Udgivet d.

Ny milepæl for Regionspsykiatrien Gødstrup

Første spadestik blev taget i marts 2018 – nu er konturerne af den nye psykiatriklynge i Gødstrup ved at hæve sig, og det blev fejret med et rejsegilde den 3. juni.

Psykiatriklyngen samler de regionalpsykiatriske funktioner i Midt- og Vestjylland både geografisk og på tværs af voksenpsykiatrien og den ambulante del af børne- og ungdomspsykiatrien. Ambitionen med det nye byggeri er at sikre trygge, lyse og imødekommende miljøer, der skaber de bedste betingelser for patienternes behandling og trivsel – og samtidig understøtter personalets arbejdsgange.

Da dagslys og kontakt til grønne arealer spiller en central rolle for den psykiske velvære, er projektet organiseret som en gårdhavestruktur, der optimerer lysindfaldet, og giver patienterne nemme forbindelser og god udsigt til den omgivende natur.

Nærvær og åbenhed er nøglen i designet af klyngen, hvor det lyse indre og en allestedsnærværende kontakt til de fælles udearealer skal skabe en bedre ro og højne trivslen for patienterne. Forhåbentlig kan det være med til at nedbringe patienternes indlæggelsestid.

Som en del af et rådgiverkonsortium med AART architects, Midtconsult, Nordic og VEGA landskab, har SMAK haft ansvaret for brugerprocessen med psykiatriens personale og det efterfølgende design af de fysiske rammer. Entreprenørfirmaet Jørgen Friis Poulsen A/S er totalentreprenør på byggeriet.

Om den nye psykiatriklynge

For at skabe sammenhæng og effektive arbejdsgange på tværs af psykiatri og somatik er den nye psykiatri placeret i forlængelse af det somatiske hospital, der sikrer et tæt samarbejde mellem de kliniske specialer i et integreret behandlingsmiljø.

Psykiatriens 13.500 kvm fordelt på fire etager kommer til at rumme tre sengeafsnit med 90 enkeltmandsstuer, multiaktivitetsrum, kreativt værksted, sanserum, sportshal og moderne ambulatoriefaciliteter med 54 samtalerum. Der vil ligeledes være forskellige gårdrum, specialdesignet til hver enkelt behandlingsgruppe.

Den nye regionspsykiatri forventes færdig i efteråret 2020.