Udgivet d.

Udvikling af helhedsplan og dispositionsforslag til nyt ambulatorie for Regionspsykiatrien Randers

I samarbejde med psykiatriens personale er NERD ved at udvikle en helhedsplan, som skal sikre trygge og imødekommende miljøer, der skaber de bedste betingelser for patienternes behandling.

Regionspsykiatrien Randers varetager behandlingen af borgere i Randers, Syddjurs- og Norddjurs Kommune – og behandler hvert år 2000 patienter med psykiatriske lidelser som for eksempel skizofreni, ADHD og svære depressioner.

Psykiatrien flytter ind i den tidligere sygeplejeskole i Randers, hvor de fysiske rammer skal ombygges og organiseres, så de understøtter personalets arbejdsgange og patienternes behandling. Den cirka 1500 kvm store ombygning fordelt over tre etager skal rumme kontorer til psykiatriens 80 medarbejdere og lokaler til de i alt 12.000 årlige patientsamtaler. Samtalerne er en del af den ambulante behandling, hvor patienten ikke behøver at være indlagt, men i stedet bliver behandlet gennem aktiviteter og samtaler. Der skal derfor etableres forskellige lokaler og miljøer til såvel personlige samtaler som gruppesamtaler.

Gennem en brugerproces med psykiatriens ansatte udvikler NERD visionen og konceptet for ambulatoriet og medarbejdernes kontorer. På baggrund heraf udarbejdes en helhedsplan og et indholdsprogram, der skal danne grundlag for et dispositionsforslag, som udbydes i sommeren 2019.

NERD og COWI er begge hyrede som bygherrerådgivere for projektet, hvor COWI varetager de ingeniørmæssige ydelser.