Roskilde Børnebibliotek

En række nye specialproducerede scenografier skal danne bro mellem de fysiske rammer og historierne, nærværet og fordybelsen

Fakta

Beliggenhed

Roskilde Bibliotekerne
Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde

År

2023

Type

Brugerinddragelse
Skitseforslag
Specialinventar

Inventarleverandør

Twitline

Foto og diagrammer

NERD architects

Indsatsen for en stærk læsekultur og læseglæde starter, når børnene er helt små

Det tidligere børnebibliotek for de 0-7 årige i Roskilde var slidt, utidssvarende og præget af at være et gennemgangsrum med ringe muligheder for at tage ophold. Denne åbne plandisponering betød blandt andet at det var svært for de yngste børn at navigere i området og således også svært for voksne at holde styr på børnene.

I 2021 fik NERD architects til opgave at hjælpe Roskilde Bibliotek med at redesigne hele området bestående af ca. 270 m2 med fokus på at skabe de optimale rammer for en række forskellige aktiviteter. Processen blev igangsat med input fra både børnefamilier og medarbejdere, og mundede ud i et skitseforslag, hvor brugernes yndlingssteder i Roskilde by manifesterer sig som tematiserede scenografier i biblioteksrummet.

Med den nye indretning bliver det muligt at tilbyde børnefamilierne bedre vilkår i forhold til at understøtte læseglæden hos børnene og samtidig bruge biblioteket som kulturinstitution. Indsatsen for en stærk læsekultur og læseglæde starter, når børnene er helt små og nu kan biblioteket tilbyde et stigende antal aktiviteter med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018 på daginstitutionsområdet. Med den nye indretning bliver forskellige aktiviteter mere synlige i biblioteksrummet hvor materialerne samtidig sættes mere i spil.

“NERD har været med fra starten i udformningen af børnebiblioteket på baggrund af alle de input, vi har fået fra medarbejdere, institutioner og børnefamilier i hele Roskilde. NERD har haft en meget stor forståelse for biblioteket som sted og for vores behov, og har været rigtig gode til at omsætte det til det resultat, vi ser i dag.”

Henriette Dybdal, leder for Børn og Familier

“Det at vi har nogle fysiske rammer hvor børnene kan gå på opdagelse og hvor vi i langt højere grad kan møde dem i nogle omgivelser som skaber en bro til historierne,  til nærværet og til fordybelsen, kommer til at gøre en kæmpe stor forskel for det vi gerne vil.”

Christian Lauersen. Kultur-, Biblioteks- og Idrætschef i Roskilde Kommune

Rum i rummet. Der er flere steder arbejdet med en høj grad af rumlig differentiering så store og små rum supplerer hinanden. Her leger to børn “købmand” i zonen mellem de mange rummeligheder.

Festpladsen, Parken, Byen, Røde port og Fjorden flytter ind

Rummet er overordnet disponeret med fem tematiserede scenografier, som hver især understøtter forskellige aktiviteter. Scenografierne skaber nogle tydelige rum i og omkring sig, som gør det muligt for den besøgende at gå på opdagelse i en lang række forskellige interessante rumligheder, som alle pirrer til nysgerrigheden. Materialesamlingen er integreret i scenografierne og gør det nemt for børn og voksne at gå på opdagelse i litteraturen.

I de nye cirkulationsarealer, som opstår mellem installationerne, har vi haft fokus på at give den besøgende mulighed for at stoppe op og lade sig inspirere af de mange udstillingsmuligheder, som er indeholdt i biblioteket.

Røde Port

Røde Port er inspireret af den gamle byport ved indgangen til Hestetorvet/Algade og fungerer som den primære adgang til børnebiblioteket for de 0-7 årige. Som supplement til det store indgangsparti, tilbyder Røde Port en sjovere adgang til området i børnehøjde – gennem en lille tunnel er det muligt for de yngste børn at ankomme til børnebiblioteket.

Røde Port indeholder, foruden opbevaringsmuligheder til overtøj, barnevogne, glemte sager etc, også flere funktioner til formidling af aktiviteter og materialer. Her er det muligt for børnene at gå på opdagelse i de små kighuller, hvor der fortælles forskellige historier som blandt andet kan være med til at inspirere læselysten hos de yngste læsere.

Byparken

Byparken er en grøn oase, som i særlig grad henvender sig til de mindste børn. Her kan man tage ophold på en større blød madras som giver børnene mulighed for at øve motoriske færdigheder under det store træ.

Det er også her man finder en lille rutschebane samt bibliotekets pegebøger, som henvender sig til målgruppen. Scenografien udgøres af lave reoler som også fungerer som ryglæn, når man sidder på sofaen eller på madrassen i gulvhøjde.

“Det nye er, at de fysiske rammer nu stemmer overens med kvaliteten af det faglige indhold, både i forhold til materialer, betjening og aktiviteter. Det er indsatser, som vi allerede har arbejdet med i mange år, men de fysiske rammer har haltet efter. Det nye børnebibliotek er specialbygget til Roskilde Bibliotek og baserer sig på input fra brugerne og børnenes behov. Desuden imødekommer det børnebibliotekarernes ønske om bedre muligheder for aktiviteter i biblioteksrummet”

Henriette Dybdal, leder for Børn og Familier

Byen

Her afspejles byens tage med motiver fra domkirken og det ikoniske kraftvarmeværk i Roskilde. I byen finder man flere tematiserede huler, hvor man kan søge ro til fordybelse og leg. Muligheden for at lege rollelege har fået et særligt fokus i Byen, som også indeholder udklædningstøj og spejl. Udklædningen giver børnene mulighed for at genfortælle historier gennem skuespil og opfinde egne fortællinger.

Området indeholder også to faste borde som eksempelvis kan bruges til diverse kreaaktiviteter og ophold med madpakke for en besøgende daginstitution. De høje reoler er med til at skabe et defineret rum til aktiviteter omkring bordet, som også understøttes med sekundær belysning i form af pendlerlamper.

Også byen præges af forskellige muligheder for udstilling af bibliotekets materialesamling samt børnenes kreationer.

Fjorden

Fjorden er børnebibliotekets samlingssted i forbindelse med højtlæsningsarrangementer og andre formidlingsaktiviteter. Her kan en gruppe børn, svarende til en børnehavegruppe eller skoleklasse, tage ophold på siddetrappen. Et gardin er med til at skærme aktiviteter fra det øvrige biblioteksområde i forbindelse med formidling.

Når området ikke bruges til formidling, kan stedet anvendes til samtaler, udklædningsaktiviteter og fordybelse. Bladrekasser til billedbøger er naturligt integreret i møblet.

Festpladsen

Festpladsen refererer til Dyrskuepladsen og Roskilde Festival og er en åben gulvflade som løbende kan skifte karakter og indeholde særudstillinger. Området er placeret tæt ved indgangen og giver de besøgende mulighed for at opleve litteraturen i det øjeblik man træder indenfor. Over området er særbelysningen med spots med til at sikre, at der kan sættes særlig fokus på udstillingen.