Udgivet d.

To nye ansigter ved NERD

Det er med stor glæde, at vi kan byde Jacob Bastrup Jensen velkommen som NERDs nye arkitekt og projektleder, og Jakob Vad som NERDs nye praktikant.

Arkitekt og Projektleder – med stor forståelse for daginstitutionernes daglige praksis og udfordringer

Jacob har et indgående kendskab og en stor praktisk erfaring med de daglige arbejdsgange i såvel børnehaver og vuggestuer, da han gennem de sidste 9 år har arbejdet i forskellige daginstitutioner – både før, under og efter sin tid på Arkitektskolen Aarhus. Det daglige arbejde – og hverdagens udfordringer – i de forskellige institutioner har givet ham en stor forståelse for de forskellige miljøer, samt hvilke funktioner og behov, de hver især skal understøtte for at sikre trivsel for både børnene og pædagogerne.

Kombinationen af Jacobs arkitektfaglige kompetencer og praktiske erfaring fra daginstitutionerne gør Jacob i stand til at udpege fokusområder, samt udvikle miljøer, der tager udgangspunkt i børnenes og pædagogernes behov, samt det daglige arbejde – funktionelt og pædagogisk. En kombination, som vi glæder os til at gøre brug af i kommende projekter.

Som Arkitekt og Projektleder ved NERD kommer Jacob til at arbejde med brugerinddragelse, skitsering og projektstyring – med det formål at skabe lærings- og arbejdsmiljøer, der understøtter brugerens individuelle præferencer og behov i forhold til udvikling, indlæring og arbejdsgange. Sammen med resten af NERD vil han være med til at sikre en høj faglig rådgivning og et tæt samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere.

Jacob afsluttede sin kandidat på Arkitektskolen Aarhus sommeren 2018. Med et fokus på kropsfænomenologien og hvordan rum definerer adfærd, undersøgte han i sit afgangsprojekt, hvordan fremtidens arbejdsmiljø kan udformes – med det formål at udfordre den måde, hvorpå vi bruger vores daglige kontormiljøer i dag.  

Praktikforløbet er en del af Jakobs 7. semester på Arkitektskolen Aarhus.

NERDs nye praktikant

Jakob kommer til at være med i projekternes mange opgaver og faser – lige fra brugerinddragelsesprocesser, koncept- og designudvikling til præsentation og implementering af projekterne.
Foråret byder på mange nye projekter, hvor Jakob blandt andet vil være med til at udvikle nye standarder for differentierede læringsmiljøer og faglokaler, der kan gøre en forskel for elevernes flow, indlæring og motivation. Skalamæssigt vil opgaverne spænde fra design af specialinventar til bygningsdesign og planlægning.

Jakob vil desuden være med til at planlægge og afholde workshops med brugerne for at finde frem til netop de præferencer og behov, der skal danne ramme for projekternes udformning.