Midtbyskolen – Frederiksbjergbyggeriet

En ny midtbyskole i Aarhus, der imødekommer den nyeste viden om, hvad der giver de bedste betingelser for børn og unges læring og udvikling.

Fakta

Beliggenhed

Aarhus, DK

Areal

14.000 m2

År

2012

Opgaveform

Totalentreprisekonkurrence

Samarbejdspartnere

Friis & Moltke, Colorcloudstudio, SLA (Landskab)

Entreprenør

Züblin

Ingeniør

Alectia

Skolen i byen – byen i skolen

Skolen opbygges af synlige klynger der med en terrasserende bevægelse skaber et levende og pulserende læringsmiljø. Fra alle lokaler er der direkte adgang til udvendige læringsterrasser, der fungerer som en forlængelse af den eksisterende grønne oase, som vi kender den i dag. Et stort skoletorv linker direkte op til Ingerslevs Boulevard og byder offentligheden ind.

Den nye skole er bygget op omkring ønsket om et klyngeopdelt byggeri, hvor børnehave, skole, fritids- og ungdomsklub samles i et sammenhængende læringsmiljø. Opdelingen i klynger betyder, at man oplever den lille skole i den store. Det lille barn skærmes i dets klynge, hvor barnet kan udfordres når det er klar til det. Det skaber trygge og overskuelige fællesskaber omkranset af større og mere højloftede fællesskaber.

“Projektet er uden tvivl det mest inspirerende og inspirerede forslag i forhold til funktion, arkitektur og ikke mindst byrumsmæssigt. Herudover også i forhold til på nytænkende vis at gå i vellykket dialog med skoleprogrammet, både hvad angår den eksisterende kontekst, byen og de grønne nærarealer. Hvor næsten hvert eneste af bygningens lokaler har selvstændig kontakt/adgang til et udeareal.”

 

Livshjulet

Endvidere betyder opdelingen i klynger, at huset kan opbygges som et livshjul, hvor de mindste børn og små elever starter nederst ved jorden, og vokser sig store med huset. De udvikler sig mens de bevæger sig op gennem huset. Når de når den øverste etage, som de største elever, er de klar til at flyve fra reden og videre i deres ungdomsuddannelse.

Hver klynge har en vertikal forbindelse i form af et bredt trappeelement, der forbinder til den overliggende klynge. I kraft af trapperne og klyngernes indbyrdes forbindelse og sammenhæng, smelter den primære vertikale forbindelse og bygningen sammen til et element.

“Forslaget er arkitektonisk meget overbevisende. Det programmatiske indhold afspejles konsekvent i volumenets udformning. Den bagvedliggende grønne flade foldes ind over bygningens varierede terrasselandskab, og den bymæssige kant defineres præcist, hvor bygningsvolumenet er højest i gadelinjen. Volumenet optrappes og accentueres på hjørnet Ingerslevs Boulevard/Skt. Anna Gade og gennem en underskæring af det samlede volumen markeres indgang og hjørne naturligt.”