Udgivet d.

Mød Kathrine Iversen

Vi er meget begejstrede over at kunne fortælle, at Kathrine Iversen er blevet en del af NERD. Kathrine indgår i teamet som – endnu – en nørdet og kompetent proceskonsulent og med et særligt speciale i inddragelse af børn og unge.

”For mig er koblingen mellem det arkitektoniske og det pædagogiske et meget interessant felt at arbejde i. Det er spændende, hvordan NERD arbejder med at skabe rum, der er pædagogiske medspillere i hverdagen og med at kode rummene, så de understøtter den pædagogiske aktivitet. Som en del af NERD vil jeg bidrage til at skabe differentierede og inkluderende læringsmiljøer med plads til, at børn og unge er forskellige og lærer forskelligt”.

Kathrine kommer fra UngiAarhus, hvor hun igennem 10 år har arbejdet som projektmedarbejder, lærer i ungdomsskolen samt tovholder for Børne- og Ungebyrådet i Aarhus. De sidste fire år har Kathrine stået for indretnings- og udsmykningsprocesser af fritids- og læringsmiljøer og for samskabelsesprocesser med lærere, pædagoger, børn og unge. Og så står Kathrine, sammen med en tidligere kollega, bag bogen ”Attraktive Fritidsmiljøer – skab sammenhæng mellem rum og pædagogik”, der netop er udgivet af UngiAarhus. I bogen beskrives, hvordan man gennem inddragende processer med børn, unge og medarbejdere kan omsatte idéer, visioner og drømme til praktiske løsninger, indretninger og udsmykningsprojekter.

”I indretningsprocesser er samarbejde, ejerskab, inddragelse og medbestemmelse vigtige pejlemærker, og det er helt essentielt, at vi skaber lærings- og fritidsmiljøer, hvor ledere, medarbejdere, børn og unge føler medbestemmelse og er aktive medskabere af miljøerne og rummene – og ikke bare brugere”.

Vi glæder os over at have fået Kathrine på holdet og til, at hun med sin pædagogiske baggrund og erfaringer samt procesmetoder og tilgang skal bidrage til at understøtte NERDs projekter med et særligt fokus på inddragelse af børn og unge.

”Jeg vil gerne være med til at sætte fokus på, hvordan vi kan udvide deltagelsesmulighederne og styrke bevidstheden om, at børn og unge har en væsentlig rolle i udviklingen af lærings- og fritidsmiljøer”.