Indretning af Frederiksbjerg Skole

NERD har indrettet den nye midtbyskole i Aarhus i samarbejde med Holmris Designbrokers

Koncept for indretning af Fredriksbjergbyggeriet

Da den nye skole på Frederiksbjerg i august 2016 åbnede dørene for skolens elever, personale og områdets beboere, påbegyndte den praktiske afprøvning af de mange idéer, der ligger til grund for det storslåede og ambitiøse projekt. Nye kulturer skulle afprøves og etableres og gamle vaner skal ændres til nye. I den forbindelse har de fysiske rammer og inventaret i de forskellige rumligheder, stor betydning for hvorledes denne proces forløber. Der vil være behov for at flytte og ændre i møbleringen og kodningen af de forskellige rum, for at tilpasse sig de behov og ændrede vilkår, der vil opstå i forbindelse med indflytningen.

Et modulbaseret koncept

I forbindelse med udarbejdelsen af møbleringsplanen for skolen, er der udviklet et koncept, der imødekommer og understøtter idéen om foranderlighed og fleksibilitet. Konceptet er inspireret af den idé LEGO-systemet bygger på. Vi kender alle basisklodserne i LEGO-systemet, der kan sammensættes til et utal af forskellige figurer. Klodsernes enkle geometri og modularitet, giver mulighed for at bygge et utal af komplekse rumlige figurer, der kan optage forskellige funktioner.
Med inspiration i dette princip er indretningsplanen udarbejdet. Den viser hvorledes et modulbaseret møbelsystem, kan optage mange forskellige former og samtidig tilpasse sig til den funktion det enkelte læringsmiljø foreskriver. Som legoklodsen, har langt hovedparten af enhederne i møbelsystemet, de samme modulmål. I Frederiksbjergbyggeriet kan man se eksempler hvorledes dette robuste og modulære møbleringssystem, kan sammensættes til forskellige møbelgrupper, der understøtter de behov der er beskrevet i udbudsmaterialet. Ønsker man efter en kortere eller længere periode at ændre kodningen i rummene, er der, lige som med legoklodserne, mulighed for at man kan sammensætte møblerne i andre figurer, der understøtter de ændrede behov.
Fleksibiliteten går på tværs af alle rum i huset. Det vil sige at møblerne i klasselokalerne kan trækkes med ud i fællesarealerne, uden at man går på kompromis med fleksibiliteten og modulariteten i møbleringsplanen. Modulariteten går ikke kun på tværs af forskellige rum, men også på tværs af de forskellige møbelgrupper i projektet. Lounge og bordsystemer er opbygget omkring samme modulsystem, så disse kan sammenstilles. Derved opstår der mulighed for at etablere læringsmiljøer, der understøtter konkrete læringssituationer og læringspræferencer.

Materialer og farvesætning

I Frederiksbjergbyggeriet er der arbejdet meget med farvesætningen af interiøret. Flere steder er akustikpaneler og gulve markeret med markante farver. I respekt for det arbejde der er gjort omkring farvesætning af interiøret, er materialerne på møblerne sammensat, så det ikke konkurrerer med det øvrige interiør. Materiale- og farvesammensætningen på møblerne er derfor primært i grå farver. I stamlokaler og klyngernes fællesarealer er nogle af bordene i en nedtonet blå farve. Den blå bordfarve refererer til gulvenes blå farve og er dermed med til at gøre gulvet til en arbejdsflade, såvel som bordene. I alle områder bruges der egetræ, enten til borde eller fundamenter for udvalgte sofagrupper.

Fakta

Beliggenhed

Ingerslevs Blvd. 2C, 8000 Aarhus C

År

2016

Areal

Ca. 1000 m2

Type

Design af inventar og indretning

Rum for fordybelse

Fordybelsespladserne defineres af to møbeltyper. Det ene fordybelsesmøbel, består af en U-formet skærmvæg med en ophængt bordplade. Opstilles denne fordybelsesplads, sammen med den anden skærmvæg, eller et loungemøbel, etableres der automatisk nye skærmede fordybelsesarbejdspladser. Den anden møbeltype, er en bordskærm, der kan opstilles på et vilkårligt bord, og dermed udgøre en skærmet arbejdsplads.  Til sammen og i forbindelse med møbelsættets andre dele, kan der etableres en lang række forskellige skærmede fordybelsesarbejdspladser, som kan differentieres alt efter eleverne behov.

Bejot sofaerne skaber rum i rummet

Stamlokaler

Projektets modularitet og fleksibilitet ses tydeligt i indretningen af indskolingslokalerne. Indskolingens stamlokaler er kendetegnet ved at være forholdsvis store og meget forskellige i deres udformning. Nogle lokaler er L-formede, andre rektangulære. Det giver forskellige muligheder og udfordringer i forhold til møblering. Til indskolingslokalerne er der sammensat et møbelsæt, der giver mulighed for en lang række differentierede og meget forskellige møbleringsmuligheder. Møbelsættet til stamlokalerne indeholder, udover borde og taburetter, også loungemoduler med høj ryg. Loungemodulerne tilfører uformelle og bløde arbejdspladser til stamlokalerne, men giver herudover også mulighed for at underopdele stamlokalerne i to eller flere mindre zoner. Bordene er bygget op omkring et modulmål på 70 cm. I modsætning til det traditionelle bordmodul på 60 cm, giver det mulighed for at benytte bordene på flere forskellige måder – blandt andet giver det plads til at man kan sidde over for hinanden og arbejde.