Udgivet d.

Lidl får nyt hovedsæde i Aarhus – og NERD skal sammen med LINK arkitektur designe de nye arbejdsmiljøer

Dagligvarekæden Lidl skal have nyt hovedsæde og konceptbutik i Aarhus’ kreative bydel, Aarhus K, der er beliggende på det tidligere Godsbaneområde. LINK arkitektur er netop udpeget som totalrådgiver, hvor NERD som underrådgivere vil bistå med tilrettelæggelsen af brugerprocesser og space planning.

Med en beliggenhed i hjertet af Aarhus’ kreative bydel og med den nye arkitektskole og iværksættercentret Institut for(x) som nogle af de nærmeste naboer er det nye projekt en del af de visionære planer for det nye brokvarter i Aarhus K.

LINK arkitektur designede det nye hovedsæde i forbindelse med Lidls køb af grunden i foråret – LINK arkitektur skal nu også stå for projekteringen og udførelsen af projektet.
Med Lidls ønske om at skabe attraktive og inspirerende rammer for medarbejderne, skal NERD sammen LINK arkitektur designe personalets nye arbejdsmiljøer.

Med udgangspunkt i, at mennesker er forskellige og har indi­viduelle arbejdspræferencer, er der stort fokus på at etablere velfungerende og aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer – arbejdsmiljøer, der tilgodeser personalets forskellige behov, arbejdsgange og -situationer, og samtidig understøtter Lidls organisatoriske og strategiske mål.

For at sikre, at Lidls fremtidige arbejdsmiljøer understøtter de forskellige præferencer og arbejdsgange, udvikler vi en skræddersyet brugerproces med relevante medarbejdere fra forskellige afdelinger.
Udover et indblik i de rumlige behov, er brugerinvolveringen med til at give medarbejderne et ejerskab på projektet. Det betyder, at de i dagligdagen kan være med til at formidle og udvikle designet til og i samarbejde med de øvrige medarbejdere.

Visualisering af LINK arkitektur

Teamet bag det nye hovedsæde

Niras er valgt som bygherrerådgiver og vil rådgive Lidl om alle dele af byggeprojektet fra start til slut, mens LINK arkitekturs primære opgaver som totalrådgivere vil være at projektere.
NERD og ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen er underrådgivere.

Visualisering af LINK arkitektur

Om byggeriet

Byggeriet vil bestå af ca. 11.000 kvm kontorfaciliteter, en dagligvarebutik på 2.500 kvm og et parkeringshus til Lidl og de omkringliggende bygninger. Dagligvarebutikken bliver en såkaldt koncept-butik, hvor nye varer og kampagner kan introduceres og testes, inden de ruller ud til resten af Lidls danske butikker.

Lidl ønsker med byggeriet at tage aktiv del i nærmiljøet, hvor parkeringshuset også skal kunne danne ramme om små og store bylivsskabende aktiviteter for områdets besøgende, brugere og beboere. LINK arkitektur har derfor forsøgt at lægge sig op ad områdets mange eksisterende kvaliteter – både det kreative iværksættermiljø og Godsbanearealets kulturhistoriske betydning for Aarhus – hvor arkitekturen understøtter byliv og aktivitet.

Byggeriet bliver bæredygtighedscertificeret efter den såkaldte DGNB-standard.