Daginstitution på Bryggervej i Risskov

Med den nye daginstitution på Bryggervej får lokalområdet et byggeri med et selvstændig udtryk i sammenhæng med det øvrige byggeri og lokalplanen.

Fakta

Beliggenhed

Risskov

År

2018

Areal

1287 m2

Bygherre

Aarhus Kommune

Samarbejdspartnere

Hustømrerne A/S
Proces Arkitekter
Midconsult
Learning Spaces

Ny daginstitution i Risskov – Leg og læring i 3 etager

Byggeriet placerer sig i forlængelse af de øvrige kam-strukturer i området, men er i ligeså høj grad at betragte som et landskabeligt træk med sin markante taghave på 2. sal. Byggeriet vil fremstå med færre etager end de omkringliggende boliger og vil på denne måde også opfattes som et særligt hus for de lokale med aktiviteter hele dagen.

Særligt er den markante facade mod vest, hvor den primære vertikale cirkulation foregår, med til at understrege byggeriets særlige karakter og værdi for området.

Med projektet har vi generelt haft fokus på tidsløse, robuste og naturlige materialer, som tilføjer varme og liv til byggeriet og som patinerer på en smuk måde.

Daginstitutionen indeholder to enheder med hver fire børnegrupper, som fordeles på stue og 1. sals etage. De to etager organiseres på samme måde og skaber to lige attraktive enheder på begge niveauer.

På øverste niveau placeres en række fællesfunktioner samt en stor taghave-legeplads som supplement til legepladsen på terræn.

Den vertikale legeplads

Bevægelse mellem de tre etager er et af de arkitektoniske kardinalpunkter i dette projekt. Hvis ikke cirkulationen fungerer, vil de to enheder ikke opleves som ligeværdige, og faciliteterne på den øverste etage vil føles som fjerne for specielt enheden placeret i stueetagen. Derfor har vi indført et cirkulationselement, som med leg og bevægelse som tema, forbinder de tre etager og bringer børn og voksne fra A–B på en sjov og udfordrende måde. Vi kalder elementet for ”den vertikale legeplads”

Fra 1. sal til terræn er den centralt placerede trappe suppleret af en rutsjebane og en legetrappe/klatrestativ, der på en sjov måde skaber forbindelse mellem de to etager. Forbindelsen løber hele vejen op til taghaven på 2. Sal, hvilket betyder, at den vertikale legeplads binder alle udearealerne sammen og skaber en stor legeplads.

Tagterrasse

I forbindelse med værksted og motorikrum på 2. sal placeres en stor tagterrasse. I sammenhæng med det vertikale cirkulations- og legeelement samt legepladsen på terræn maksimeres det udendørs legeområde, så børnene får så stor en legeplads som muligt.

Differentierede uderum

Foruden at skabe meget plads til udeleg, udmærker den store legeplads sig også ved at være zoneopdelt og meget rummeligt differentieret. Der etableres mange forskellige uderum i forskellig skala og materialitet. Denne store variation i uderummenes karakter understøtter mange forskellige aktiviteter, børnenes forskellige udviklingstrin og præferencer.

Ligeværdighed i organiseringen

Organiseringen imødekommer institutionens ønske om gode interne forbindelser, trygge rammer og en horisontal opdeling i to ligeværdige enheder. Foruden den ligeværdige organisering af enhederne, har vi i organiseringen af bygningen forsøgt at skabe en differentiering i, hvilke fællesattraktioner de to enheder har adgang til.

Enheden, som er placeret i stueetagen, vil automatisk have direkte adgang til legepladsen på terræn, mens enheden på 1. sal har fordel af at have den korteste vej til fællesfaciliteterne og tagterrassen på 2. sal. Yderligere vil den vertikale legeplads give mulighed for, at børnene fra 1. sal via trapper og rutsjebane let kan komme ned til legepladsen på terræn.

Enhedernes grupperum

Enhederne er organiseret, så alle grupperum har direkte udkig til legepladsen mod vest. Hvis vejret tilsiger det, er det også en mulighed, at man fra alle rum kan bevæge sig direkte ud på enten terrasse eller den vertikale legeplads. Grupperummene er opdelt i tre mindre områder, som kan kodes og tematiseres forskelligt. I børnehavegrupperne er der etableret et legerum, som er akustisk skærmet fra resten af grupperummet.

Byggeriets indvendige overflader fremstår overordnet lyse med indslag af træ og akustikregulering på vægge i et naturligt farveskema. Alle døre og indvendige vinduespartier er udført med en træoverflade, som giver rummene varme og medvirker til et mindre klinisk og institutionelt udtryk.

Fællesrum og aktivitetsrum

Fællesrum, børnekøkken og garderobe er placeret centralt på den gennemgående cirkulationsåre, der forbinder funktionerne i de to enheder. På cirkulationsåren er der arbejdet med at åbne op mod de forskellige funktioner og etablere små legenicher. Dermed fremtræder cirkulationsarealet ikke som traditionel gang, men derimod som en naturlig forlængelse af de forskellige funktioner og som selvstændige områder, der kan understøtte leg i mindre grupper.

På 2. sal er institutionens fælles aktivitetsrum placeret, som består af et motorikrum og et værksted indeholdende et orangeri. Mellem værksted og motorikrum er der etableret en opbevaringsvæg med integrerede skabe.