PLC på Stavnsholtskolen

Stavnsholtskolen har i de sidste år haft et øget fokus på, hvordan kvaliteten af de eksisterende læringsmiljøer kan højnes. Her har det første indsatsområde været det pædagogiske læringscenter (PLC), som blev indviet i 2019

Fakta

Beliggenhed

Stavnsholtvej 43,
3520 Farum

År

2019

Størrelse

300 m2

Type

Brugerinddragelse
Inventarprojekt

Inventarleverandør

Holmris B8

Billeder

NERD

Tydelige zoner i et sammenhængende videnscenter

Stavnsholtskolen har i de sidste år haft et øget fokus på, hvordan kvaliteten af de eksisterende læringsmiljøer kan højnes. NERD har hjulpet med udviklingen af en helhedsplan for skolens fremtidige organisering på tværs af børne- og ungemiljøet og med faglokaler og personaleområder. Det første indsatsområde har været det pædagogiske læringscenter (PLC), som blev indviet i 2019.

Den nye PLC er opdelt i tre områder, som på hver deres måde understøtter forskellige aktiviteter:

  • et makerspace
  • et naturfagligt scienceområde
  • et videnscenter med mulighed for fordybelse, gruppearbejde og præsentation

I samarbejde med skolens ledelse og PLC ansvarlige har NERD været med til at udforme og indrette videnscentret. I processen er de eksisterende behov og  ønsker blevet  afdækket for at sikre, at det fremtidige design matcher den forventede praksis og anvendelse

Biblioteket er, i sin oprindelige form, kendetegnet ved en manglende rumlig organisering og struktur – både i forhold til funktioner og i forhold til det fysiske inventar. Målet med projektet har været at skabe et moderne pædagogisk læringscenter, der både funktionelt og æstetisk kan fungere som et inspirerende og motiverende læringsmiljø, der ikke kun rummer de mere traditionelle biblioteksfunktioner men også en række andre læringszoner af mere tværfaglig karakter.

Det nye PLC videnscenter er delt op i 3 zoner for at tydeliggøre og adskille områdets funktion og brug. Samtidig repræsenterer zonerne de typiske delprocesser i et projekt fra den indledende researchfase til den færdige præsentation.

Opholdsmuligheder tæt på bøgerne

Research- og videnszonen

I rummets midte finder man et aflangt møbel – Vidensmaskinen – hvor eleverne kan lade sig inspirere og søge information i fag- og skønlitteratur. Derudover indeholder møblet en arbejdsplads for en vejleder, små lommer til fremhævelse af ny litteratur samt en række siddenicher, der inviterer til korte ophold og samtaler.

Samarbejde- og fordybelseszonen

For at tydeliggøre læringszonerne yderligere er der placeret et nyt og genkendeligt rødt møbel – Slangen – der indeni og udenpå er kodet med fordybelses- og samarbejdsfunktioner. Her er den ydre periferi indrettet til samarbejde og diskussion, der orienterer sig mod en række whiteboards langs væggen. På indersiden indrettes en række båse til enkeltmands- og gruppesituationer, hvor man ligeledes finder en lille ophøjet hule, hvori man afskærmet kan fordybe sig i sit materiale.

 Gruppebåse til samtaler og diskussioner i børnehøjde

De små “kighuller” gør det muligt at være perifer deltager.

Højden gør det muligt for personalet at bevare et overblik

Slangens ydre periferi skaber plads til brainstorm og idégenerering

Udadtil giver bjerget mulighed for en traditionel formidlingssituation.

Formidling- og feedbackzonen

For at kunne imødekomme både den uformelle og formelle feedback er der designet et Formidlingsbjerg, der kropsligt kan indtages på flere måder. De forskellige højdeniveauer inviterer til samtaler på tværs og hen over ”bjergtoppen” – hvad enten man er 2 personer eller en hel klasse. Langs periferien er der placeret en række opslagstavler og whiteboards, hvormed flere formidlingssituationer kan finde sted på samme tid, samt muligheden for at udstille diverse elevproduktioner.

Plads til uformelle samtaler og feedback på tværs af bjerget