Udgivet d.

NERD starter samarbejde med Anne Krog Aastrup, cand. pæd i didaktik, udviklingen af ibrugstagningsprocsser og efteruddannelsesforløb for folkeskolelærere

Når man som institution eller skole bygger om eller bygger nyt, er det vigtigt, at bygningerne og den rumlige organisering afspejler den didaktiske praksis og de faglige visioner. Hos NERD har vi gode erfaringer med at gennemføre behovs- og visionsworkshops, hvor indhold og vision udvikles i samarbejde med brugerne. Det skaber medejerskab, og sikrer, at de rumlige visioner afspejler den didaktiske praksis.

Byggeprocesser er både lange og komplicerede. Der kan nå at ske mange organisatoriske ændringer i perioden fra projektets indledende visions- og planlægningsfaser til byggeriet står færdigt. I nogle tilfælde er dem, der var med til at definere projektvisionerne, ikke længere en del af projektet, når det står færdigt. Derfor er en af byggeprocessens største udfordringer at fastholde og videreformidle den didaktiske vision gennem hele processen. Alt for ofte oplever vi, at det kan være svært at implementere de nye undervisningsmuligheder fordi den didaktiske praksis ikke ændres, når lokalerne tages i brug.

Derfor har vi nu taget hul på udviklingen af et ambitiøst ibrugstagnings- og efteruddannelsesforløb i samarbejde med Cand. pæd. i didaktik med speciale i materiel kultur, Anne Krogh Aastrup. Uddannelsesforløbet har til formål at fastholde den didaktiske/rumlige vision og kompetenceudvikle lærere og pædagoger i hvordan man benytter de nye rammer i praksis.

Om Anne Krogh Aastrup

Anne er uddannet skolelærer og har gennem sit arbejde som folkeskolelærer solid praksiserfaring. Med sin Cand. pæd. i didaktik har Anne beskæftiget sig med udvikling af læringsrum og faglokaler, rumanalyseværktøjer, didaktiske designprocesser og hvordan man optimalt samarbejder på tværs af forskellige fagligheder.

Hos NERD glæder vi os meget til at implementere de nye værktøjer i vores rådgivnings- og skitseringsopgaver.

“Både som folkeskolærer og akademiker har jeg altid været drevet af, hvordan man bedst skaber god udvikling, og hvilke rammer, der kan understøtte dette. Jeg glæder mig til at prøve kræfter med mine kompetencer hos NERD, og få ny viden omkring sammenspillet med didaktik og læringsmiljøer”

– Anne Krogh Aastrup