Didaktisk designer, cand. pæd.
Partner
+45 27 14 30 29
kasper@nerdarchitects.dk

Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kasper Kjeldgaard Stoltz, didaktisk designer,  er Cand. pæd/ MA (Ed) i curriculumsteori og institutionsdidaktik fra Institut for Didaktik, Aarhus Universitet (DPU), m. speciale i relationen mellem rum og læring, materialitet og erkendelse.
Stoltz har tidligere været ekstern lektor på Aarhus Universitet, og drev i perioden 2012 til 2019 den forskningsbaseret rådgivningsvirksomhed [RUMMETS SPROG].
Kasper er blevet betegnet som en af skandinaviens førende eksperter indenfor uddannelsesarkitektur og læringsmiljøer, og med mere end 15 års erfaring, både i teori og praksis, besidder han en stor og solid viden om rummenes betydning for børn og unges leg, læring og trivsel.

Foruden sin akademiske baggrund i didaktik, er Kasper også læreruddannet, og har undervist på mellemtrinnet og udskolingen i 7 år. Han blev i 2012 indstillet til Politikens Undervisningspris af elever fra N. Zahles Seminarieskole i København.

Kasper har yderligere bidraget til forskerantologier omkring rum og læring, skrevet artikler om uddannelsesarkitektur og læringsmiljøer og holdt en lang række foredrag i både Portugal, Italien, Danmark, Norge og Sverige.