Didaktisk designer, cand. pæd.
Partner
+45 27 14 30 29
kasper@nerdarchitects.dk

Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kasper Kjeldgaard Stoltz, didaktisk designer. Cand. pæd/ MA (Ed) i materiel kultur og didaktik, Aarhus Universitet (DPU), m. speciale i relationen mellem rum og læring, materialitet og erkendelse. Stoltz har tidligere været ekstern lektor på Aarhus Universitet, og drev i perioden 2012 til 2019 den forskningsbaseret rådgivningsvirksomhed [RUMMETS SPROG].

Kasper er blevet betegnet som en af skandinaviens førende eksperter indenfor uddannelsesarkitektur og læringsmiljøer, og med mere end 15 års erfaring, både i teori og praksis, besidder han en stor og solid viden om rummenes betydning for børn og unges leg, læring og trivsel.

Kasper har yderligere bidraget til forskerantologier omkring rum og læring, skrevet artikler om uddannelsesarkitektur og læringsmiljøer og holdt en lang række foredrag i både Portugal, Italien, Danmark, Norge og Sverige.

Foruden sin akademiske baggrund er Kasper også læreruddannet, og har 7 års undervisningserfaring fra særligt mellemtrin og udskoling i Dansk, engelsk, samfundsfag, kristendomskundskab og biologi. Han blev i 2012 indstillet til Politikens Undervisningspris af elever fra N. Zahles Seminarieskole i København.

Publikationsliste

Stoltz, K.K. (2020). “skolen skal ikke undervise i demokrati – den skal være et demokrati” Kronik. I: Information, publiceret 19. december 2020

Stoltz, K.K (2020) “Klasseværelser eller kaos” Kronik. I: Folkeskolen. Publiceret 27. maj 2020

Stoltz, K. K (2020) “skab rum der virker“. Medforfatter til designværktøj for DCUM.

Stoltz, K.K (2019) “Schools and learning spaces are to be build on scientific grounds” – A research-based framework for school architecture and learning space design“. In: Educational architecture / Education, Heritage, Challenges. Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal

Stoltz, K. K (2017) “hvad har Youtube med de fysiske læringsrum at gøre“? Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM

Stoltz, K. K (2015) Læringsrummenes uundnyttede ressourcer I: “At lede efter Læring“. Forskningsantologi. (Red. Helle Bjerg, Nana Vaaben) Samfundslitteratur

Stoltz, K. K. (2o13) “Klasselokalet er en forældet idé” Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM (oprindelig kronik i Politiken, februar 2013)

øvrige:

Alinea, 2019. Podcast “Den nye skole” I: didaktor. (Red: Andreas Munk Staugaard)

Udvalgte key-notes:

Fablearn 2019. International Conference. Università Politecnica delle Marche Ancona, Italy. læs mere her

Educational Architecture – education, heritage, challenges. international Conference. Calouste Gulbenkian Foundation. 2019. Lisboa, Portugal. læs mere her