Læringscenter, Gistrup Skole

Med det nye læringscenter (PLC) har Gistrup Skole fået de optimale rammer for fordybelse, gruppearbejde og formidling.

Fakta

Beliggenhed

Gistrup Skole, Gistrup

År

2016

Areal

390 m2

Type

Design af inventar og indretning

Koncept for indretning Gistrup Skole PLC

Den nye PLC på Gistrup Skole er organiseret om et centralt loungeområde med tre kupéer og caféborde til både gruppearbejde og individuel fordybelse. Loungeområdet er afgrænset af lave bogreoler, der afskærmer de forskellige zoner uden at forhindre et samlet overblik i læringscentret. Langs PLC’ens ydervægge er der placeret både projektarbejdsborde, formelle gruppearbejdsborde og uformelle sofaarrangementer, der til sammen skaber et varieret landskab af læringsmiljøer. Helt særligt er de to fordybelseshuse, der med sin stofbeklædning skaber små huler i det store rum.

I et afskærmet hjørne af læringscenteret er et område indrettet til indskolingselever med læsehule, scene og formidlingstrappe. I den modsatte ende af PLC’en har personalet vejlednings-, møde- og depotfaciliteter, mens skolens pædagogiske værksted også er blevet opdateret.

Hus for fordybelse

De specialdesignede fordybelseshuse skaber et afskærmet rum i rummet, hvor eleverne kan trække ind og få ro. De stofbeklædte paneler skaber både et varmt og stille miljø. Det grønne hus er indrettet som læsehule, mens det blå hus kan bruges til mere formelt gruppearbejde eller individuel fordybelse.

Højtlæsning og formidling

Området bagerst i PLC’en er indrettet som et afskærmet formidlings-/højtlæsningsområde. Den store formidlingstrappe gør det muligt at formidle for en hel klasse ad gangen, mens man kan trække gardin for foran scenen og læsehulen for at skabe mere intime formidlingssituationer til f.eks. højtlæsning.