Et læringscenter i hjertet af udskolingen

Med etableringen af det nye læringscenter er der skabt nye muligheder for at differentiere undervisningen i udskolingen

Fakta

Beliggenhed

Hals Skole, Hals

År

2016

Areal

190 m2

Type

Design af inventar og indretning

Et pædagogisk læringscenter, Hals Skole

På Hals skole er læringscenteret placeret i skolens hovedbygning ved aulaen og i direkte tilknytning til udskolingen. Med etableringen af det nye læringscenter er der dermed også skabt nye muligheder for at differentiere undervisningen for skolens udskolingselever.

Den nye PLC er placeret på 1. salen i skolens Aula i et område med stor cirkulation og mange elever. Det har derfor været vigtigt at etablere en tydelig sondring mellem cirkulationsarealer og opholdsarealer i den nye PLC. Området er organiseret af en række fritstående elementer som deler området over i to dele – et område for cirkulation og et område for fordybelse langs vinduerne mod facaden. De specialdesignede elementer indeholder en række forskellige funktioner og rumligheder som understøtter forskellige aktiviteter. Her finder man bl.a. et lille hus til fordybelse, en højtlæsningstrappe, rum for gruppearbejde og rum for individuel fordybelse.

Den nye PLC bliver flittigt brugt af alle skolens elever, men særligt udskolingseleverne har gavn af området. I frikvarterne summer området af liv, og i undervisningen bruges PLC’en som projektflade.

Reoler som et rumskabende element

Reolerne er meget andet end opbevaring og display af bøger – det er også et rumskabende element. I nicherne mellem reolerne finder eleverne forskellige rum som kan indtages i forskellige situationer. De uformelle nicher er populære “gemmesteder” når eleverne arbejder med en opgave eller socialiserer i frikvarterene.

Reolerne er placeret så de alle steder skaber rum til forskellige aktiviteter. Samtidig er bøgerne med til at understøtte en særlig stemning som appellerer til ro og fordybelse.

Tydelige opholds- og bevægelseszoner

I den bagerste del af lokalet finder eleverne en række forskelligartede opholdszoner som er organiseret omkring en forbindelsesgang.

Udstoppede dyr som udstilling

De udstoppede dyr,  som på mange skoler gemmes væk i aflukkede lokaler, har her fået en central plads i området, og er sammen med bøgerne med til at give rummet en særlig karakter.