Udgivet d.

Nyt børnebibliotek med plads til leg, læring og kreativ udfoldelse

Viby Børnebibliotek ønsker at være mere end et bibliotek fyldt med bøger – der har derfor været fokus på at skabe et aktivitetsbaseret lege- og læringsmiljø med en stor variation af udfoldelsesmuligheder. For at understøtte brugernes individuelle behov skal forskellige rumligheder danne ramme om fordybelse, udklædningslege, højtlæsning og kreativ eksperimentering.

Biblioteket som et sted mellem arbejde/institution/skole og hjem
Biblioteket er et mødested for både familier, børnehaver og skoleelever – og skal derfor danne ramme for forskellige behov og udfoldelsesmuligheder. Hvor familierne søger et sted til hygge, fællesskab og nærvær, søger institutionerne og skolerne ligeledes rum for leg, læring og fordybelse. For at skabe rum for både store og små bliver der etableret aldersrelaterede aktivitetsområder, der stimulerer de forskellige behov.

Uden skarpe opdelinger sikrer en stor variation af rumligheder et varieret lege- og læringsmiljø, der inviterer til forskellige aktiviteter og oplevelser – hvor nogle understøtter fordybelse og koncentration, fordrer andre oplæsning og leg eller kreativ og performativ udfoldelse.

Plads til fordybelse på mere end én måde
Der er stor forskel på, hvordan og i hvilke miljøer man bedst kan fordybe sig – individuel fordybelse er andet end blot at sætte sig på en stol foran et bord. Nogle koncentrerer sig bedst, når deres krop er i bevægelse, andre har brug for at sidde afskærmet for visuel og auditiv støj modsat dem, der ønsker at sidde i et større rum, hvor de kan følge med i de forskellige aktiviteter omkring dem.

Et ønske blandt brugerne er muligheden for at blive ”gemt væk i det store rum”, hvor mindre nicher kan danne ramme for fordybelse og oplæsning. Med specialdesignede og tematiserede reoler bliver der skabt forskellige rumligheder indeholdende et legeområde, udstillingspladser, fordybelseszoner og en sofaniche til afslapning og snak.

Bibliotekets nye fyrtårn – rum for leg og læring
En central legeø skal skabe rum for leg og læring, hvor tårnet i midten er den nye identitetsskabende markør for hele børnebiblioteket. Tårnet inviterer til både klatring og leg, samtidig med at den skaber gemmesteder og huler til ophold og fordybelse, hvor man kan kravle ind i tårnet for at læse en bog eller høre et lydbånd.

For at gøre de letlæselige bøger mere tilgængelige for de mindre børn bliver legeøen omkranset af bladrekasser, hvor bøgernes billedlige forsider i højere grad appellere til børnene end titlerne på bøgernes ryg. Udover bladrekasserne kan børnene finde legetøj og udklædningstøj i åbne skabe.
Legeøens gulv er et grafisk tæppe med mindre visuelle læringselementer, der indbyder til både læring og bevægelse – gennem leg. Børnene kan hoppe sig fra tal til tal og på en fysisk, rytmisk og visuel måde lære plus og minus.

Legeøen kan derudover bruges som samlingssted for skoler og daginstitutioner, hvor der er plads til højtlæsning eller leg og rollespil med udklædningstøjet.

Mere end et bibliotek
Med et ønske om at være mere end et bibliotek fyldt med bøger, men i stedet være et sted, hvor brugerne kan lege og eksperimentere med forskellige ting, bliver der i den ene del af biblioteket etableret et makerspace, hvor såvel borgere som skoler og daginstitutioner kan udfolde sig kreativt.
For at skabe et aktivitetsbaseret lege- og læringsområde kan en variation af rum i bordet kodes forskelligt afhængigt af formålet. Bordet kan både danne ramme for workshops og tegning, samt leg med LEGO, modellervoks og magneter. Alternativt kan rummene dækkes til af plader og bruges i forbindelse med madpakkespisning.

Rumligheder som retningsgivende for adfærden
For at understøtte brugernes individuelle behov og de mange forskelligartede begivenheder bliver der skabt en stor variation af rumligheder, der hver især er kodet til bestemte aktiviteter. De kodede rumligheder spejler en bestemt adfærd, hvor store som små gennem designet hurtigt selv kan aflæse, hvad der er muligt i rummet – og den hensigtsmæssige adfærd i relation hertil. De aktivitetsbaserede lege- og læringsmiljøer er så at sige retningsgivende for brugerne.

Den eksisterende arkitektur, tegnet af Charles K. Gjerrild i 1950’erne, udmærker sig ved sine rumlige kvaliteter og smukke materialevalg, og det har derfor været vigtigt at skabe miljøer og forskellige inventarløsninger, der komplimenterer de eksisterende rammer. Inventarets forskellige farver er desuden inspireret af plakater fra samme tidsperiode som byggeriet.