Udgivet d.

Nyt kvarterhus skal kickstarte udviklingen i Gadehavekvarteret

NERD er, som underrådgiver til WSP, valgt som bygherrerådgiver i forbindelse med udviklingen af et nyt kvarterhus i Gadehavegård i Høje-Taastrup. Vi er allerede i fuld gang med funktions- og behovsafklaringen i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune, DFB/domea.dk, samt nogle meget engagerede brugergrupper.

Kvarterhuset bliver på mindst 1.800 m2 og opføres midt i Gadehavekvarterets nye aktivitetspark som blev indviet i 2019.

Høje Taastrup Kommune og DFB/domea.dk har en ambition om at omdanne Gadehavekvarteret til en summende vidensby fuld af kreativitet og møder på tværs af alder, køn, kultur og religion. Kvarterhuset er det åbningstræk, der skal igangsætte kvarterets forandring og lægge grundstenen for et sammenhængende netværk af uddannelsestilbud: fra folkeskolens mindste klasser, til ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, kollegieboliger og fastboende studerende.

Sammen med et nyt Campushus indgår Kvarterhuset i en ny, stærk videns-akse, der skal løbe gennem bydelen fra Høje-Taastrup Station og Høje-Taastrup Gymnasium til Teknologisk Institut.

Det er målet, at Kvarterhuset samtidig skal være det naturlige mødested for kvarterets beboere og tiltrække borgere fra hele kommunen, ved at kunne tilbyde en lang række sociale og kulturelle aktiviteter. Gadehavegårds beboere vil flytte deres beboeraktiviteter og driften til det nye kvarterhus, og derudover er det tanken, at flytte den kommunale 10. klasse (Linje 10) og aftenskolen ind i huset, når det efter forventningen står klar i 2023. Men også kvarterets foreningsliv skal nyde godt af huset, og det er derfor en del af programmeringen, at etablere både omklædningsfaciliteter og et indbydende klubmiljø. Huset får ydermere en café, der skal være det naturlige omdrejningspunkt for livet i huset og det omkringliggende kvarter. Her vil både husets faste brugere og andre borgere kunne mødes over en kop kaffe eller en bid mad og diskutere verdenssituationen, tage et spil skak eller bare læse dagens avis.

NERD rolle bliver i særligt grad, sammen med husets fremtidige brugere, at finde frem til hvad huset helt konkret skal indeholde, så det kommer flest muligt til gode og samtidig afspejler visionen for kvarteret. Derfor har vi skræddersyet en brugerproces med fokus på flerbrugerperspektivet, hvor vi har lagt særligt vægt på synergier og fællesskaber. For brugerne skal mere end blot bare bruge huset hver for sig, men også gerne berige hinanden på tværs, og udnytte de mange potentialer der ligger i at samle folk på tværs af alder, køn, kultur, interesser og religion.

Kvarterhuset finansieres af Realdania, Høje Taastrup kommune og DFB via støtte fra Landsbyggefonden.

Fakta

Beliggenhed

Gadehavekvarteret, Høje-Taastrup Kommune

År

2021

Anlægssum

45 mio. kr.

Bygherre:

DFB/Domea.dk
Høje-Taastrup Kommune

Type

Bygherrerådgivning, brugerproces, behovsafklaring