Generationernes Hus i Nivå

Generationernes Hus udfordrer de institutionelle rammer for skolebyggerier ved at integrere øvrige offentlige funktioner for alle byens borgere, og ved at stå som urbane markører for Nivås bymidte, der giver en ny central identitet til bydelen. Ved at samle centrale, offentlige funktioner i Generationernes Hus, bliver der skabt liv og møder mellem alle byens generationer fra morgen til aften

Fakta

Bygherre

Fredensborg Kommune

Beliggenhed

Nivå, Danmark

År

2021-2025

Type

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

C.F. Møller Architects, GPP Arkitekter, AFRY

Generationernes Hus i Nivå er ét samlende byggeri, der består af en ny folkeskole som det centrale punkt, omkredset af bibliotek, kulturhus, idrætshal. Et attraktivt samlingspunkt midt imellem by og natur, der danner grobund for Nivås byudvikling.

Forankret i by og landskab

Skolens læringsområder består af lige dele bygning og landskab med udendørs arealer, der understøtter leg, bevægelse, naturfag og madlavning, som alle er faciliteter, der er åbne for byens øvrige borgere. For at sikre liv på alle sider af Generationernes Hus er bygningerne uden for- og bagside, og med indgange fra alle sider. Bygningerne ligger som en klynge med en åben struktur af torve, pladser og stier, der forbinder alle funktionerne, og åbner i retningen af både byen og den uspolerede natur, som ligger tæt på Nivås bymidte hvor Generationernes Hus er placeret.

For at forankre Generationernes Hus i Nivå bliver det dels opført i tegl, som både skaber en sammenhæng med byens eksisterende bygninger og med de nedlagte teglværker, der kendetegner byens historie. For at skabe variation og blødhed til teglbyggeriet bliver træ anvendt i overgange mellem uderum og husene, sammen med glaspartier i stueetager, der styrker oplevelsen af tryghed, når man passerer bygningerne.