Modernisering af mellemtrin, Søndervangskolen

På mellemtrinnet er der bevidst arbejdet med at fastgøre inventaret, således man undgår at møblerne finder tilbage til traditionelle opstillinger og i stedet forbliver differentierede i deres indretning. Det betyder at de fysiske rammer, i højere grad end tidligere, opfordrer til at tilrettelægge læringsforløbene så de understøtter flere elevers læringspræferencer.

Fakta

Beliggenhed

Søndervangskolen, Viby

År

2017

Areal

849 m2

Type

Modernisering
Design af inventar og indretning

Pædagogisk modernisering af mellemtrin

Moderniseringen af Søndervangskolens mellemtrin er en del af en større moderniseringsplan. For få år siden blev mellemtrinnets lokaler moderniseret, men med den nye reform er tiden løbet fra de traditionelt indrettede lokaler, og der var også her behov for en pædagogisk modernisering. Projektet bygger videre på principperne fra indskolingsprojektet. Her er alle læringsmiljøer dog ikke indarbejdet i stamlokalerne, men i stedet fordelt på forskellige lokaler som understøtter mere specifikke læringsaktiviteter.

Mellemtrinnet består, foruden af en række fælleslokaler, af 6 basislokaler af varierende størrelser og med forskellig kodning. Dette muliggør at de enkelte klasser i løbet af skoleåret skifter lokaler som understøtter et specifikt undervisningsforløb.

Mest markant i mellemtrinnets læringsmiljøer er det grønne bjerg. I afdelingens største lokale på 112 m2 finder man et stort rummøbel udformet som et terrasseret bjerg. Bjerget kan bruges til formidling af op til 2 klasser og giver samtidig mulighed for visuel og auditiv skærmning i forbindelse med gruppearbejde og individuel fordybelse.

Formidling

På mellemtrinnet er et af fællesrummene særligt indrettet til formidling. En siddetrappe langs væggen muliggør at en lærer kan samle en hel klasse til et oplæg. Når rummet ikke benyttes til formidling bruges det til fordybelse og gruppearbejde.

Grupperum

Som supplement til basislokalerne finder man også på mellemtrinnet et grupperum/møderum hvor et halvt hold kan samles. Rummet bruges desuden til teammøder af personalet.