Børnemiljø – Ole Rømer skolen

Det moderniserede børnemiljø på Ole Rømer Skolen skal tilbyde en lang række lege- og læringsfunktioner, hvor der er fokus på forskellige slags ophold og kropsaktiviteter i mindre og større grupper – på tværs af et nyt samlende rødt univers.

Fakta

Beliggenhed

Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup

År

2022

Størrelse

400 m2

Type

Brugerinddragelse
Inventarprojekt

Inventarleverandør

Holmris B8

Billeder

NERD

Børnemiljøet på Ole Rømer Skolen har hjemme i et stort indeliggende fællesrum, der fungerer som garderobe, opholds- og gennemgangsrum for skolens 0-2. klasse. I tilknytning til fællesrummet ligger der klasselokaler og aktivitetsrum, der både anvendes i undervisnings- og SFO regi.

Rummet indeholder mange funktioner, der skal facilitere leg og læring i små og store grupper, men grundet en svær zoneopdeling oplevede skolen, at rummet inviterede til en larmende adfærd, hvor den optimale brug blev udfordret.

Der har derfor været et stort ønske om et fællesrum, der bedre kan adskille rolige aktiviteter fra de mere støjende. Et fællesrum, hvor der kan læses højt, leges alene, udføres gruppearbejde og værkstedsaktiviteter – på samme tid. Et visuelt roligt rum, hvor der etableres områder, som inviterer ind i og er kodet til særlig leg og læring, og hvor akustikken er tilpasset de forskellige områder.

Zoner til forskellig adfærd

Projektområdet er overordnet inddelt i 4 zoner, som skal gøre det nemmere for eleverne at få et overblik over fællesrummets muligheder og samtidig nudge til en ønsket adfærd.

Placeringen af zonerne forholder sig samtidig til de aktiviteter, der udspiller sig i de omkringliggende lukkede rum, og skaber dermed en sammenhæng i hele området:

Et samlet indretningsprincip

For at skabe et genkendeligt formsprog i fællesrummet er der arbejdet med et 3-delt indretningsprincip.

Vægzonen

Udvalgte vægflader markeres i en varm rød farve. Her placeres en række opslagstavler, som kan bruges til elevudstillinger og samtidig agere rygstøtte til kortere ophold. Tavlerne vil desuden have en effekt på akustikken, som vil komme rummet til gode.

Mellemzonen

Ud fra væggen skyder små podier og siddepladser frem, som programmeres til forskellige slags ophold herunder til gruppe- og soloarbejde samt muligheden for individuel fordybelse eller bevægelse.

Gangzonen

Mellemzonen afsluttes af et møbel, der afskærmer den omkringliggende trafik og andre visuelle forstyrrelser. Udadtil har møblet en række funktioner, som understøtter læring og leg ud mod resten af fællesrummet.

Krea/spiseområde

Ved køkken- og kreaområdet er der etableret et område for siddende krea- og madaktiviteter. Her er der mulighed for at samle flere børn til fællesspisning og projekter, der både kan foregå ved borde eller på gulvet ved den indbyggede papirrulle.

Krea/spiseområdet med løse borde, der kan arrangeres i større og mindre grupper

Lounge/samlingsområdet med plads til i sofaen, på gulvet eller bag ved opbevaringsmøblet

Lounge/samlingsområde

Centralt i rummet finder man et stort sofaelement, hvor årgange kan samles til større arrangementer. Her er der tilknyttet et stort opbevaringsmøbel, som man kan indtage fra siden, hvor man afskærmet kan fordybe sig med en opgave eller leg.

Midt i fællesrummet skaber de mange nedhængte rislamper en intim zone omkring sofaelementet

Tumle/garderoberområde

Ved SFO’ens tumlerum finder man garderoberne, som nu er samlet tæt på udgange, hvormed man undgår snavs og våde gummistøvler gennem fællesrummet. Her finder man ligeledes et bevægelsesmøbel, hvor kroppen kan “rystes” igennem før og efter undervisning.

Mulighed for bevægelse tæt på garderoben og tumlerummet

Små opholdssteder afskærmes fra rummets cirkulationsårer og støj

Fordybelse/legeområde

I det fjerneste hjørne længst fra tumle/garderområdet er der indrettet mindre opholdsmuligheder til fordybelse alene eller i grupper. Området ligger i god forbindelse til SFO’ens dukke/legerum, hvorfra rekvisitter og andet kan tages med ud.

Forskellige slags ophold, der inviterer til at bruge kroppen varieret