Ny Skole og Fritidscenter i Gellerup

Kompetenceudvikling og understøttelse på Ny skole og Fritidscenter i Gellerup

Hvilke kompetencer og understøttelse skal der til, for at I bliver bedst klædt på til at praktisere en ny pædagogik og didaktik, når byggeriet står færdigt?

Dette var spørgsmålet til ledere og medarbejdere på en temadag om kompetenceudvikling og understøttelse på Ny skole og fritidscenter. Arrangementet blev afholdt den 21.september 2021 i et samarbejde mellem Ellehøjskolen, UngiAarhus Vest, Børn og Unge i Aarhus Kommune og NERD architects.

Temadagen udsprang af en anerkendelse af, at det er en krævende og vedvarende omstillingsproces for både medarbejdere og ledelse, at arbejde sig frem mod en ændret pædagogisk profil og praksis, og at opførelsen af et byggeri, også handler om at ændre og udvikle strukturer, praksisformer og kulturer.

På temadagen hørte vi om profilen og om projektbaseret læring i praksis på Kvaglundskolen i Esbjerg. Herefter deltog ledere og medarbejdere fra skole og fritidstilbud i en workshop, der havde til hensigt at afklare, hvilke forandringer en undersøgende og projektbaseret didaktik forudsætter i et helhedsorienteret perspektiv: dvs. både i forhold til pædagogik, didaktik, kultur og organisering.
På baggrund deraf blev der skabt et kvalificeret grundlag til at kunne bestemme hvilke behov der er for udvikling, sparring, ny viden og kompetenceudvikling hos både medarbejdere og ledelse.

Det er ikke let at skulle tænke i og forholde sig til en ny praksis der ligger flere år ude i fremtiden. Men dagen og workshoppen bød på et tårnhøjt engagement fra både oplægsholderne og medarbejdere, og der blev taget godt imod oplæg, spørgsmål og de procesværktøjer, som vi i NERD havde lavet til dagen.

Nu skal tanker og perspektiver fra workshoppen samles og danne grundlag for beslutningerne omkring hvilken kompetenceudvikling og hvilke ressourcer der skal til, for at der samlet set kan skabes en super attraktiv skole og fritidscenter for børn og unge i området, deres forældre og alle medarbejderne i Ny skole og fritidscenter.