Udgivet d.

Kick-off på Stigsborg Børne- og ungeunivers

Over 160 interesserede borgere, samarbejdspartnere, politikere og medarbejdere fra dagtilbudet og Skansevejen Skole var mødt op til kick-off på visionsprocessen for Aalborg Kommunes første nye skolebyggeri i over 30 år, Stigsborg Børne- og Ungeunivers. Her var de med til at tænke stort og visionært om fremtidens læringsmiljøer, bæredygtig byudvikling og meningsfulde fællesskaber for børn, forenings- og kulturtilbud.

Aalborg Kommune har store ambitioner for projektet, der skal være det kulturelle kraftcenter i den nye bydel, Stigsborg. Børne- og Ungeuniverset bliver et levende hus, der ikke kun bliver brugt af dagtilbud og skole i dagtimerne, men som også rummer et sprudlende foreningsliv i eftermiddag- og aftentimerne. På dagens kick-off møde gav de fremmødte mange værdifulde inputs til byggeriet, som vil være med til at danne grundlag for et visionært og nytænkende børn/ungeunivers og kulturhus.

Sammen med Learning Spaces er NERD ansvarlige for at gennemføref visionsproces og brugerinddragelse, så vi sammen med Aalborg Kommune og det øvrige rådgiverteam sikrer at den pædagogisk/didaktiske praksis stemmer overens med de fysiske rum.

Med dagens kick-off tager vi hul på den planlagte proces, hvor der stilles skarpt på Børne- og Ungeuniverset som et komplekst og vigtigt læringsmiljø for alle børn og unge – og på, at læringspræmisserne for den enkelte barn og elev er forskellige. Helt overordnet skal Børne- og Ungeuniverset understøtte mangfoldige læringsfællesskaber med ligeværdige deltagelsesmuligheder, hvor vi vil udforske og udvikle en model, der på én gang skaber inspirerende, nytænkende, trygge og differentierede læringsmiljøer, der udfordrer og stimulerer børn og unge i alle aldre.