Udgivet d.

SMAK og RUMMETS SPROG slår sig sammen og skifter navn til NERD architects

NERD architects er en ny type tegnestue, der er specialiseret i uddannelsesarkitektur og læringsmiljøer. En tegnestue der vil udfordre måden vi udvikler og designer bygninger og rum til leg og læring. Et interdisciplinært kollektiv, der også kan tegne mentale ombygninger hos pædagoger og lærere gennem kompetenceudvikling og rådgivning. En virksomhed, der vil arbejde for, at beslutningerne bliver truffet på et solidt, forskningsbaseret vidensgrundlag om børns leg og læring. En tegnestue der står ligeså stærkt på det pædagogiske felt som på det arkitektoniske felt.

Vores ambition er at skabe bygninger og rum som børnene ikke vil hjem fra. Læringsmiljøer hvor det er svært at fejle og let at lykkes. Bygninger der udfordrer og aktiverer børn og unges kroppe og sanser. Hvor legens betydning for elevernes motivation, trivsel og faglige udbytte anerkendes og integreres i dagligdagen. Institutioner hvor hånd og ånd vægtes ligeligt og understøtter en pædagogik og didaktik hvor børnene lærer at omsætte deres viden til praktisk handlen.

“Vi har slået os sammen med en af Skandinaviens førende eksperter indenfor rum og læring, cand. pæd i didaktik Kasper Kjeldgaard Stoltz, fordi tiden kalder på tværfaglige tegnestuer, der er højtspecialiseret indenfor et felt. Uddannelsesarkitektur er blevet en af de sværeste og mest komplekse discipliner indenfor arkitekturen, og kræver en solid og forskningsbaseret viden om arkitekturens betydning for børns lærerprocesser og trivsel. Den har Kasper”

– Martin Roald Poulsen, partner og arkitekt MAA

Hvorfor NERD?

Vi er blevet til NERD fordi vi er nogle nørder. Nørder der brænder for at skabe rum og rammer der vækker børns og unges nysgerrighed, giver plads til fordybelse og tager højde for deres forskelligheder. Steder der både respekterer individet og hylder fællesskabet, hvor der er plads til, at alle børn og unge uanset forudsætninger, kan opleve en meningsfuld hverdag, hvor det er let at lykkes og svært at fejle.

Men vi er også blevet til NERD fordi vi hylder nørderiet, og tror på, at det er det der skal til, for at finde løsninger på de udfordringer vi som menneskehed står overfor lige nu; miljøkrisen, væbnede konflikter og en voksende social og økonomisk ulighed. Svaret på disse udfordringer er ansvarlighed, handlekraft og nysgerrighed. Og det er det vi vil; bidrage til at børn dannes til at blive ansvarlige, handlekraftige og nysgerrige mennesker – én bygning og ét rum ad gangen.

“Vi ved fra forskningen, at de fysiske rammer øver markant indflydelse på en lang række af de parametre der står centralt i børn og unges udvikling, fagligt såvel som socialt. Men alt for ofte ender fokus på de æstetiske og byggetekniske aspekter af byggeriet, og mindre på gennemtænkte løsninger, hvor det er viden om børns læring og udvikling, der er i centrum. Det skyldes især, at den forskning vi har på området ikke i høj nok grad bringes i spil og bruges som fundament for de beslutninger der skal træffes, når vi bygger til børn og unge. Det vil vi gøre op med”

– Kasper Kjeldgaard Stoltz,
partner og cand. pæd

Et vidensproducerende kollektiv

For os er det vigtigt, at vi forsøger at dokumentere effekten af de forandringer vi skaber gennem det byggede miljø. Derfor vil vi gerne producere ny viden og selv bidrage til feltet, ved at bruge arkitekturen og rummene som empirisk grundlag, så vi kan blive klogere på hvordan de fysiske rammer påvirker børn og unges leg og læring. Alle vores artikler, rapporter og øvrige publikationer finder du under ”publikationer”.

Nørdernes Klub

Vi har også en ambition om at være en lærende organisation. En virksomhed der hele tiden udvikler sig og bliver klogere. Derfor har vi stiftet ”Nørdernes klub”, hvor vi mødes én gang om måneden og holder oplæg for hinanden om en bog, en rapport eller en ny metode. På den måde kan vi blive ved med at vokse fagligt. For os handler vækst nemlig ikke kun om kroner og ører, men om hele tiden at øge vores egen viden og forståelse.

Kontor i Århus og København

Geografisk set vil vi fremover både være tilstede i både København og Aarhus. Vi har fået et kontor i Kødbyen, som bliver udgangspunktet for vores arbejde på Sjælland.