Udgivet d.

NERD har vundet kæmpe 4-årig rammeaftale med Egedal kommune

Sammen med et fantastisk hold bestående af Juul & Nielsen A/S, EKJ CONSULTING ENGINEERS AS, RUBOW arkitekter og DEM – Danish Energy Management A/S, har vi netop vundet den 3-årige rammeaftale for et strategisk partnerskab omkring udvikling og renovering af skolerne i Egedal kommune – Egedal partnerskabet

Kommunen ønsker at styrke læring, trivsel og udvikling på både skole- og dagtilbudsområdet. Skolernes fysiske rammer skal moderniseres og arealerne skal udnyttes klogere og mere multifunktionelt. Samtidig er der fokus på at øge sambrug og skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer gennem helhedsrenovering, modernisering og udbygning.

Partnerskabet løber over årene 2021-2024, med en øvre ramme på op til 400 millioner kroner. Heraf er der øremærket 250 millioner kroner til at skabe kreative læringsmiljøer på de første fire af kommunens skoler.

Vi glæder os til samarbejdet med teamet omkring Egedal partnerskabet

Fakta

Beliggenhed

Egedal Kommune

År

2021-2024

Anlægssum

Ca. 400 mio. kr.

Bygherre:

Egedal Kommune

Type

Rammeaftale for strategisk partnerskab