Udgivet d.

NERD vinder om- og tilbygning af Skals Skole og Børnehus med GPP arkitekter og Orbicon

Opgaven består i en om- og tilbygning af en 2-sporet skole, samt opførelsen af en ny integreret daginstitution. Skole og institution skal forenes på skolens område og bliver til ét samlet Børnehus. Der er i processen fokus på bevægelse, bæredygtighed, udeliv og sundhed, hvor der blandt andet skal skabes et helt nyt fælles madområde, hvor alle børn og elever spiser sammen hver dag.

Ved at samle bygningerne, får både skole og daginstitution stor glæde af at dele de mange faciliteter som bl.a. bevægelsessale, værkstedslokaler og fælles samlingsrum.

Børnehuset bliver derfor et helt særligt sted som danner de fysiske rammer omkring sociale, kulturelle og faglige arrangementer, og bidrager til nye oplevelser og fællesskaber for både børn og voksne i Skals by.

Vi har taget hul på den indledende fase, hvor vi sammen med bygherren analyserer de eksisterende bygninger og drøfter visioner og drømme for Børnehuset. Alt sammen for at finde frem til en helhedsplan for stedet, som udarbejdes forud for projektets videre bearbejdning frem til indflytning i 2022/23.

Vi glæder os meget til den videre forløb og ikke mindst til samarbejdet med Viborg Kommune og vores samarbejdspartnere.

skals skole