Skolebyggeri

Ny skole i Skærbæk bliver det største byggeri nogensinde i Tønder kommunes historie. Et levende læringshus inspireret af Værftsgårdens byggestil.

Fakta

Beliggenhed

Tønder

År

2018-2020

Areal

Ca. 6.500 m2

Bygherre

Tønder Kommune

Type

Vundet totalrådgivning

Samarbejdspartnere

FM Bygningsdrift
Friis & Moltke Architects
Møller & Grønborg
Tækker Rådgivende Ingeniører

Fremtidens skole

Med arkitektonisk inspiration i den karakteristiske, Sønderjydske værftgård, bliver den nye skole et markant vartegn for området, og det største byggeri i Tønder Kommunes historie. En fremtidssikret skole, hvor der er plads til elevernes forskelligheder og som understøtter udviklingen af fremtidens kompetenceidealer.

Vi har i bygningens overordnet koncept og design taget udgangspunkt i elevernes læring og trivsel, og ladet disse være retningsgivende for byggeriets udformning og funktioner. Det har affødt et differentieret byggeri der understøtter elevernes forskellige kropslige såvel som kognitive behov undervejs i deres skoleliv.

Et differentieret læringsmiljø

Vi har udviklet et bygningsdesign, der gør det muligt at vægte teori og praksis ligeligt i alle fag og hos alle elever og i alle læringssituationer – hvor det er elevernes kreative og kritiske tænkning, der kommer i spil i undersøgende og skabende praksisfællesskaber. Vi ved, at vores adfærd og tænkning tager form af den situation, vi befinder os i – derfor har læringsrummets form og muligheder – dets arkitektur – stor betydning for selve læringsprocessen.

Naturen ind i skolen

Det har været et grundlæggende designprincip, at få bragt den omkringliggende natur helt ind til skolens mure, og udnyttet de æstetiske og funktionelle potentialer som naturen rummer for børns personlige trivsel og velvære. Derved er der skabt en stærk synergi og nærmest sømløs overgang mellem inde og ude, der udover at give eleverne en fantastisk udsigt fra deres undervisningslokaler også gør det muligt at åbne rummene op og gå direkte ud i naturen.

Didaktiserede uderum

Vi har i byggeriet gjort op med den traditionelle skolegård, og i stedet designet udeområderne med en lang række forskellige zoner i landskabet, der både inviterer til leg, men også kan bruges direkte ind i undervisningen i en lang række af skolens fag. På den måde stopper skolens undervisningsmiljø ikke ved facaden, men fortsætter ud i landskabet og udvider mulighederne for lærerens tilrettelæggelse af undervisningen.

Offentligt observatorium på skolens tag

For at kunne opnå det fulde udbytte af skolens landskabelige placering, er skolen bygget med et observatorium, der rager 12 meter op over havets overflade. Observatoriet er tilgængeligt for offentligheden uden for skoletiden, og er i dagtimerne et unikt undervisningslokale for skolens elever og lærere. Herfra er det muligt at studere dyrelivet til lands, til vands og i luften, og vil udgøre en unikt bidrag til at skabe en mere autentisk undervisning i bl.a. biologi og natur/teknik.

Et aldersdifferentieret byggeri

Børn stiller forskellige krav til de fysiske rammer alt afhængig af alder. Derfor har vi designet et aldersdifferentieret byggeri, hvor antallet og kompleksiteten af rummene, øges som børnene bliver ældre og bevæger sig op gennem klasserne. Det har betydet, at skolen overordnet set består af tre afgrænsede områder, der dog alle i mere eller mindre grad er koblet til skolens store hjerte/torv, der ligger centralt i bygningen. Vi har betegnet det som, at “grebet løses med alderen” hvor eleven sættes mere og mere fri som han/ hun bliver ældre.

Åben skole

For at imødekomme den uddannelsespolitiske vision om “åben skole”, hvor bygningen også skal rumme faciliteter til brug af lokalbefolkningen udenfor skolens åbningstid, har overordnet inddelt skolen i et “frontstage” og et “backstage”. I skolens “backstage” er alle de traditionelle undervisningsfaciliteter placeret og er at betragte som den rene skoledel. I “frontstage” har vi derimod placeret alle de undervisningsfaciliteter som både kan bruges af skolen i den daglige undervisning og af lokalbefolkningen udenfor skolens undervisningstid; de kreative værksteder, mødelokaler, auditorium, kantine og køkken. Backstage-afdelingen kan lukkes af, og det gøres derved muligt, at lokalbefolkningen kan bruge bygningen, uden at det går ud over elevernes hjemområder og domæne.

Fra dommerbetænkningen:

“Forslaget har formået at tilvejebringe en særlig spændende løsning på opgaven med et særdeles stærkt og fleksibelt koncept, der i den videre bearbejdning har den grundlæggende robusthed til at kunne afbalancere både Tønder Kommune og brugernes mere specifikke krav og behov frem mod realiseringen”. – og videre ”Dommerkomitéen finder, at forslagets nyfortolkende og dog klart aflæselige udgave af værftsgården er overbevisende. Et indlevet, stedsforankret og dermed sikkert formmæssigt arkitektonisk hovedgreb”