Udgivet d.

2 nye børnehuse med fokus på natur og bevægelse

Silkeborg Kommune ønsker at opføre to børnehuse for børn 0-6 år i Kjellerup.

De to børnehuse skal etableres på to forskellige adresser og skal begge understøtte Silkeborg Kommunes ambition om at være Outdoor Hovedstad med en stærk samlet profil; Børn i naturen og børn i bevægelse.

Børnehusene skal defineres af tydelige og inkluderende læringsmiljøer til understøttelse af leg, læring, udvikling og generel dannelse i stærke fællesskaber for børn og voksne.

NERD architects er sammen med RUBOW arkitekter, Arne Elkjær, Hamiconsult og Gustin Landskab prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven.