Udgivet d.

De unge skal selvfølgelig være med, når vi udvikler læringsmiljøer

Når der skal skabes størst mulig sammenhæng mellem børn og unges hverdagsliv, læring og fysiske rammer, skal vi selvfølgelig have eksperterne med; de unge selv. Vi hører tit, at unge ”stemmer med fødderne”, og når vi skal skabe attraktive undervisnings- og fritidsmiljøer, som rent faktisk skal bruges aktivt og ofte, skal vi selvfølgelig gøre det sammen med de unge.

I NERD søger vi at skabe et særligt dialogrum i samvær og samskabelse med de unge, gennem en række forskellige tilgange. Det gør vi for at give de unge en mulighed for selv at sætte ord og billeder på, hvad der er på spil i deres liv, og hvad der betyder noget for dem i forhold til aktiviteter og muligheder i de fysiske rammer, der udgør deres livsverden og læringsarenaer.

DEN ÅBNE SAMTALE
En af vores metoder er Walk&Talk, som tager udgangspunkt i den kontekstualiseret, men åbne samtale. Gennem en række tematiserede spørgsmål drøfter vi mange af de emner, der skal give retning for en skole og et ungemiljø. Samtalerne spænder fra filosofiske begreber som “fællesskab” eller “forskelligheder”, til helt konkrete behov og ønsker i deres lokale kontekst. Igennem disse samtaler, får vi indblik i mange af de detaljer i deres hverdag, som vi ellers let overser, men som har stor betydning for deres oplevelse deres miljø: ”Vi vil jo bare gerne være sammen, men der er ikke plads til os” eller ”Bænkene skal stå overfor hinanden, så vi kan se hinanden, når vi taler sammen”.

PÅ TUR I ÆSTETIKKEN
Det kan være svært at forestille sig noget andet end det man kender, før end man har set det. Derfor benytter vi os af metoder til at kortlægge de unges æstetiske og perceptuelle præferencer, gennem brug af større billedarkiver. Her kan vi sammen med de unge undersøge stemninger, objekter, æstetik og designløsninger, og samtidig få et konkret indblik i, hvilke rumlige præferencer som den enkelte gruppe af unge, finder særlig stor værdi ved.

DE UNGE GIVER FORM OG RETNING
NERDs ungeinddragelsemetoder bidrager til både form og retning i de tidlige projektfaser, og skaber samtidig et kvalificeret grundlag for det konkrete projekt, indretning og ibrugtagning. Metoderne sikrer en reel og kontinuerlig inddragelse af de unge og skaber en stærk sammenhæng mellem de unges liv, deres læring og de fysiske rammer.

#co-design #læringsrum #ungeliv #inklusion