Udgivet d.

Ny specialist skal udvikle og styrke design- og brugerprocesser

Det er med stor glæde, at vi kan byde Rasmus Mejdahl Brande velkommen som NERDs nye specialist i design- og brugerprocesser.

Med sine mange års erfaring som proceskonsulent ved Børn & Unge, Aarhus, bliver Rasmus ansvarlig for at udvikle, styrke og planlægge NERDs design- og brugerprocesser og vil som specialist inden for dette være med til at udfolde NERDs stærke visioner for differentierede lærings- og arbejdsmiljøer.

Rasmus er uddannet arkitekt og har i 10 år arbejdet med børn og unge i alderen 10-18 år – han har derigennem stort kendskab og erfaring med udvikling og facilitering af workshops med denne brugergruppe. Kombinationen af Rasmus’ faglige baggrund og mange års erfaringer sikrer, at der ikke sker tab af viden undervejs i udviklingsprocessen.
Gode læringsmiljøer skabes med udgangspunkt i at anerkende elevernes individuelle læringspræferencer og udviklingstrin. Rasmus vil derfor være med til styrke NERDs fremtidige projekter, hvor også børn og unge vil blive inddraget i selve designprocessen. Det vil sikre, at de i langt højere grad føler et ejerskab for projekterne – og på den måde gør implementeringsprocessen mere smidig.

Sammen med resten af NERDs medarbejdere vil han tegne NERDs profil udadtil, og du vil møde ham som stærk facilitator – altid med fokus på forankring, ejerskab og et værdiskabende samarbejde.

Rasmus vil med sine specialiserede kompetencer ligeledes fungere som projektleder på udviklings- og designprocesser, samt facilitere forandringsprocesser for lærere og pædagoger i forbindelse med organisationsændringer.

Internt vil Rasmus være med til at udvikle, optimere og professionalisere arbejdsgange og processer i projekternes tilblivelse – med det mål at sikre endnu højere kvalitet i vores projekter, så vi fortsat kan gøre en mærkbar forskel for vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi glæder os til at gøre brug af Rasmus’ særlige specialistviden. Han vil bibringe fornyelse til NERD, såvel som han vil styrke vores allerede stærke ståsted som specialister i design og udvikling af læringsmiljøer.

Som tidligere proceskonsulent ved Børn og Unge, Aarhus, har Rasmus stor viden om og erfaring med pædagogisk indretning, samt design- og brugerprocesser i forbindelse med udvikling af såvel fritids- og ungemiljøer som undervisningslokaler og pædagogiske læringscentre. Rasmus har desuden flere års erfaring med facilitering af forandringsprocesser i forbindelse med organisationsændringer.