Daginstitution i Skødstrup

Med den nye daginstitution i Skødstrup får lokalområdet et byggeri med et selvstændig udtryk i pagt med områdets topografi og infrastruktur. Institutionen har et stærkt fokus på udeliv, sundhed og trivsel.

Fakta

Beliggenhed

Skødstrup

År

2018

Areal

1069 m2

Bygherre

Aarhus Kommune

Samarbejdspartnere

Hustømrerne A/S
Proces Arkitekter
Midconsult
Learning Spaces

Ny daginstitution i Skødstrup – Udeliv, sundhed og trivsel

Et af de primære parametre for projektet har været at skabe tryghed og trivsel for det enkelte barn i nogle stærke fællesskaber. Dette er bl.a. løst ved at skabe nogle klart definerede mindre enheder i god sammenhæng med det store fællesskab. Desuden har vi haft stort fokus på relationen mellem ude og inde for grupperum såvel som for fællesarealer for at imødekomme institutionens ønske om udeliv og sundhed.

Relation mellem ude og inde

Byggeriet danner ryg til et boligområde mod nord og efterlader en fantastisk kuperet og solrig legeplads mod syd, øst og vest. Langs alle facader er udhæng og bygningsforskydninger med til at understøtte relationen mellem ude og inde, og byggeriet skal som sådan snarere opfattes som et nyt landskabeligt træk i området end som en bygning.

Bygningen fortandes mod legepladsen, og der defineres nogle klare mindre uderum i forbindelse med de enkelte enheder/grupperum. Ydermere placeres fællesarealer og orangerier i koblingen mellem enhederne og skaber nogle klart definerede overgange mellem inde og ude.

Landskabet og den zoneinddelte legeplads

Legepladsen er organiseret så den supplerer de indvendige rum på en ligeværdig måde, hvor en aktivitet fra et grupperum ligeså godt kan flyttes udenfor. Således er legepladsen også zoneopdelt med forskellige aldersrelaterede aktivitetsområder. Med placeringen af den store legeplads syd for bygningen er det muligt for en ude-pædagog at overskue de fleste aktiviteter fra udvalgte områder. På denne måde bliver det muligt at føre tilsyn med en stor gruppe børn på samme tid.

Den skrånende grund er i sig selv et legelandskab, hvor det at løbe, rulle, trille op og ned giver anledning til god leg. Området er nogle steder terrasseret til forskellige aktiviteter. Der er etableret et stiforløb med trapper og ramper på ydersiden af nærterrasseområderne, der giver let adgang til hele udearealet.

Organisering

Organiseringen understøtter institutionens ønske om interne nærheder, fleksibilitet og en stærk relation mellem ude- og indeområder.

Projektet er bygget op med en simpel grundstruktur, som giver børnene en ligeværdig adgang til fællesarealer og udeområder via et gennemgående cirkulationsareal centralt i bygningen. Hertil kobles de forskellige enheder og fællesfunktioner og skaber et sammenhængende flow mellem institutionens funktioner og er som sådan med til at samle og inkludere alle i det store fællesskab. Samtidig er bygningen disponeret i decentrale enheder, som muliggør en yderligere opdeling i trygge zoner, hvor børnene kan føle et særligt tilhørsforhold.

Fællesrum og bevægelseslandskab

En stor variation af rumligheder bestående af mere eller mindre aktive opholdszoner sikrer et varieret lærings- og udviklingsmiljø – her inviterer rummene til bestemte aktiviteter og fungerer således som den 3. pædagog.

Tilsammen skaber de et bevægelseslandskab i flere niveauer, som inviterer brugerne til bevægelse og ophold af forskellige karakter. Et klatreområde og en rutsjebane integreres i arkitekturen som en naturlig del af forløbet gennem huset. Motorikrummet bør opfattes som en udposning på bevægelseslandskabet og giver god plads til bevægelse i forskellige zoner.

Fællesrummet vil fungere som et ”torv” – et mødested for hele institutionen og er placeret i forbindelse med et orangeri, som giver direkte adgang til legepladsen og overdækkede terrasser.

Grupperum

I alle grupperum er der adgang til udearealerne og forskellige vinduesåbninger sikrer et varieret dagslys. Enkelte vinduer er placeres så de danner en naturlig siddeniche som kan bruges til leg eller som et arbejdsbord for børnene.

Et af grupperummene i hver enhed er indrettet med et mindre funktionsrum markeret af en opbevaringsvæg. Dette giver mulighed for at differentiere zonerne til eksempelvis stille aktiviteter eller vild leg.