Udgivet d.

”Homo Futura – 7 kompetencer til en bedre fremtid” af Camilla Mehlsen

I Camilla Mehlsens nyudgivelse ”Homo Futura” stiller hun skarpt på et af tidens helt store spørgsmål: “hvilke evner, kompetencer og færdigheder skal vores børn og unge besidde, for at kunne trives både personligt, socialt og professionelt i en digital fremtid præget af globale kriser, kompleksitet og allestedsnærværende afbrydelsesteknologier”?

Det er også nogle af de spørgsmål, som vi i NERD architects er meget optaget af og engageret i at finde svar på, i vores arbejde med at udvikle, designe og bygge læringsmiljøer og uddannelsesarkitektur. Derfor har det været en ære, at få lov til at bidrage til bogen med perspektiver på, hvordan skolen vil se ud i fremtiden, hvis den skal afspejle det samfund den er en del af, og klæde de kommende generationer på til at kunne trives både personligt, socialt og professionelt i et samfund under radikal forandring.

Mehlsen opstiller i alt 7 nøglekompetencer hun på baggrund af et stort researcharbejde mener, vil være afgørende at skolen bygger både undervisningens indhold, form og mål på baggrund af – de 7 K’er.

  1. Koncentration
  2. Kommunikation
  3. Kollaboration
  4. Kritisk tænkning
  5. Kreativitet
  6. Kuriositet
  7. Karakterdannelse

Bogen giver læseren en brugbar og konkret indsigt i fremtidens kompetencer, uddannelsestendenser og den nye digitale verden. Bogen indeholder gode råd, modeller og cases til inspiration. De 7 K’er giver læseren en strategisk retning for, hvordan vi kan handle, hvis vi vil være med til at påvirke udviklingen – for os selv, for unge generationer og for kloden.

Du kan læse mere om bogen på Mehlsen Media: http://www.mehlsenmedia.dk/homo-futura

Bogen kan købes i landets boghandlere eller direkte hos Dafolo

”Også længe før internettet har mennesket taget teknologier i brug for at forbedre, optimere og kvalificere sig selv. Men det 21. århundredes teknologi vil radikalt udvikle og forandre mennesket., og det bliver ikke bare som vores forlængede arm, men også en forandring af vores indre, generiske liv.

– Camilla Mehlsen, Homo Futura

Udgivet d.

”Vanebruddets rum” ny artikel af partner Kasper Kjeldgaard Stoltz

Artikel om det pædagogiske læringscenter i magasinet ”læringscenteret” nr. 4, 2020

Vi har i NERD efterhånden designet en del pædagogiske læringscentrer rundt om iDanmark. Nu har partner Kasper Kjeldgaard Stoltz skrevet en artikel i det nye nummer af “Læringscenteret” udgivet af Pædagogisk LæringscenterForening.

Artiklen handler i særlig grad om, hvordan denne nye rumtype bedst lever op til formålsparagraffen, om et sted der “understøtter skoleudviklingsinitiativer og sætter forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen”. Ikke et skolebibliotek 2.0, men et rum tænkt som udviklingslaboratorium til forbedring af de professionelles praksis og samtidig som et understøttende og alternativt læringsrum til skolens øvrige undervisningslokaler, hvor nye metoder og værktøjer kan afprøves og dokumenteres.

Artiklen kan læses her

Det pædagogiske læringscenter er ikke et bibliotek – det er et laboratorium, et læringslaboratorium for fagpersonale og ledelse, hvor der arbejdes systematisk og struktureret, med at teste og udvikle nye indsatsområder, før de rulles ud på hele skolen. / Kasper Kjeldgaard Stoltz

– Kasper Kjeldgaard Stoltz

Udgivet d.

Håndværk og design

“Håndværk og design” erstatter i den nye folkeskolereform de klassiske fag, håndarbejde og sløjd. Det er ikke en sammenlægning af de to, men en helt nyt fag, der udover træk fra de tidligere fag også inkorporer designtænkning og designprocesser. Dette kræver naturligt nye fysiske rammer, der understøtter fagets identitet, organisering og pædagogiske/didaktiske princippet.

I publikationen “Makerspaces” gennemgår vi rumlige principper og strategier for fagets håndværk og design og præsenterer et konkret eksempel på et håndværk og design lokale.

makerspaces-publikation

Læs publikationen

Gem

Gem

Gem