Kulturstationen, Horsens Kommune

Et kulturelt kraftcenter i Horsens kommune, der sætter rammerne for fremtidens kulturelle fritidstilbud for børn og unge.

Fakta

Beliggenhed

Horsens

År

2019

Status

Under projektering

Bygherre

Horsens Kommune

Type

Visionproces, brugerindragelse og skitseforslag

En verden af kulturoplevelser

I Horsens drømmer de om at skabe et nyt kulturelt hjerte for byens børn og unge. Et sted hvor Musikskolen, Billedskolen, Balletskolen, Komediehuset og Kildegade Skole befinder sig under samme tag. Et sted hvor børn og unge på tværs af alder og interesser kan mødes i meningsfulde fællesskaber.

Med andre ord drømmer Horsens kommune om at skabe et kulturelt kraftcenter, der sætter rammerne for fremtidens kulturelle fritidstilbud for børn og unge. Men hvordan gentænker man en eksisterende bygning, så der bliver plads til så mange forskellige aktiviteter på en måde hvor de beriger hinanden? Og hvordan sikrer man, at alle får ejerskab og oplever et stærkt fællesskab på tværs af fem kulturinstitutioner med forskellige udgangspunkter og behov?

Som rådgivere på projektet, satte NERD sig for at undersøge disse spørgsmål sammen med brugere og forvaltninger. Resultatet er blevet et skitseforslag som disponerer de mange funktioner i ét samlet projekt under samme tag i bygningerne på Skolegade.

Visionsproces og brugerinddragelse skaber medejerskab og fælles værdigrundlag

At bringe fem forskellige institutioner sammen kræver koordinering og samarbejde. Derfor havde NERD indledningsvis designet og faciliteret en visions- og brugerinddragelsesproces, som grundlag for den videre programmering og skitseringsproces.
Formålet med bruger- og visionsprocessen var at give kulturstationens mange aktører, en fælles samtaleplatform hvor både vi som rådgivere og dem som brugere kunne lærere mere om hinandens hverdag og udfordringer. Processen har bl.a. været med til at give interessenterne et medejerskab på forandringerne, samt en fælles vision for projektet på tværs af institutionerne.

Hvem er de fem skoler?

– Komedieskolen
– Billedskolen
– Musikskolen
– Balletskolen
– Kildegadeskolen (faglokaler)

Lokalefællesskab på tværs af kulturskoler

Kulturstationens bygninger i Skolegade rummer i dag Musik- og Balletskolen, Komediehuset og Billedskolen. Men de gamle bygninger, der er ombygget i flere etaper, er labyrintiske og uoverskuelige, og gør det svært for besøgende at orientere sig og få overblik over de forskellige skoler.

Med ønsket om at flytte kildegadeskolens faglokaler (Natur-teknologi, håndværk & design, billedkunst og madkundskab) ind i kulturstationen, var der derfor behov for en ny disponering af de fysiske arealer og rum, med fokus på et stærkere lokalefællesskab. Herudover var det også et stærkt ønske, at gøre det let for besøgende, at finde og udforske kulturstationens mange tilbud.

kulturstationen-exploded-iso-horsens-de-fem-skoler

Velkommen indenfor

I den gamle skolegårds nordligste hjørne vokser en stor betontrappe op af asfalten og danner med sine store trin både tilskuerpladser til udendørsarrangementer, og en ny hovedankomst til kulturstationen.

For enden af trappen flyder hjerterummets røde podielandskab ud på trappen og danner en tydelig overgang mellem ude og inde og et synligt og varmt velkomstområde.

Det første man møder er ”Hjerterummet” – Kulturstationen foyer. Det er herfra, at der er adgang til stationens mange forskellige kulturtilbud. Hjerterummet er derfor et multifunktionelt rum, der både fungerer som ankomstområde, udstillingsområde for skolernes produktioner og samtidig giver plads til både sociale og faglige aktiviteter. Til trods for de mange funktioner er hjerterummet et karakterfuldt rum, der med sine mørke vægge og ophæng i loftet leder tankerne hen på teater- og dramaverdenen. Ophængene og podierne giver desuden kulturstationen spændende udstillingsmuligheder.

“Mad samler”

I direkte forlængelse af hjerterummet ligger køkkenfællesskabet: et kombineret folkekøkken, madpakkerum og madkundskabslokale. Køkkenfælleskabet er opdelt i et intimt og hyggeligt bespisningsområde og et industrielt produktionsområde. Denne opdeling skaber en kontrastfyldt oplevelse og sikrer begge områder de optimale rammer.

Open mic og hang out

Loungescenen fungerer som lounge/venteområde for Kulturstationens brugere i hverdagen mellem undervisnings-sessioner. Det er socialt fællesareal, hvor brugerne fra de forskellige skoler kan mødes på tværs af alder og interesser. Loungescenen kan også bruges som miniscene, hvor kulturskoleeleverne kan afholde koncerter, teaterforestillinger, digtoplæsning og danseforestillinger.

Maker Lab

De eksisterende natur/teknologi og sløjd-lokaler i kælderen omdannes til et helt nyt samlet Makerspace, der udover at opfylde kravene til fagene N/T, Håndværk & Design, også giver mulighed for digital fabrikation med 3D-printning, lasercut og andre nye fabrikationsteknologier.

Makkerskabet

Makkerskabet er det nye kreative område, hvor børnefamilier og billedskolen kan udfolde sig kreativt og “makke” med forskellige projekter.