfuldt og anderledes pædagogisk køkken. Et hyggeligt fællesrum hvor der både er plads til pædagogiske aktiviteter, socialt samvær og uformel leg.