Børnebiblioteket, Viby

Biblioteket som kulturelt knudepunkt mellem arbejde/institution/skole og hjem

Fakta

Beliggenhed

Viby Bibliotek
Skanderborgvej 170
8260 Viby

År

2019

Type

Konceptudvikling, Arealoptimering, Brugerinddragelse, Modernisering, Re-design, Design af specialinventar, Indretning og Projektering

Biblioteket er et mødested for både familier, børnehaver og skoleelever – og skal derfor danne ramme for forskellige behov og udfoldelsesmuligheder. Hvor familierne søger et sted til hygge, fællesskab og nærvær, søger institutionerne og skolerne ligeledes rum for leg, læring og fordybelse. For at skabe rum for både store og små bliver der etableret aldersdifferentierede aktivitetsområder, der understøtter de forskellige behov.
Uden skarpe opdelinger sikrer en stor variation af rumligheder et varieret lege- og læringsmiljø, der inviterer til forskellige aktiviteter og oplevelser – hvor nogle understøtter fordybelse og koncentration, fordrer andre oplæsning og leg eller kreativ og performativ udfoldelse.

Rumligheder som retningsgivende for adfærden

For at understøtte brugernes individuelle behov og de mange forskelligartede begivenheder, er der skabt en stor variation af rumligheder, der hver især er kodet til bestemte aktiviteter. De kodede rumligheder spejler og understøtter en bestemt adfærd, hvor store som små, let kan aflæse hvor man gør hvad, hvad der er muligt og hensigtsmæssigt i de forskellige dele af biblioteket.

Plads til fordybelse på mere end én måde

Der er stor forskel på, hvordan og i hvilke miljøer man bedst kan fordybe sig – individuel fordybelse er andet end blot at sidde på en stol ved et bord. Nogle koncentrerer sig bedst, når deres krop er i bevægelse, andre har brug for at sidde afskærmet for visuel og auditiv støj, mens andre igen ønsker at sidde i et større rum, hvor de kan følge med i de forskellige aktiviteter omkring dem.
Et ønske blandt brugerne var muligheden for at blive ”gemt væk i det store rum”, hvor mindre nicher kan danne ramme for fordybelse og oplæsning. Med specialdesignede og tematiserede reoler har vi skabt forskellige rumligheder, så biblioteket nu både har et legeområde, udstillingspladser, fordybelseszoner og en sofaniche til afslapning og samtale.

Bibliotekets nye fyrtårn – rum for leg og læring

En central legeø skaber rum for leg og læring, hvor tårnet i midten er blevet den nye identitetsskabende markør for hele børnebiblioteket. Tårnet inviterer til både klatring og leg, samtidig med at den skaber gemmesteder og huler til ophold og fordybelse, hvor man kan kravle ind i tårnet for at læse en bog eller lytte til en lydbog.
For at gøre læs-let bøgerne mere tilgængelige for de mindre børn, er legeøen omkranset af bladrekasser, hvor bøgernes forsider vender udad, og derved gør det lettere for børnene at orientere sig i udvalget. Udover bladrekasserne kan børnene finde legetøj og udklædningstøj i åbne skabe.
Legeøens gulv er et grafisk tæppe med mindre visuelle læringselementer, der indbyder til både læring og bevægelse gennem legen. Legeøen kan derudover bruges som samlingssted for skoler og daginstitutioner, hvor der både er plads til højtlæsning eller rollespilslege med udklædningstøjet.

Biblioteket som kreativt værksted

Med et ønske om at være mere end et bibliotek fyldt med bøger, men også være et sted, hvor brugerne kan eksperimentere og konstruere, bliver der i den ene del af biblioteket etableret et Makerspace, hvor såvel borgere som skoler og daginstitutioner kan udfolde sig kreativt.
Det store arbejdsbord i centrum af det nye Makerspace, kan både danne ramme for workshops og tegning, samt leg med LEGO, modellervoks og magneter Således får vi skabt et aktivitetsbaseret lege- og læringsområde, hvor selve bordet kan kodes forskelligt afhængigt af formålet. Ydermere kan rummet afskærmes med mobile vægge og bruges i forbindelse med madpakkespisning.

Den eksisterende arkitektur, tegnet af Charles K. Gjerrild i 1950’erne, udmærker sig ved sine rumlige kvaliteter og smukke materialevalg, og det har derfor været vigtigt at skabe miljøer og forskellige inventarløsninger, der komplimenterer den eksisterende arkitektur og æstetik. Inventarets forskellige farver er desuden inspireret af plakater fra samme tidsperiode som byggeriet.

Farveskema