Udgivet d.

Prækvalificeret til ny skole i Brande

NERD er sammen med NCC Danmark, GPP Arkitekter, byMunch by- og landskabsdesign og Sloth Møller Rådgivende Ingeniører blevet prækvalificeret til totalentreprisekonkurrencen om en ny skole i Brande.

Opførelsen af det nye skolebyggeri bliver en erstatning for den nuværende Præstelund Skole og skal dimensioneres til tre spor i indskolingen og mellemtrinnet, samt fire spor i udskolingen. Skolen skal rumme undervisningslokaler i forskellige størrelser til forskellige formål, faglokaler til de enkelte skoleafsnit og tilhørende fælles- og samlingsarealer, samt administration.

Det nye byggeri skal opføres i Centerparkområdet i Brande, og i byggeriet integreres et offentligt bibliotek, musikskole og et mindre område til borgerservice, da det nuværende bibliotek med musikskole og kommunens administrationsbygning skal rives ned for at give plads til nybyggeriet. Byggeriet skal foruden skole, bibliotek og borgerservice rumme dagpleje og sundhedsområde med tandklinik og sundhedsplejerske. Det samlede byggeri forventes at få et samlet areal på cirka 10.200 m2.

Vi glæder os!