Udgivet d.

NERD vinder opgave om bygherrerådgivning på Søborg Skole

Sammen med DK2 og Tyréns har NERD architects vundet opgaven om bygherrerådgivning på Søborg Skole, som skal gennemgå en omfattende modernisering, renovering og udbygning

Moderne læringsmiljøer og en åben skole

Søborg skole skal fremover kunne rumme 3 spor, og rammerne skal understøtte moderne læringsmiljøer, hvor fokus på samarbejde, innovation, kreativitet og kommunikation skal sikre, at børn og unge trives og motiveres for livslang og alsidig læring. Samtidigt skal skolen åbnes mere op mod omgivelserne og deles med lokalsamfundet, således af familier og borgere kan anvende skolens arealer både ude og inde efter skoletid.

Gladsaxe Kommune har udarbejdet strategiske og pædagogiske pejlemærker for Fremtidens Skole og gennemført en indledende visions- og programmeringsproces for projektet på Søborg Skole. Vi glæder os til at tage tråden op i forlængelse heraf og sætte vores kompetencer og erfaringer indenfor skoleudvikling, læringsmiljø og brugerinddragelse i spil i en nytænkning af skolens arealer, programmering af rum og områder samt den videre gennemførsel af projektet.

Den hele skoledag

I forbindelse med anlægsprojektet arbejdes der med udvikling af hele skoledagen, fagligheder og kompetencerne med henblik på at sikre helhed og sammenhæng i udviklingen af skolen.

Som rådgivere på proces og programmering vil NERD gennemføre en sammenhængende proces, som har fokus på hele skoledagen, og binder pædagogisk praksis, skolens organisering og de fysiske rammer sammen i et helhedsperspektiv. Med afsæt i vision og pejlemærker for Søborg Skole vil processen sikre en tydelig rød tråd, som fastholdes gennem alle projektets faser – bl.a. ved brug af vores metoder og værktøjer til pædagogisk commissioning.

Der er afsat 180 mio. kr. til projektet, og skolen forventes at stå klar til brug primo 2025. Vi glæder os til – sammen med skolen, Gladsaxe Kommune og vores samarbejdspartnere – at bidrage til, at Søborg Skole bliver en moderne og fremtidssikret skole, hvor børn og unge klædes på til fremtiden.